5.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kresťanstvo, ktoré siaha len po kostolné dvere, príliš neosoží. Malo by byť viditeľné v celom našom živote. Ako kresťanov by nás mali vidieť všade – podľa toho, ako sa prejavujeme k iným. I podľa toho, ako športujeme, ako riadime auto, ako sa vyjadrujeme, alebo podľa toho, čo čítame. Veď Ježiš nepovedal: Vy ste svetlom kostola – ale svetlom sveta.

~William Barclay ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
25.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 2, 19-21 / Prozreteľnosť

1182 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 399/2006
Téma: Streda po 3. nedeli po ZSD / Rim 11, 2-12

621 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 400/2006
Téma: Piatok po 3. nedeli po ZSD / Rim 11, 25-36

662 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 401/2006
Téma: Sobota po 14. nedeli po ZSD / Mt 24, 1-13

741 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 402/2006
Téma: Sobota po 14. nedeli po ZSD / 1 Kor 4,17 - 5,5

613 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 403/2006
Téma: Štvrtok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 20b-27a

1195 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 404/2006
Téma: Sobota po 29. nedeli po ZSD / Lk 14, 1-11

805 / 0 
25.10.2006 -

Homília
Téma: 21. nedeľa po ZSD / Lk 8, 5-15

1391 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 405/2006
Téma: Lk 9, 9

1126 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 406/2006
Téma: Lk 9, 12

1074 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 407/2006
Téma: Lk 6, 6

1118 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 389/2006
Téma: Piatok po 22. nedeli po ZSD / Lk 11, 23-26

1005 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 390/2006
Téma: Streda po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim, 1,18-20 a 2,8-15

697 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 391/2006
Téma: Štvrtok po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim 3, 1-13

662 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 392/2006
Téma: Sobota po 25. nedeli po ZSD / Gal 3, 8-12

687 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: 19. nedeľa po ZSD / Lk 6, 31-36

1412 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov – Pamiatka svätého Siedmeho koncilu / Jn 17, 1-13

1194 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie / Lk,26-38 / Mária je pre nás zdrojom milosti / Mária je pre každého človeka vzorom poslušnosti ,viery a čerpania milostí

796 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Spomienka na všetkých verných zosnulých / Jn14,1-6 /Kristus je tá správna cesta ktorá nás privedie do večnej vlasti / Každý človek má hľadať ten správny smer svojej cesty

1229 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Slávnosť Všetkých svätých / Mt 5,1-12a / Kto môže byť svätý? / Svätý môže byť každý jeden veriaci človek

1635 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: VERIACI AKO ZNAMENIE PRE DNEŠNÚ DOBU / Aký ma byť kresťan znamením / Kresťan má hľadať tie znamenia, ktoré ho privedú k Bohu / Lk 10,1-7

1348 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Tridsiata štvrtá nedeľa cez rok B - Slávnosť Krista Kráľa / Jn 18,33b – 37 / Kresťan má túžiť potom ,aby Ježiš vládol v jeho srdci / Ak bude v nás vládnuť bude v nás kráľovstvo pokoja, lásky, istoty, porozumenia

2832 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5,1-12a Kto môže byť svätý? / Svätý môže byť každý jeden veriaci človek

1631 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok / Mk 12,24-32 / Kresťan a koniec sveta / Kresťan sa má pripravovať na koniec sveta

1173 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 393/2006
Téma: Lk 6, 46

1247 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 394/2006
Téma: Lk 7, 27

1084 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 395/2006
Téma: Lk 8, 1-3

1360 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 12, 12

999 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 12, 33-37

980 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 13, 44

654 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 18, 21-22

1094 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 19, 16

975 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 19, 23-26

1111 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 19, 27

1125 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 20, 1-2

1131 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 20, 26-28

1133 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 21, 23

1162 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 22, 9

1092 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 22, 36

1148 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 23, 23-28

1073 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 24, 23-28

1058 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 24, 40-41

990 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 25, 14-19

603 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 25, 29

565 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 25, 34-36

553 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 25, 40

516 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 6-13

848 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 17-19

811 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 31-36

712 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 39-42

770 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 45-56

727 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 62-66

798 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mk 4, 35-41

1062 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Lk 3, 10-14

1080 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Lk 3, 10-14

1055 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 3, 11-12

1489 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 29-34

1383 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Jn 4, 39-42

1051 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 12, 15-21

1044 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 377/2006
Téma: Utorok po 6. nedeli po ZSD / Mt 14, 1-13

866 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 378/2006
Téma: Štvrtok po 13. nedeli po ZSD / Mk 5, 1-20

880 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 379/2006
Téma: Streda po 15. nedeli po ZSD / Mk 7, 14- 24a

867 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 380/2006
Téma: Pondelok po 17. nedeli po ZSD / Lk 3, 19-22

852 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 381/2006
Téma: Utorok po 19. nedeli po ZSD / Lk 6, 37-45

900 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 382/2006
Téma: Pondelok po Pasche / Jn 1, 18-28

871 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 383/2006
Téma: Streda po Pasche / Jn 1, 35-51

802 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 384/2006
Téma: Sobota po Pasche / Jn 3, 22-33

798 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 385/2006
Téma: Piatok po ZSD / Mt 5, 33-41

866 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 386/2006
Téma: Piatok po 17. nedeli po ZSD / Lk 4, 22-30

1023 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 387/2006
Téma: Pondelok po 22. nedeli po ZSD / Lk 10, 22-24

1005 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 388/2006
Téma: Štvrtok po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 2, 9-14a

673 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
19. nedeľa po ZSD

585 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
20. nedeľa po ZSD

532 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
22. nedeľa po ZSD

504 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
23. nedeľa po ZSD

645 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
24. nedeľa po ZSD

589 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
25. nedeľa po ZSD

545 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
26. nedeľa po ZSD

524 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
27. nedeľa po ZSD

479 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 11-12

1293 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 22

1103 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 24

1198 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 27-29

1370 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 10, 32-33

1141 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 10, 34

1289 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 10, 38

1094 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 10, 39

1030 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 10, 40

1063 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 11, 23-30

1293 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Zmŕtvychvstanie / 1 Kor 15, 14 / Mk 9, 30-32 / Rim 8, 17

1403 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 3, 2 / Mt 17, 1-13 / Jn 1, 26.29 / Kríž / Nasledovanie Krista

2049 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Obrátenie / Zjavenie / Mk 17, 9-13

1007 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Samota / Meditácia / Mk 9, 2-8 / Lk 9, 28-36 / Mt 17, 1-8

1462 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 367/2006
Téma: Sobota po 4. nedeli po ZSD / Rim 8, 14-21

621 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 368/2006
Téma: Pondelok po 7. nedeli po ZSD / Mt 16, 1-6

1051 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 369/2006
Téma: Utorok po 7. nedeli po ZSD / Mt 16, 6-12

746 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 370/2006
Téma: Pondelok po 29. nedeli po ZSD / Mk 8, 11-21

958 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 371/2006
Téma: Štvrtok po 29. nedeli po ZSD / Mk 9, 10-15

839 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 372/2006
Téma: 20. nedeľa po ZSD / Lk 7, 11-16 // Hebr 10, 31

1173 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 373/2006
Téma: Streda po 21. nedeli po ZSD / Lk 9, 44-50

873 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet