Autor: Miron
 
Téma: Svedectvo

Myšlienky... 68a/2001

      Zdieľanie skúsenosti z duchovného života bolo a je vždy praxou Cirkvi. Skúsenosti, ktoré získame prežívaním evanjelia, z osobného duchovného snaženia sú veľkým pokladom, ktorý môžeme rozdať svojim blížnym a tak obohatiť ich duchovný život.
      Pozrite sa. Jeden chlapec počul nejakého rehoľníka, ktorý sa pekne vyznal z radosti nad svojím duchovným povolaním. Jeho slová tak zasiahli dušu toho chlapca, že o pár rokov sa rozhodol vstúpiť do kláštora.
      Je dôležité hovoriť o svojich duchovných skúsenostiach. Bez pýchy, bez túžby po obdive či sláve. Je potrebné hovoriť, ale len z lásky k blížnemu, pre jeho duchovné dobro. Tých, ktorí sú na dobrej ceste, to ešte viac povzbudí, A tých ľahostajnejších to azda prebudí z falošnej ilúzie, že v ich živote je všetko v poriadku.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk