5.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Radosť vychádza z objaveného zmyslu utrpenia, utrpenia ponúknutého z lásky.

~Ján Pavol II.~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
17.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – Svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1515 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 282/2005
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1625 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 283/2005
Téma: Mk 10, 21

936 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 284/2005
Téma: Mk 10, 28

1141 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 285/2005
Téma: Lk 16, 10

1275 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,1-9 / Vstal, ako predpovedal, aleluja!

1264 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 28,8-15 / Oznámte mojim bratom, že ma uvidia

1425 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,11-18 / Videla som Pána

1208 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,13-35 / Stretnutie možné i dnes

1200 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,35-48 / Dielo Krista pokračuje

1316 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,1-14 / Rybolov s apoštolmi

1149 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 16,9-15 / Neustály zápas

1061 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,1-8 / Krst je sviatosť znovuzrodenia

1910 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,7-15 / Krst je odpustenie hriechov

1932 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,14-21 / Uverme v Krista Spasiteľa

1187 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,31-36 / Krst nám pomáha poznať osobnosť Krista

1081 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,1-15 / Čo to znamená nasýtiť sa?

1395 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,22-33 / Mária, pomôž mi prísť k Ježišovi

1447 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,22-29 / Vyhľadávajme Krista

947 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,30-35 / Eucharistia - chlieb pre našu dušu

2168 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,35-40 / Zvláštne nasýtenie

966 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-52 / Chlieb, ktorý zostúpil z neba

1135 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-51 / Viďme hodnotu v Eucharistii

1228 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-59 / Všetci sme pozvaní

1329 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-58 / Večne mladý Ježiš

1168 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Žriedla kríz v našej viere

1052 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Cesta za Kristom je ťažká

1089 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,11-18 / Pane, daj nám dobrých kňazov!

1411 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,22-30 / Ježiš prináša svetlo

1392 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 12,44-50 / Nevera v Krista - úžasná zrada

1207 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 13,16-20 / Sme reprezentantmi Krista

1196 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,1-6 / Ježiš - naša cesta

1318 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,7-14 / Čo vidí svet v kresťanoch?

1210 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,21-26 / Veriaci nie je nikdy sám

1188 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,27-31a / Pokoj má úžasnú moc

1279 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,1-8 / Snažme sa udržať spojenie s Kristom

1309 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,9-11 / Spoločenstvo lásky

1225 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,12-17 / Kto miluje najviac?

1319 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,18-21 / Láska je silnejšia ako nenávisť

1191 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,26-16,4a / Spojení s Kristom nemáme strach

1169 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,5-11 / Môj odchod bude vaším obohatením

1088 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,12-15 / Predpoveď o Duchu Svätom

973 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,20-23a / Radujme sa, že patríme Kristovi

1111 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,23b-28 / Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe

1070 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,29-33 / Dôverovať Ježišovi - prínos pre náš život

998 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11a / Ježiš Kristus -príklad modlitby

1529 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,11b-19 / V jednote je veľkosť

1194 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,20-26 / Krása, sila, ale i istý cieľ je v jednote

1300 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,15-19 / Peter sa stáva hlavou Cirkvi

1119 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,23-26 / Cirkev sa pohla z miesta

1293 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 5,1-12 / Moderné ticho

1228 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 7,21-27 / Ježišu, svoju vieru chcem prejaviť skutkami

1219 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,1-4 / Všimnime si chorých v našom okolí

1405 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,5-17 / Iba pravú vieru môžeme obdivovať

1469 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,18-22 / Nasledovanie Ježiša v laickom apoštoláte

1467 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,23-27 / Zverme sa Kristovi, ktorý hovorí: „Nebojte sa!“

1485 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,28-34 / Kristus - zmysel života

1411 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,1-8 / Potreba pomáhať iným

1318 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,9-13 / Sila povolania

1393 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,14-17 / Vedieť prejaviť svoju vďaku

1271 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 276/2005
Téma: Lk 14, 7-8

1148 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 278/2005
Téma: Lk 18, 23

525 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 279/2005
Téma: Mk 9, 50

1246 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 280/2005
Téma: Mk 10, 8

2024 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 281/2005
Téma: Mk 10, 15

1446 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1243 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1202 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1076 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1204 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1020 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

986 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1064 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1638 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1171 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1116 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1004 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1031 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

997 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1112 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1036 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1238 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1008 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1007 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1181 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1201 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1043 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1155 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1314 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1030 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 271/2005
Téma: Mk 8, 15

1249 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 272/2005
Téma: Mk 8, 22

1196 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 273/2005
Téma: Mk 8, 34

1254 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 274/2005
Téma: Mk 9, 15

1145 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 275/2005
Téma: Mk 9, 35

1232 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,18-26 / Stretnutie s Kristom

1391 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,32-38 / Otvorme sa pre Ježiša!

1340 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,1-7 / Človek najúčinnejšie apoštoluje úprimným pokáním

1486 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,7-15 / Ohlasujme Božiu pravdu

1274 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,16-23 / Pocit zodpovednosti voči Božiemu slovu

1283 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,24-33 / Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo

1165 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet