29.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Boh môže urobiť oveľa viac než to, o čo ho môžeme prosiť alebo čo si môžeme predstaviť. Musíme však robiť to, čo je v našich silách.”

~sv. Vincent Pallotti~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
04.06.2016 -

Myšlienky... 100/2016
Téma: Mt 11, 16-17 / Čítanie / Utorok po 3. nedeli po ZSD / Bojovať proti letargii

1228 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 57/2016
Téma: On, čo každému osve utvoril srdce / Ž 139, 13-16 / Ž 33, 13-15

964 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 58/2016
Téma: Preskočené dospievanie / Duchovný život

753 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 59/2016
Téma: Mt 26, 6-16 - Pridajme do života kúsok tejto bláznivej lásky

906 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 60/2016
Téma: Jn 15, 16

1199 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 61/2016
Téma: Slovo / Teológ

870 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 62/2016
Téma: Skutočná láska k Bohu / Jn 14, 15

981 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 63/2016
Téma: Osláviť Boha svojím životom / Jn 17, 4 / Heréza / Pýcha

1020 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 64/2016
Téma: Duchovný život / Poriadok / Mt 7, 24-25 / Spása / Nastoliť poriadok v živote

1277 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 65/2016
Téma: Láska k nepriateľom / Modlitba / Mt 5, 11 / Mt 5, 44-45 / Sobota po ZSD

1393 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 66/2016
Téma: Smútok / Duchovný život / Neúspech /

1052 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 67/2016
Téma: Svätý Duch / Sk 2, 4 / Rim 8, 9 / Mk 14, 36

1237 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 68/2016
Téma: Pokušenie / Milosť / Mk 1, 12-13

1232 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 69/2016
Téma: Streda po ZSD / Mt 5, 20 /

1108 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 70/2016
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo / Svet /

1012 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 71/2016
Téma: Mt 5, 28 / Myšlienky / Duchovný boj

1114 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 72/2016
Téma: Všetkých svätých / Zvyk / Duchovný život /

1404 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 73/2016
Téma: Pondelok po ZSD / Najsvätejšia Trojica / Gn 3, 7-13 / Odpustenie / Raj / Egoizmus / Pýcha

1193 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 74/2016
Téma: Piatok po ZSD / Mt 5, 38-39 / Zlo /

1207 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 75/2016
Téma: Sobota po ZSD / Mt 5, 46-48 / Láska k nepriateľom

1037 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 76/2016
Téma: Kresťanstvo / Evanjelium / Svet / Centrálne posolstvo Evanjelia

1074 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 77/2016
Téma: Svet / Kresťanstvo / Nebo / Večný život / Obrátenie

1041 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 78/2016
Téma: Zjv 3, 20 / Lk 11, 9 / Mt 6, 33 / Milosť / Nepremrhajme okamih milosti

1180 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 79/2016
Téma: Mt 7, 15 / Chráňte sa falošných prorokov / Utorok po 1. nedeli po ZSD

1341 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 80/2016
Téma: Mt 7, 21 / Nie každý vojde do nebeského kráľovstva

1224 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 12/2016
Téma: Radikálnosť v duchovnom živote

1131 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 11/2016
Téma: Kresťanstvo / Kresťan / Viera / Duchovný život

1005 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 10/2016
Téma: Duchovné objatie / Výchova / Modlitba

1097 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 9/2016
Téma: Flp 3, 8-19

931 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 8/2016
Téma: 1 Sol 5, 17

1022 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 7/2016
Téma: Jn 14, 6-7

1014 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 6/2016
Téma: Pánovo nanebovstúpenie / Sk 1, 1-12

1103 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 5/2016
Téma: Hebr 12, 1

994 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 4/2016
Téma: Jn 12, 19-36a

1160 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 3/2016
Téma: Mt 5, 13-16

1065 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 2/2016
Téma: Jn 13, 16-20

1280 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 1/2016
Téma: Mt 4,23 - 5,13

1132 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 16/2016
Téma: Ježišova modlitba

1570 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 17/2016
Téma: Cirkev

1069 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 18/2016
Téma: Mt 4, 18-20

1334 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 19/2016
Téma: Mt 16, 1-2; 4

1179 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 20/2016
Téma: Mt 16, 24

1054 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 21/2016
Téma: Mt 16, 24; 26

1142 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 22/2016
Téma: Mt 17, 14-15

1119 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 23/2016
Téma: Mt 18, 21

1121 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 24/2016
Téma: Mt 14, 30

1032 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 25/2016
Téma: Mt 21, 21-22

905 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 27/2016
Téma: Mt 21, 23

1115 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 28/2016
Téma: Mt 21, 28

1072 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 26/2016
Téma: Mt 21, 43

981 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 29/2016
Téma: Mt 22, 29-30

994 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 30/2016
Téma: Mt 18, 3

1054 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 31/2016
Téma: Mt 18, 35

1144 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 32/2016
Téma: Mk 1, 35

1021 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 33/2016
Téma: Mk 2, 19

1004 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 34/2016
Téma: Mt 20, 29-30

1001 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 35/2016
Téma: Mt 19, 21

1033 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 36/2016
Téma: Mk 3, 11

935 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 37/2016
Téma: Mk 3, 13-14

1082 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 38/2016
Téma: Mt 22, 21

974 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 39/2016
Téma: Lk 6, 12-13

1118 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 40/2016
Téma: Lk 8, 24

975 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 41/2016
Téma: Mk 11, 3

951 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 42/2016
Téma: Mk 14, 38

922 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 43/2016
Téma: Mk 14, 72

896 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 44/2016
Téma: Lk 4, 16

1125 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 45/2016
Téma: Lk 10, 38

1115 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 46/2016
Téma: Jn 3, 16

1016 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 47/2016
Téma: Jn 19, 17

998 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 48/2016
Téma: Lk 10, 42

1162 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 49/2016
Téma: Mt 5, 14

1069 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 50/2016
Téma: Lk 10, 21

1228 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 51/2016
Téma: Lk 11, 27

1074 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 52/2016
Téma: Mt 21, 33-35

1003 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 53/2016
Téma: Lk 1, 28

1346 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 54/2016
Téma: Jn 15, 20

1094 / 0 
26.04.2016 -

Myšlienky... 15/2016
Téma: Modliť sa za druhých / Modlitba

740 / 0 
26.04.2016 -

Myšlienky... 14/2016
Téma: Zlo / Stať sa svetlom /

952 / 0 
26.04.2016 -

Myšlienky... 13/2016
Téma: Našiel si svoje srdce?

907 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 24/2015
Téma: Hriech / Milosrdenstvo / Spoveď

1457 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 23/2015
Téma: Duchovný život / Krst / Úprimnosť

1113 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 22/2015
Téma: Modlitebná kniha bojovníka / Modlitba / Žalmy / Ef 6, 11-12 /

1135 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 21/2015
Téma: Prejavme našu slobodu / Sloboda / Zodpovednosť

1054 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 20/2015
Téma: Ef 5, 3-4 / Slovo / Reč

1140 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 19/2015
Téma: Mt 11, 11

1426 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 18/2015
Téma: Mt 12, 7

931 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 17/2015
Téma: Život, Jn 1, 42 / Zmysel života

1310 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 16/2015
Téma: Mt 13, 23

779 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 15/2015
Téma: Duchovný život

928 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 14/2015
Téma: Mt 13, 24-25

1191 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 13/2015
Téma: Myšlienky / Pesimizmus

958 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 12/2015
Téma: Mt 13, 33

725 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 11/2015
Téma: Jn 8, 1-11 / Odpustenie / Spravodlivosť / Milosrdenstvo

1332 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 10/2015
Téma: Mt 9, 27

1047 / 0 
30.11.2015 -

Myšlienky... 9/2015
Téma: Srdce / Lk 16, 15 / Ž 90, 8 / Mt 23, 27-28 /

1191 / 0 
29.11.2015 -

Myšlienky... 8/2015
Téma: Evanjelizácia

979 / 0 
10.11.2015 -

Myšlienky... 6/2015
Téma: Stromom, ktorý prináša ovocie v pravý čas / Ž 1 / Duchovný život / Vytrvalosť / Trpezlivosť

1404 / 0 
10.11.2015 -

Myšlienky... 7/2015
Téma: Mt 17, 14-20 / Úspech

1359 / 0 
07.11.2015 -

Myšlienky... 4/2015
Téma: Svätosť/ Duchovný život / Krst

1159 / 0 
07.11.2015 -

Myšlienky... 5/2015
Téma: Ef 6, 10-12 / Duchovný život / Hriech / Alkohol

1258 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet