13.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „To, čo robíme dobre, je aj Božie, aj naše: Božie je pre milosť, ktorá nás predchádza, naše pre slobodnú vôľu, ktorá poslúcha.”

~sv. Gregor Veľký~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora / Jn 1,6-8,19-28 / Rozum a slobodná vôľa.

813 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora / Lk 1,26-38 / Mária je nám vzorom.

1182 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Ja som Pán, Boh... / Lk 2,16-21 / Mária je Bohorodička.

749 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Jn 1,1-12 / Naša povinnosť poznávať Boha.

1111 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mt 02,1-12 / Svedomie. / Zjavenie Pána

1335 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mt 2,1-12 / Svedomie. / Zjavenie Pána

1318 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Krst Pána / Mk 1,7-11 / Hriechy proti zbožnosti.

1715 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,14-20 / Boh pozýva k modlitbe a v modlitbe nás chce zmeniť.

1228 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,14-20 / Ako Cirkev chápe svätosť

1248 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,21-28

1334 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,29-39 / Meno, ktoré uzdravuje.

1334 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,40-45 / Právo na dobré meno.

1381 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 18, 22

557 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 19, 2-7

998 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 20, 1-2

974 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 21, 8

1109 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 31

894 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 57-61

861 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 62

849 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 23, 18

1074 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 23, 42

1064 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 1-2

1046 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 5

1075 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 29

1144 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 4

928 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 5

977 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 6-8

838 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 11

965 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 14

872 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 17

992 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 18

1054 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 40-42

872 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 46

982 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 47-48

1085 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 2, 4

974 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 3, 3

1061 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 435/2006
Téma: Mt 16, 18

1227 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 436/2006
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1055 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 437/2006
Téma: Lk 1, 39

1381 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 438/2006
Téma: Lk 4, 22

2094 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 439/2006
Téma: Mt 17, 5

1338 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 440/2006
Téma: Lk 1, 13

1872 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Čo od nás očakáva Boh? / Nový rok

1683 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Krst. Jedno slovo...? / Lk 3, 15-16, 21-22

1527 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Svadba a víno / Jn 2, 1-11

1166 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Vzťah k Svätému písmu / Lk 1, 1-4; 4, 14-21

1117 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Sväté písmo učí pravde / Lk 4, 21-30

1501 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Navzájom sa potrebujeme / Lk 5, 1-11

1353 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Áno šťastiu / Lk 6, 17. 20-26

1234 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Byť milosrdný / Lk 6, 27-38

1264 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokušenie / Lk 4, 1-13

1492 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Stretnutie / Lk 9, 28b-36

1250 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokánie / Lk 13, 1-9

1371 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Zodpovednosť navzájom / Lk 15, 1-3. 11-32

1371 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11

1283 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pašie / Lk 23, 1-49

1130 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus - naša istota / Jn 20, 1-9

1292 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: O pokoji / Jn 20, 19-31

1379 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Ježiš sa pýta na našu lásku / Jn 21, 1-14

1341 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Je potrebné prosiť o duchovné povolania / Jn 10, 27-30

1245 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Právo na lásku / Jn 13, 31-33a. 34-35

1248 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Učme sa od Ježiša milovať / Jn 14, 23-29

1667 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Budovať jednotu / Jn 17, 20-26

1297 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: V Duchu Svätom / Jn 20, 19-23

1337 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Milované tajomstvo / Jn 16, 12-15

1123 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Choď v pokoji! / Lk 7, 36-50

1334 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Kto je pre mňa Ježiš? / Lk 9, 18-24

1194 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Povolanie / Lk 9, 51-62

1616 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Oslovenie v čase / Lk 10, 1-9

1524 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Si môj blížny? / Lk 10, 25-37

1457 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Aktuálne zamyslenie / Lk 10, 38-42

1332 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Modlime sa / Lk 11, 1-13

1150 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Mamona / Lk 12, 13-21

1267 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Bdelosť / Lk 12, 32-48

1356 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Naša Nanebovzatá Panna Mária / Lk 1, 39-56

1909 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Spása je aj v našich rukách / Lk 13, 22-30

1336 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokora kontra pýcha / Lk 14, 1. 7-14

1545 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Múdrosť / Lk 14, 25-33

1600 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Svet má márnotratných synov / Lk 15, 1-10

1480 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Predvídavosť / Lk 16, 1-13

1173 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Boh nás stvoril jedného pre druhého / Lk 16, 19-31

1391 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Sila viery / Lk 17, 5-10

1193 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 11-19

1756 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Modlitba je zrkadlom života / Lk 18, 1-8

1456 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Farizej a mýtnik / Lk 18, 9-14

1020 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Šťastný Zachej

1162 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Verím v život večný / Lk 20, 27 - 38

987 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Život / Lk 21, 5-19

1606 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Kristus žije a kraľuje / Krista Kráľa / Lk 23, 35-43

1715 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Bližšie k Bohu / Mt 24, 37-44

1061 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pravý advent / Mt 3, 1-12

2264 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: „Čo ste vyšli na púšť vidieť?” / Mt 11, 2-11

1246 / 0 
28.11.2006 -

Myšlienky... 431/2006
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Kol 1, 12-18

720 / 0 
28.11.2006 -

Homília
Téma: 20. nedeľa po ZSD / Lk 7, 11-16

1395 / 0 
28.11.2006 -

Myšlienky... 432/2006
Téma: Mk 6,20

1089 / 0 
28.11.2006 -

Myšlienky... 433/2006
Téma: Lk 11, 28

1170 / 0 
28.11.2006 -

Myšlienky... 434/2006
Téma: Lk 6,18

1298 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Rim 3,28 / Gal 2,16

925 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Svätosť / Jn 12, 24-25 / Ef 1, 4-5

1575 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Večný život

919 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet