18.október 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Poníž sa, bezmocný rozum, mlč, nevedomá prirodzenosť, nauč sa, že človek nekonečne prevyšuje človeka a počúvaj svojho učiteľa o svojom pravom postavení, ktoré nepoznáš. Počúvaj Boha!

~B. Pascal~

12.06.2003 - (čítanosť2922 reakcie10)


Mk 8, 10-21

      10 Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja. 11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. 12 On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“ 13 Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.
      14 Zabudli si vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. 15 A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ 16 Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba. 17 Keď to spozoroval, povedal im: „Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? 18 Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a Nepočujete? A nepamätáte sa už, 19 koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť.“ 20 „A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“ Odpovedali mu: „Sedem.“ 21 A povedal im: „Ešte nechápete?“

10-13.      Mt 16, 1-4; Lk 11, 16-29.
14-21.      Mt 16, 5-12; Lk 12, 1.
18.      Iz 6, 9; Jer 5, 21; Ez 12, 2.
12.06.2003 | Čítanosť(2996)
Mk 8, 31 - 9, 1
12.06.2003 | Čítanosť(2624)
Mk 8, 22-30
12.06.2003 | Čítanosť(1730)
Mk 8, 1-9


28.11.2006 - 19:47   a.o.  
» Mk 8,14-21

Dejte si pozor a varujte se kvasu farizejského a kvasu herodovského!
Tento „kvas“ je kvasem strachu z pozemsky nezajištěné cesty s Ježíšem. Zbylý chléb naopak dává jistotu plnosti Božího požehnání proměňujícího náš nedostatek a převyšujícího naše potřeby - jak pro Izrael (12 kmenů), tak pro pohany (70 národů). I ti, kteří jsou „na lodi“, však ještě „nechápou“, že přítomnost Ježíše, pravého Chleba života, stačí.


28.11.2006 - 19:42   a.o.  
» Mk 8,11-13

Proč toto pokolení žádá znamení?
Tento Ježíšův „hluboký povzdech“ Je výrazem jeho bolesti nad „tímto pokolením“ (srov. Gn 7,1; Ž 95,10), jehož žádost o znamení není výrazem touhy po utvrzení se ve víře, ale spíše důsledkem tvrdého srdce. Kdo nemá odvahu k základnímu kroku víry („vstoupit na loď a odjet s Ježíšem na druhý břeh“, srov. 6,45; 8,10), neuvěří ani na základě znamení.


24.03.2006 - 16:22   JR  
» Mk 8, 14-21

Varujte se kvasu!
Kvašení je důležitý přírodní proces. Pokrmům a nápojům buď dává hodnotu, nebo je zkazí. Změní jejich chuť a stravitelnost. Aby věci nekvasily, hledíme je uzavřít, někdy to musí být i velmi důkladně, hermeticky, aby se dovnitř nedostal žádný mikrob. Ty se totiž rychle množí a pronikají do všeho. Je zajímavé, že se obrazně říká v lidové řeči o někom, že je „nakvašen“. Jak se to stalo? Vstával velmi klidný, chtěl strávit den v pokoji. Ale přišla mu nepříjemná zpráva. Ti, kterým si postěžoval, mu hrubě odsekli. Dvě maličká protivenství a stala se jakoby mikroby, které zkvasily celou jeho vnitřní náladu, všechno, co vidí a na co myslí, má nakyslou příchuť. Máme tu zkušenost všichni, ale málokdo se odhodlá k závěru, který patří k řeholní asketice a kterému se říká „střežit smysly“, tj. nevšímat si toho, co není naší povinností, neposlouchat to, co pobuřuje, vyhnout se tomu, co ruší vnitřní klid. A přece není k uchránění pokojného srdce žádná jiná cesta než tato.


24.03.2006 - 16:22   JR  
» Mk 8, 14-21

varujte se kvasu farizejského
Kvasinek je mnoho. Každá z nich má svůj ráz. V obrazném smyslu je tato různost ještě nápadnější. Každý z nás si navykne zaujímat jistý postoj ke všemu, co vidí. A proto se úsudky o stejných událostech neshodnou. jsou inspirovány zásadními předsudky. Některé tyto předsudky jsou zvlášť nebezpečné. Kristus nás varuje především před kvasem farizejským a herodovským. V dnešním slovníku znamená farizeus totéž co pokrytec, tj. ten, kdo staví navenek své ctnosti, a proto se považuje za lepšího než ostatní. Náklonnost k tomu postoji máme ovšem všichni. Každý z nás totiž něco lépe ví než druzí a lépe dělá než ostatní. Smáli se stařečkovi, který měl pole blízko cesty, která vedla do zapadlé vesnice. Občas se ho někdo ptal, je-li to správná cesta, která tam vede. On si pak povzdechoval: “Jak jsou dnes lidé hloupí, ani jednoduchou cestu neznají!“ Ukazuje to názorně, jak málo člověku stačí, aby se cítil vyšší než ostatní a aby dokázal ostatními pohrdat. Před Bohem pak bude oceněn, jak si cenil druhých.


24.03.2006 - 16:22   JR  
» Mk 8, 14-21

Varujte se kvasu herodovského
Farizeové a herodovci stáli na opačných pólech. První bojovali za uchování domácích tradicí, druzí se přizpůsobovali cizím vlivům. Herodes vládl tím, že spolupracoval s okupanty. A nebylo mu toho líto, vždyť se mu vedlo dobře a po morální stránce si mohl dovolit všecko, co se mu hodilo k tomu, aby se mu dobře vedlo na zemi. I herodovský kvas je rozšířený postoj. Všecko se cení podle toho, jaký požitek z toho je, jak to baví. Jestli něco nebaví, už se toho nechá. A naopak jestli něco baví, nevadí, že se to nesmí nebo že je to nečestné. „Ozdobme se růžemi, dokud kvetou! Život je krátký!“ Tato stará antická rčení se opakují a praktikují. jejich zastánci mají pak tu odměnu, kterou si sami vyřkli. Život je krátký! jako boháč v evangeliu dostali všecko dobré už v tomto životě. A věčnost? Tu škrtli z programu. Může se říci, že žijí?


03.02.2005 - 11:47   JR  
» Mk 8, 11-13

Svět plný zázraků
Známý německý pedagog Foerster psal také povídky pro mládež. Jedna z nich má titul Detektiv. Chlapci čtou detektivky rádi. jejich hlavní hrdina má totiž neobyčejnou schopnost vidět to, co druzí nevidí. Pozná například z prachu na botě, že člověk, který ji nosí, přišel z té a té části města, kde se právě stala loupež. Ale tuto detektivní vlastnost by měl rozvinout každý chlapec. Jde ráno k snídani. Na tom hrnku kávy by měl odhalit, že musela matka vstát o hodinu dříve, že musela zatopit, když on ještě spal. Konev s mlékem by mu měla povědět o tom, jak se na venkově pracuje, aby měli ve městě lidé jídlo na stole. Z české literatury známe Wolkerovu Baladu o očích topičových. Naše obydlí je osvětlené, protože dělník v elektrárně ztratil zrak u žhavého kotle. Vidíme-li za věcmi práci lidí, stává se svět oživeným. Duchovní člověk však je detektivem v daleko hlubším smyslu. Vidí na každém kroku, co pro něho dělá Bůh. Svět je mu tedy plný znamení, divů, zázraků.


03.02.2005 - 11:47   JR  
» Mk 8, 11-13

Proč toto pokolení žádá znamení?
Je slavnostní večer. Má vystoupit několik lidí, ale není jasné kdy, v kterém okamžiku. Ten, koho se to týká, řekne pořadateli: „Až budu mít vystoupit, dejte mi znamení!“ Jiný neměl v úmyslu promluvit, ale dali mu znamení, tedy povstal. Taková znamení ovšem nebývají zázračná, ale není toho ani zapotřebí. Předpokládají však důvěru a dobrou vůli udělat to, k čemu znamení vyzývá. Ty podmínky ovšem naprosto chyběly u farizejů, kteří žádali znamení z nebe. Vlámský spisovatel F. Timmermans líčí v jedné povídce mentalitu staré panny, která čeká na to, aby ji požádali o ruku, ne však proto, aby se vdala, ale aby mohla s velkou důstojností odmítnout. V tom okamžiku se cítí velkou dámou. Tento tragikomický postoj vůči Božímu zjevení má, bohužel, mnoho lidí. Bůh jim má ukázat své divy, aby mohli oni ukázat, jak jsou nad to povzneseni. Proto jim Kristus říká bez obalu: „Tomuto pokolení nebude dáno žádné znamení.“


03.02.2005 - 11:47   JR  
» Mk 8, 11-13

Žádali znamení z nebe
Jsou zázračné zjevy důkazem Boží přítomnosti a moci? Byli a jsou vždycky lidé, kteří jim přikládají velkou důležitost. Jiní jsou naopak skeptici. Mají pro své pochybnosti především dva důvody Za prvé, není všecko zázračné, co se za zázrak vydává. Mnoho se dá vysvětlit přirozeně. Ale i když jde skutečně o zjev, který převyšuje přírodní zákony, má v životě opravdu tak velkou hodnotu? Vyšla například z posvěcené hostie skutečná lidská krev Věřící v přítomnost Kristovu v eucharistii věří i bez tohoto zázraku a nevěřící obyčejně jenom pokrčí rameny nebo se dokonce smějí. Apologetická teologie se však smyslu zázraků zastává. Vždyť jsou částí biblického vypravování a Kristus sám jich udělal mnoho. Ale mají v Písmu zvláštní jméno. Říká se jim „znamení”. Znamení není osamocen zjev není ze země ani z nebe, alme je mezi dvěma osobami, které se navzájem chtějí spojit, dohodnout, navázat styk a snaží se mu porozumět.


17.09.2003 - 19:43   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček  
» Mk 8, 14-21

      Pán Ježiš, ako obyčajne vo svojej náuke, používa tu obraz, prirovnanie: Chráňte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa! Nevera a chytrosť farizejov a podozrievavosť Herodesa stále sprevádzali a ohrozovali Ježiša; ako kvas preniká čerstvé cesto – tak aj malodušné pocity prenikajú srdcia. Pán Ježiš vystríha učeníkov pred týmto kvasom, nielen ako pred vonkajším nebezpečenstvom zo strany nepriateľov – ale tiež ako vonkajším ohrozením, ktoré ako kvas sa môže vytvárať v dušiach. A bola potrebná táto výstraha: apoštoli chápu tento kvas doslovne; podliehajú obave, že im môže chýbať chlieb. A teda napriek tomu, že boli svedkami dvojnásobného rozmnoženia chleba, napriek tomu, že mali pri sebe veľkého Divotvorcu – zmocňujú sa ich pochybnosti, nedôvera, nepokoj a starosť – čiže akoby kvas malodušnosti, čo správne im vyčíta Pán Ježiš ako tuposť.
      Možno hovoriť o istej tuposti. Pretože každý z nás zakusuje nespočetné dôkazy Božej starostlivosti – ale vieme urobiť u toho náležité závery? Ak nie – tak aj nám môže Pán Ježiš vyčítať tuposť. Rôzny mudrlanti tohto sveta radšej sa spoliehajú na seba – a len na seba. Jeden z nich povedal: V Pána Boha ver, ale jemu never (Sabala). Iní vystríhajú, že s Pánom Bohom nikdy nevedno! A práve, že vedno, čo najviac vedno! Ak niekto skutočne uverí Bohu a celým srdcom mu úprimne dôveruje – môže si byť istý, že táto dôvera ho nesklame; čo ako čo, ale dôvera v Boha nikdy neostane bez odmeny. Samozrejme, otvorené oči a uši, keď sa to tak vezme, to je znak rozvážnosti. ale treba pamätať, že v nás samých je oko, ktoré ostáva otvorené dňom i nocou a stráži nás; v hĺbke nášho srdca je ucho, ktoré nás počúva. To je Boh (N. Kazantzakis). Kto tomu neverí – ten sa dal už ovládať nebezpečným kvasom.
      Hovorili, že nemajú chleba. Na oltárnom stole Kristus necháva a rozmnožuje pre nás chlieb a ponúka silu, s ktorou môžeme vždy rátať.


16.09.2003 - 16:53   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček  
» Mk 8, 11-13

      Nie je divné, že Pán Ježiš si v duchu vzdychol... Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel. Ako mohli od neho žiadať znamenie tí, ktorí pred chvíľou boli svedkami zázračného rozmnoženia chleba, a vôbec, mohli obdivovať toľko neobyčajných uzdravení. Podľa ich očakávaní Mesiáš sa však mal pochváliť nejakým efektnejším, výstavnejším činom, nejakým astronomickým kúskom; ale Pán Ježiš nedovolil, aby ho postavili na úroveň kúzelníka.
      Aj dnes si niektorí myslia, že by sa zišli nejaké zázraky, ktoré by oslnili a presvedčili ateistov. Ale, po prvé, určite by nepresvedčili, pretože dnešný človek by ich nevedel vysvetliť racionálnym spôsobom. Po druhé, stávajú sa aj dnes napr. uzdravenia, ktoré lekári nevedia vysvetliť prirodzenými príčinami; mali sme množstvo takých neobyčajných uzdravení počas kongresov Obnovy v Duchu Svätom (napr. v máji 1993 v Čenstochovej, Varšave, Kielcach a Lubline), o ktorých vo všeobecnosti spoločnosť ani nevie, pretože naši publicisti sa vôbec nezaujímali o tieto fenomény. A po tretie – ak zázrak rozumieme ako jav proti prírode či nad prírodou – tak predsa príroda to nie sú len ochrnuté telá, polámané ruky a nohy – ale aj ochrnuté duše, porazené svedomia, polámané srdcia; a koľko takýchto uzdravení, osvietení, obrátení sa odohráva počas exercícií, misií alebo navštívenia obrazu z Jasnej hory! Tieto znamenia sú schopné presvedčiť ľudí dobrej vôle – hoci pre iných nie sú to žiadne znamenia.
      A či sviatosti Ježiša Krista nie sú siedmimi znameniami čo najzázračnejšími – lenže zovšednenými? A či Sviatosť oltárna – Eucharistia nie je spomedzi nich najzázračnejším znamením?© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet