18.september 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ak žijeme prítomný okamih, každý náš úkon, aj ten nepatrný, stáva sa slávnostným.”

~Chiara Lubichová~

12.06.2003 - (čítanosť2480 reakcie2)


Sk 4, 23-31

      23 Keď ich prepustili, išli k svojim a rozpovedali, čo im hovorili veľkňazi a starší. 24 Keď ich vypočuli, jednomyseľné pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: „Pane, ty si stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich. 25 Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal:
       „Prečo sa búria pohania?
      Prečo národy snujú plány daromné?
      26 Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú
      proti Pánovi a proti jeho Pomazanému.“

      27 V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, 28 aby vykonali všetko, čo tvoja ruka a vôľa vopred určili, že sa má stať. 29 A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. 30 Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy.“
      31 A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo.

25-26.      Ž 2, 1-2.
12.06.2003 | Čítanosť(2447)
Sk 4, 32-37
12.06.2003 | Čítanosť(2400)
Sk 4, 1-22


20.11.2006 - 18:43   a.o.  
» Sk 4,23-31

Když skončili modlitbu, byli všichni naplněni Duchem svatým, takže s odvahou hlásali Boží slovo.
Obec věřících na pronásledování (srov. Sk 12,12; 16,25) reaguje důvěryplnou modlitbou, která je zároveň chvalozpěvem i prosbou (Lukáš je „teologem modlitby“). Má běžnou formu židovské a starokřesťanské modlitby užívající a rozvíjející slova žalmů: Oslovení Boha, připomínka moci Stvořitele celého světa a Pána dějin, vylíčení nebezpečné situace (v. 27 z pohledu doby sepsání vidí již i pronásledování Římem), prosba o projevování moci Ježíšova jména (tj. prosba o moc Ducha svatého). Ovoce: nové, mocné, aktuální vylití Ducha svatého do nové situace (srov. Sk 2,4; 8,17; 10,44; 19,6) a nadšené zvěstování slova.


15.06.2005 - 16:15   kt  
» Sk 4,23-31

I síla mé modlitby závisí na stupni mé víry ve Vzkříšeného a na ovoci utrpení, podstoupeného pro víru. Udělal jsem i já zkušenost o vždy potřebném plodu modlitby - o odvaze?© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet