8.december 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pod povrchom udalostí, kde zákonite víťazí dravosť nad tichosťou, sebectvo nad láskou, žije skutočná pravda, ktorá raz prelomí tento povrch a definitívne zaujme všetky priestory.

~JOZEF PORUBČAN SJ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1578 reakcie0
(Share 303 0)


Téma: Svedectvo / Mk 9, 38-42

Myšlienky... 86/2000

AI       V súčasnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s ľuďmi, ktorí vinou rodičov alebo okolností nedospeli vo svojej viere. Zároveň sa rozmnožujú rady neveriacich. Preto je stále aktuálnejšia otázka, aký postoj zaujať j týmto ľuďom.
KE       Rozjímanie nad dnešným úryvkom z evanjelia sv. Marka nám pomôže nájsť odpoveď na túto otázku.
DI       Učeníci sa totiž obrátili na Ježiša s podobnou otázkou, keď sa dozvedeli o nejakom cudzincovi, ktorý v mene Ježiša vyháňal zlých duchov. Ježišova odpoveď ich udivila. Len ťažko chápali, že Učiteľ tak veľkoryso necháva tohto cudzinca konať, aj keď s ním nemá osobný kontakt. Dôvodom je skutočnosť, že cudzinec nemôže byť „proti nim“, keď takto zaobchádza s Ježišovým menom, hoci jeho rešpekt sa zakladá na malom poznaní.
       Ježiš im svoje poučenie ešte viac objasnil. Kto robí niečo dobré, už našiel určitý vnútorný vzťah k Cirkvi, aj keď k nej ešte navonok nepatrí. Kto teda niekomu z okruhu Ježišových učeníkov urobí niečo dobré, napríklad podá mu pohár vody, chce tým ukázať, že je to pre Ježiša.
       Kresťan berie na seba veľkú zodpovednosť, ak ubližuje týmto „maličkým“. Pohoršovať – znamená pre vlastnú vinu, pre vlastné správanie a slová – postaviť prekážku do života viery druhého človeka, ktorá by ho mohla dohnať k odpadu. V týchto Ježišových slovách cítiť nesmiernu vážnosť. Najviac pohoršenia vzniká, keď sa obchádza najvyššie prikázanie: prikázanie lásky. (podľa: F. Rienecker, Evanjelium podľa Marka, s. 166)
PAR       Známy židovský religionista prof. Pinchas Lapide, konzul v Miláne, rozpráva o svojej skúsenosti.
       V roku 1955 ma oslovila skupina Izraelcov, ktorí sa počas vojny dva roky skrývali v istom ženskom františkánskom kláštore. Po desiatich rokoch chceli navštíviť tento kláštor a poďakovať sa rehoľníčkam za ich pomoc. Prosili ma o zorganizovanie tohto stretnutia.
       Všetko som zariadil. Po ďakovných príhovoroch som išiel k predstavenej kláštora. Bola to sedemdesiatpäť rožná žena, ktorá už slabo počula i videla. Bola tak slabá, že ju podopierali dve mladšie rehoľníčky. Povedal som jej: „Prepáčte, signora, že sme toho tak veľa narozprávali, ale sme skutočne dojatí tým, čo ste pre nich urobili.“
       Predstavená sa na mňa pozrela a spýtala sa: „Prepáčte, pán konzul, ste marxisti alebo fašisti?“
       To bolo po prvýkrát v mojom živote, keď som stratil reč. Keď som sa spamätal, povedal som: „Ale signora, hovorili sme tu dlho o Svätej zemi a o láske k blížnemu a vy mi položíte takúto otázku?“
       Predstavená sa začervenala a povedala: „Prepáčte, prosím, som stará žena, musíte na to brať ohľad. Ale v tomto kláštore sme v roku 1943 ukrývali marxistov, v rokoch 1944-45 židov a po vojne fašistov, jednoducho tých, ktorí to potrebovali.“
       Z tejto vety som sa naučil o kresťanstve viac, než zo všetkých teologických príručiek. Toto živé kresťanstvo na mňa tak zapôsobilo, že ja Žid, som sa stal profesorom Nového zákona a vášnivým stúpencom židovsko-kresťanského priateľstva.
MY       Teraz už zaiste cítime, že tým najsprávnejším postojom k ľuďom, ktorí ešte vo viere nedospeli, alebo k nevercom, je úprimné svedectvo vlastnej viery skrze naše skutky. Je to najdokonalejšia obrana kresťanstva, ale aj najlepšia forma šírenia našej viery v Ježiša Krista.
ADE       Nech teda tak svietia naše skutky lásky pred všetkými ľuďmi, aby svedčili o veľkosti Toho, v ktorého sme uverili – nášho Pána Ježiša Krista.
05.02.2010 | Čítanosť(2813)
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo /
12.06.2003 | Čítanosť(3290)
Mk 9, 14-29
12.06.2003 | Čítanosť(2738)
Mk 9, 38-50
12.06.2003 | Čítanosť(2570)
Mk 9, 2-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet