Autor: Miron
 
Téma: Gal 5, 23 / Zdržanlivosť / Askéza / Cvičenie v zdržanlivosti

Myšlienky... 50/2017

            Jedným z ovocí Ducha (Gal 5, 23) je zdržanlivosť, sebakontrola. Byť pánom nad svojimi túžbami, mať schopnosť im vzdorovať je začiatkom duchovného zápasu. Ako sa chceme stať milosrdnými, dobročinnými a milujúcimi, ak nedokážeme nič obetovať? Ježiš Kristus nám ukázal vzor, keď sa postil na púšti štyridsať dní a bol pokúšaný. Ukázal nám tým prvý krok nutný v duchovnom živote: mať svoje túžby pod kontrolou.            Túto podmienku duchovného života zdôrazňujú všetky diela o asketickom živote. Môžeme oponovať, že sú príliš extrémne pre podmienky života vo svete. Každopádne nám zvýrazňujú určité axiómy pre duchovný život. Môžeme ich zhrnúť do rady: Nesmieme dovoliť žiadnej pozemskej veci ukradnúť naše srdce. Vždy keď upneme svoju nádej na veci tohto sveta, robíme krok späť na našej ceste k Bohu.            Ako teda praktizovať zdržanlivosť a sebakontrolu? Základnou vecou je dodržiavanie prikázaní, ktoré nás oslobodzujú od otroctva vášní a nezriadených túžob. A k tomu je potrebné pridať kritické posudzovanie myšlienok a konania. Stačí začať s jednoduchými veci. Keď napríklad naša túžba nás nabáda niečo kúpiť, spýtajme sa: „Naozaj to potrebujem?“ Ak dôjdeme k uzáveru, že áno, pokojne tú vec kúpme. Podrobením týchto túžob kritickému posúdeniu nám pomáha spoznať, čo sú naše skutočné potreby. A ak povieme nepotrebným veciam svoje nie, bude to cvičenie v zdržanlivosti a sebakontrole.            Nedovoľme žiadnej pozemskej veci ukradnúť naše srdce.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk