5.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Viac možno získať za jednu hodinu na Božom poli, ako za celý život na svojom.”

~sv. Ján z Kríža ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.12.2006 -

Výstrižky...
Téma: Krista Kráľa / Jn 18,37

1838 / 0 
20.12.2006 -

Výstrižky...
Téma: Masmédia

958 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 441/2006
Téma: Lk 6, 22

918 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 442/2006
Téma: Lk 14, 24

1113 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 443/2006
Téma: Lk 2, 14

1160 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 444/2006
Téma: Mt 2, 11

1379 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 445/2006
Téma: Mt 2, 14

2167 / 0 
14.12.2006 -

Homília
Téma: Spoznať pravdu / Pravda / Poznanie

1576 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora. / Mk 13, 33-37 / Je Desatoro časové?

1286 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora./ Mk 1,1-8 / Desatoro nás pripravuje na stretnutie s Pánom.

1181 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora / Jn 1,6-8,19-28 / Rozum a slobodná vôľa.

813 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora / Lk 1,26-38 / Mária je nám vzorom.

1182 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Ja som Pán, Boh... / Lk 2,16-21 / Mária je Bohorodička.

750 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Jn 1,1-12 / Naša povinnosť poznávať Boha.

1112 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mt 02,1-12 / Svedomie. / Zjavenie Pána

1339 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mt 2,1-12 / Svedomie. / Zjavenie Pána

1321 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Krst Pána / Mk 1,7-11 / Hriechy proti zbožnosti.

1716 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,14-20 / Boh pozýva k modlitbe a v modlitbe nás chce zmeniť.

1231 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,14-20 / Ako Cirkev chápe svätosť

1250 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,21-28

1335 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,29-39 / Meno, ktoré uzdravuje.

1334 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,40-45 / Právo na dobré meno.

1384 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 18, 22

558 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 19, 2-7

1000 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 20, 1-2

975 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 21, 8

1109 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 31

894 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 57-61

864 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 62

849 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 23, 18

1075 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 23, 42

1064 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 1-2

1048 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 5

1077 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 29

1145 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 4

928 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 5

977 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 6-8

841 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 11

965 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 14

873 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 17

992 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 18

1056 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 40-42

873 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 46

984 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 47-48

1087 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 2, 4

975 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 3, 3

1061 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 435/2006
Téma: Mt 16, 18

1227 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 436/2006
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1055 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 437/2006
Téma: Lk 1, 39

1383 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 438/2006
Téma: Lk 4, 22

2105 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 439/2006
Téma: Mt 17, 5

1342 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 440/2006
Téma: Lk 1, 13

1873 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Čo od nás očakáva Boh? / Nový rok

1683 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Krst. Jedno slovo...? / Lk 3, 15-16, 21-22

1529 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Svadba a víno / Jn 2, 1-11

1169 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Vzťah k Svätému písmu / Lk 1, 1-4; 4, 14-21

1118 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Sväté písmo učí pravde / Lk 4, 21-30

1508 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Navzájom sa potrebujeme / Lk 5, 1-11

1353 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Áno šťastiu / Lk 6, 17. 20-26

1235 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Byť milosrdný / Lk 6, 27-38

1266 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokušenie / Lk 4, 1-13

1495 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Stretnutie / Lk 9, 28b-36

1251 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokánie / Lk 13, 1-9

1373 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Zodpovednosť navzájom / Lk 15, 1-3. 11-32

1371 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11

1284 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pašie / Lk 23, 1-49

1130 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus - naša istota / Jn 20, 1-9

1292 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: O pokoji / Jn 20, 19-31

1382 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Ježiš sa pýta na našu lásku / Jn 21, 1-14

1342 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Je potrebné prosiť o duchovné povolania / Jn 10, 27-30

1249 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Právo na lásku / Jn 13, 31-33a. 34-35

1248 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Učme sa od Ježiša milovať / Jn 14, 23-29

1669 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Budovať jednotu / Jn 17, 20-26

1297 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: V Duchu Svätom / Jn 20, 19-23

1338 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Milované tajomstvo / Jn 16, 12-15

1123 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Choď v pokoji! / Lk 7, 36-50

1340 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Kto je pre mňa Ježiš? / Lk 9, 18-24

1196 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Povolanie / Lk 9, 51-62

1620 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Oslovenie v čase / Lk 10, 1-9

1526 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Si môj blížny? / Lk 10, 25-37

1460 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Aktuálne zamyslenie / Lk 10, 38-42

1338 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Modlime sa / Lk 11, 1-13

1154 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Mamona / Lk 12, 13-21

1268 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Bdelosť / Lk 12, 32-48

1366 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Naša Nanebovzatá Panna Mária / Lk 1, 39-56

1913 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Spása je aj v našich rukách / Lk 13, 22-30

1338 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokora kontra pýcha / Lk 14, 1. 7-14

1546 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Múdrosť / Lk 14, 25-33

1601 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Svet má márnotratných synov / Lk 15, 1-10

1481 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Predvídavosť / Lk 16, 1-13

1174 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Boh nás stvoril jedného pre druhého / Lk 16, 19-31

1391 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Sila viery / Lk 17, 5-10

1194 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 11-19

1758 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Modlitba je zrkadlom života / Lk 18, 1-8

1458 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Farizej a mýtnik / Lk 18, 9-14

1022 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Šťastný Zachej

1162 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Verím v život večný / Lk 20, 27 - 38

989 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Život / Lk 21, 5-19

1607 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Kristus žije a kraľuje / Krista Kráľa / Lk 23, 35-43

1715 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Bližšie k Bohu / Mt 24, 37-44

1063 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet