Autor: Miron
 
Téma: Svedectvo

Myšlienky... 74a/2001

      Keď sa povie svedok, tak sa nám v mysli vybaví súdna sieň, sudca, obhajca a prokurátor. Miesto, kde sa pátra po pravde. Svedok prisahá, že bude hovoriť pravdu. A na základe jeho výpovede môže byť obžalovaný buď prepustený alebo odsúdený. Svedok je teda veľmi dôležitý. Ak však vypovedá klamlivo, môže byť obžalovaný z krivej výpovede.
      Každý kresťan je podobným svedkom. Nesvedčí o pravde pred súdom, ale pre celým svetom. Môže byť v tomto svedectve váhavý, môže azda aj klamať. No na rozdiel od súdnej siene, kde klamstvo svedka nemusí byť odhalené, falošné svedectvo kresťana je ihneď spoznané a odsúdené. Dnešní ľudia akýmsi vnútorným detektorom vnímajú náš život a vedie rozpoznať, či svoju vieru skutočne žijeme, ale len niečo prestierame či hráme.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk