Autor: Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
 
Téma: Bláznovstvo kríža / Mk 3, 20-21

Homília

      Pripomeňme si známe slová: kto nepozná, nemiluje. Ale často sa stretávame s odsudzujúcim názorom na Boha, Cirkev a na vieru v dnešnom svete. Nečudujme sa počínaniu našich neveriacich bratov a sestier. Nepoznajú silu učenia Ježiša, preto ho aj odsudzujú.
      Vidíme to aj z evanjelia: Ani najbližší, myslí sa tu vzdialená rodina, nepochopili správanie Pána Ježiša. Panna Mária chápala, Jozef bol už zaiste mŕtvy. Iných súrodencov nemal. Boli to preto vzdialení príbuzní.
      Ježiš to nemal ľahké. Nepredstavujeme si jeho účinkovanie trošku idylicky? Nie, Ježiš si len tak nesadol a množstvo ľudí sa okolo neho len tak netlačilo. Oni sa presviedčali pod vplyvom jeho slov a skutkov, ktoré však vyvolávali veľké diskusie. Na jednej strane mal mnoho prívržencov a na druhej strane nesmieme prehliadnuť, že aj množstvo odporcov. Jedni schvaľovali jeho učenie, iní ho zavrhovali. Jedni k Ježišovi cítili lásku, iní priam sršali nenávisťou. Boli aj takí, ktorí priam lipli na Ježišových perách, čakali na jeho slová, chceli sa dať poučiť, takže mu nedali pokoja. Ježiš často nemal času ani odpočinúť si. Boli aj takí, ktorí si všetko zasa vysvetľovali po svojom. Považovali ho za blázna, pomäteného, za človeka posadnutého nečistým duchom a hovorili: „Je posadnutý Belzebubom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov“ (Mk 3, 22).
      Ako sa k tomu stavia Pán Ježiš? On sám o sebe povedal: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 10, 34-39).
      Tieto slová Pán Ježiš povedal jedným dychom a museli vyvolať u prítomných tie najprotikladnejšie reakcie a tiež podľa toho, kto mal koľko úprimnosti a dobrej vôle prijať jeho náuku a jeho autoritu. Preto sa poslucháči rozdelili.
      Čo sa odvtedy zmenilo? Aj dnes je Kristus znamením protirečenia, ako to predpovedal staručký Simeon, keď vzal dieťa Ježiša na ruky: „Tento je ustanovený na pád a povstanie mnohých v Izraeli a na znemenie, ktorému sa bude odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk 2, 34-35).
      Keď sa pozorne pozrieme okolo seba, zistíme veľmi rýchlo, že podľa toho, kto aký postoj zaujme k Ježišovmu učeniu, také má aj reakcie.
      Ježiš priniesol tak vznešené a hodnotné učenie, ktorému sa ešte nenašlo páru. Učenie Ježiša Krista je hlboko humánne, pokrokové a užitočné nielen pre jednu oblasť sveta, jednu skupinu ľudí alebo národ, ale jeho učenie vie obohatiť život ľudí všetkých čias, národov a postavení. Smelo môžeme povedať, že žiadna filozofia a vedecké svetonázory nedajú človeku to, čo dal Kristus svojim učeníkom. Jeho učenie je učením lásky, a nie nenávisti.
      A toto je zvlášť aktuálne aj v dnešnej dobe. Nevadí, že dnešných vyznávačov svet nechápe. Našou povinnosťou je žiť čestne podľa Kristovho učenia. Nedať príčinu k jeho potupeniu, špineniu. Náš život nech je príkladom, svetlom i pre neveriacich alebo tupiacich učenie Ježiša Krista. Pravda zvíťazí!
      Modlíme sa, aby sme sa nedali zviesť, znechutiť, ale aby sme vytrvali v konaní dobra v príkladnom kresťanskom živote. Amen.

      Inšpirácie: Mk 3, 13-21
      Kartotéka: Mk 3


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk