Autor: Miron
 
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Mt 7, 7-8

Myšlienky... 36/2005

      Spisovateľ Harold Sala v knihe Dotýkať sa Boha rozpráva o živote kambodžského chlapca Lem Cheonga. Keď mal dvanásť rokov, začal dávať svojím rodičom vážne náboženské otázky. Rodičia mu povedali, že keď chce poznať odpovede, musí ísť do chrámu, zatriasť s nádobou tak, aby vypadlo jedno z očíslovaných bambusových drievok. Kňaz mu potom vysvetlí znamenie čísla. Toto však neuspokojilo malého Cheonga, ktorý túžil po jasných odpovediach.
      Svojho strýka, ktorý bol kňazom, sa spýtal, či už niekedy bola jeho modlitba vypočutá. Strýko sa rozčúlil nad jeho drzosťou, no potom sa nesmelo priznal, že si nepamätá na vyplnenie nejakej svojej modlitby.
      Neskôr Cheong stretol jedného kresťana a položil mu tú istú otázku. Tento kresťan bez zaváhania začal vypočítavať konkrétne prípady, ktoré vnímal ako vypočutie svojich modlitieb. Toto urobilo na Cheonga veľký dojem. Uveril v Krista a stal sa kresťanom. Modlitba sa odvtedy stala súčasťou jeho života. (www.eSermons.com)
      Ježiš Kristus nám hovorí: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria“ (Mt 7, 7-8).
      Prijmime pozvanie k modlitbe, ktoré vyplýva z tohto prisľúbenia. Máme istotu, že Boh nás vypočuje a odpovie na naše prosby. Rozpomínajme sa i na už vypočuté modlitby, aby spomienka na ne rozdúchavala našu vďačnosť a azda aj poslúžila ako svedectvo podobne ako v živote mladého Cheonga.

      Inšpirácie: Mt 7, 1-12
      Kartotéka: Mt 7


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk