Autor: Miron
 
Téma: 25. nedeľa po ZSD / Lk 10, 25-37 // Svedectvo

Myšlienky... 204/2005

      Počas letného tábora kresťanskej mládeže skupinka chlapcov a dievčat nacvičila scénku podľa podobenstva o milosrdnom Samaritánovi. Vystúpenie malo veľký úspech a tak vedúci tábora navrhol, že ju mohli zopakovať aj vo farskom chráme v blízkej farnosti. Všetci s radosťou súhlasili. V deň vystúpenia sa ponáhľali do chrámu, aby všetko pripravili. Cestou natrafili na nejakého opilca ležiaceho vedľa chodníka. Oblúkom ho obišli. Vedúci tábora, ktorý išiel o niečo pomalšie, sa však pri ňom zastavil, zdvihol ho a posadil na lavičku. Keď došiel do chrámu, vyšiel pred zhromaždených veriacich a povedal: „Ospravedlňujem sa, ale avizované vystúpenie sa z technických dôvodov neuskutoční.“ Keď sa prekvapená mládež pýtala, čo sa stalo, tak povedal: „Toto vystúpenie by sa určite nepodarilo, pretože nikto z vás vlastne ani nepochopil, o čo ňom ide.“ Mládež ani vtedy nechápala. Až keď im pripomenul ležiaceho opilca, až vtedy pochopili.
      Na konci tábora, keď rozprávali svoje dojmy z pobytu, mnohí priznali, že tým najsilnejším zostane pre nich nevydarené predstavenie, lebo im otvorilo oči pre správne chápanie Ježišovej náuky.
      Nasledovníci Krista vedia veľmi krásne rozpráva o Božej láske. Bohužiaľ často ostávajú pri rozprávaní aj vtedy, keď svet okolo nich potrebuje ukázať trochu z lásky v konkrétnej situácii.
      Tí však, čo azda menej rozprávajú, ale sú neustále pripravení pomôcť v rámci svojich možností, sú najpresvedčivejšími svedkami Boha v tomto svete.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk