29.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nehybná ľahostajnosť je pre bratov, ktorí sú na ceste ku Kristovi, neposlušnosťou.

~Z pravidiel zo života v Taizé ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 9,38-43.45.47-48 / Prekážky manželstva.

1365 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 10, 2-16 / Krása sa rokmi nestráca.

1370 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 10,17-30 / Hriech je hriech.

1490 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 7. a 10. prikázanie / Mk 10,35-45 / Mať správny vzťah k majetku.

1326 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 7. a 10. prikázanie / Mk 10,46-52 / Vidieť hriechy proti vlastníctvu.

1371 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 8. prikázanie / Mk 12,28b-34 / Láska sa prejavuje aj slovom.

1352 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 8. prikázanie / Mk 12,38 / Česť je veľký poklad.

1160 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 8. prikázanie / Mk 13,24-32 / Neklam seba a iných.

1744 / 0 
20.12.2006 -

Výstrižky...
Téma: Cirkev

1064 / 0 
20.12.2006 -

Výstrižky...
Téma: Krista Kráľa / Jn 18,37

1834 / 0 
20.12.2006 -

Výstrižky...
Téma: Masmédia

953 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 441/2006
Téma: Lk 6, 22

915 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 442/2006
Téma: Lk 14, 24

1108 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 443/2006
Téma: Lk 2, 14

1154 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 444/2006
Téma: Mt 2, 11

1376 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 445/2006
Téma: Mt 2, 14

2164 / 0 
14.12.2006 -

Homília
Téma: Spoznať pravdu / Pravda / Poznanie

1572 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora. / Mk 13, 33-37 / Je Desatoro časové?

1280 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora./ Mk 1,1-8 / Desatoro nás pripravuje na stretnutie s Pánom.

1177 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora / Jn 1,6-8,19-28 / Rozum a slobodná vôľa.

810 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora / Lk 1,26-38 / Mária je nám vzorom.

1179 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Ja som Pán, Boh... / Lk 2,16-21 / Mária je Bohorodička.

746 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Jn 1,1-12 / Naša povinnosť poznávať Boha.

1107 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mt 02,1-12 / Svedomie. / Zjavenie Pána

1329 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mt 2,1-12 / Svedomie. / Zjavenie Pána

1315 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Krst Pána / Mk 1,7-11 / Hriechy proti zbožnosti.

1711 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,14-20 / Boh pozýva k modlitbe a v modlitbe nás chce zmeniť.

1224 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,14-20 / Ako Cirkev chápe svätosť

1243 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,21-28

1328 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,29-39 / Meno, ktoré uzdravuje.

1330 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,40-45 / Právo na dobré meno.

1376 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 18, 22

556 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 19, 2-7

995 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 20, 1-2

972 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 21, 8

1105 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 31

892 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 57-61

859 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 62

844 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 23, 18

1070 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 23, 42

1062 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 1-2

1041 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 5

1073 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 29

1141 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 4

924 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 5

972 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 6-8

835 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 11

962 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 14

871 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 17

987 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 18

1049 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 40-42

870 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 46

980 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 47-48

1081 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 2, 4

971 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 3, 3

1059 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 435/2006
Téma: Mt 16, 18

1221 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 436/2006
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1051 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 437/2006
Téma: Lk 1, 39

1377 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 438/2006
Téma: Lk 4, 22

2089 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 439/2006
Téma: Mt 17, 5

1334 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 440/2006
Téma: Lk 1, 13

1861 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Čo od nás očakáva Boh? / Nový rok

1675 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Krst. Jedno slovo...? / Lk 3, 15-16, 21-22

1520 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Svadba a víno / Jn 2, 1-11

1159 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Vzťah k Svätému písmu / Lk 1, 1-4; 4, 14-21

1109 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Sväté písmo učí pravde / Lk 4, 21-30

1498 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Navzájom sa potrebujeme / Lk 5, 1-11

1350 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Áno šťastiu / Lk 6, 17. 20-26

1229 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Byť milosrdný / Lk 6, 27-38

1261 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokušenie / Lk 4, 1-13

1484 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Stretnutie / Lk 9, 28b-36

1246 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokánie / Lk 13, 1-9

1369 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Zodpovednosť navzájom / Lk 15, 1-3. 11-32

1368 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11

1277 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pašie / Lk 23, 1-49

1128 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus - naša istota / Jn 20, 1-9

1288 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: O pokoji / Jn 20, 19-31

1373 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Ježiš sa pýta na našu lásku / Jn 21, 1-14

1335 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Je potrebné prosiť o duchovné povolania / Jn 10, 27-30

1243 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Právo na lásku / Jn 13, 31-33a. 34-35

1237 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Učme sa od Ježiša milovať / Jn 14, 23-29

1660 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Budovať jednotu / Jn 17, 20-26

1290 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: V Duchu Svätom / Jn 20, 19-23

1319 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Milované tajomstvo / Jn 16, 12-15

1120 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Choď v pokoji! / Lk 7, 36-50

1328 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Kto je pre mňa Ježiš? / Lk 9, 18-24

1193 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Povolanie / Lk 9, 51-62

1611 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Oslovenie v čase / Lk 10, 1-9

1517 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Si môj blížny? / Lk 10, 25-37

1452 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Aktuálne zamyslenie / Lk 10, 38-42

1330 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Modlime sa / Lk 11, 1-13

1147 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Mamona / Lk 12, 13-21

1263 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Bdelosť / Lk 12, 32-48

1353 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Naša Nanebovzatá Panna Mária / Lk 1, 39-56

1902 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Spása je aj v našich rukách / Lk 13, 22-30

1332 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokora kontra pýcha / Lk 14, 1. 7-14

1540 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Múdrosť / Lk 14, 25-33

1593 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Svet má márnotratných synov / Lk 15, 1-10

1476 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Predvídavosť / Lk 16, 1-13

1168 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Boh nás stvoril jedného pre druhého / Lk 16, 19-31

1387 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet