28.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Takzvané správy z prvej ruky bývajú často vysaté z prsta.

~V. Scislowki~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
12.08.2006 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

1435 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 224/2006
Téma: Mt 17, 14-15

1355 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 225/2006
Téma: Mt 23, 13

1185 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 226/2006
Téma: Mt 23, 23

1127 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 227/2006
Téma: Mt 23, 29-30

1178 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Silvester

1820 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mt 1, 21

1341 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Sk 10, 34-38

818 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mlčanie / Slovo

1406 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mk 3, 1-6

1250 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Hebr 5, 1-10

1284 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Hebr 6, 10-20

1328 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Víno

489 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Vianoce

1992 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 214/2006
Téma:. „Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru...“ (Ž 40, 5).

511 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 215/2006
Téma:. „Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde“ (Ž 86, 11).

429 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 216/2006
Téma:. „Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní“ (Ž 34, 18).

485 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 217/2006
Téma:. „Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael kráčal mojimi cestami...“ (Ž 8l, 14).

472 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 218/2006
Téma:. „Čujte dnes jeho hlas: «Nezatvrdzujte svoje srdcia...»“ (Ž 95, 8).

467 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 219/2006
Téma:. „Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.“ (Ž 25, 6).

783 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 220/2006
Téma:. „Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?“ (Ž 130, 3).

502 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1491 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1754 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

2029 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 221/2006
Téma: Mt 20, 26-27

1220 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 222/2006
Téma: Mt 21, 13

1100 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 223/2006
Téma: Mt 15, 32

1310 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi / Lk 18, 10-14

1539 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi / Lk 18, 10-14

1556 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1568 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1547 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1798 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1619 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

2209 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1775 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1677 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa Zachráň svoju dušu

1633 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Boh čaká i na naše svedectvo (Dan 3, 1-97).

1693 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1808 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1603 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Pokorná modlitba (Dan 3, 26-45).

981 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, l

1596 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9,1

1452 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Príbeh o Zuzane (Dan 13, 1-64)

1425 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

2116 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1755 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Boh chráni tých, ktorí ho milujú (Dan 14, 1-42).

711 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1886 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1599 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mene, Tekel, Ufarsin (Dan 5, 25).

1742 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1640 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

2213 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Boh ponižuje povýšených (Dan 4, 1-34).

1567 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1488 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1296 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Modlitba proroka Daniela (Dan 9, 1-19).

1171 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha / Jn 1, 1-17.

1469 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha

1284 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha / Lk 24, 12-35.

1361 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1368 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1395 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1294 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1630 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1509 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1427 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Mäsopôstna nedeľa, Mt 25, 31-46

1816 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1692 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

2096 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1834 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1932 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1821 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - I.

759 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - II.

2090 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - III.

2469 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

3317 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

2131 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

2455 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

2115 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

2387 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

2032 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

1817 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

1873 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

2247 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

2500 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1628 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1912 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1546 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1684 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1622 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

2439 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

2003 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1820 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1241 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1281 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1127 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1177 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1154 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1124 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Sobáš „obdobie cez rok“ ((Jn 15, 9.10.12) / Láska musí byť stavaná na dôvere a odpustení / „Najlepším zdrojom lásky je Boh“

3464 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (Lk,1,39-56) / Mária ako hodnota pre náš život. / Mária nám predstavuje hodnoty, ktoré nás privedú k Ježišovi.

1597 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet