5.október 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Viera je katedrálou, láska nemocnicou, ale obe by bez nádeje boli iba cintorínom.

~Charles Péguy ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
08.03.2006 -

Myšlienky... 75/2006
Téma: Sobota po nedeli Myronosičiek / Sk 9, 19b-31

686 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 76/2006
Téma: Pondelok po nedeli Myronosičiek / Sk 6,8 - 7,5a.47-60

719 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 77/2006
Téma: Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Sk 9, 32-42

799 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1187 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1125 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 78/2006
Téma: Lk 11, 24

1176 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 79/2006
Téma: Lk 11, 24

1201 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 80/2006
Téma: Lk 8, 21

1302 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 55/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1763 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 56/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1650 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 57/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1701 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 58/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1837 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 59/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1629 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 60/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1624 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 61/2006
Téma: Pohrebný príhovor

3743 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 62/2006
Téma: Pohrebný príhovor

3698 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 63/2006
Téma: Pohrebný príhovor

3816 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 64/2006
Téma: Pohrebný príhovor

3967 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 65/2006
Téma: Mk 7,32

1166 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 66/2006
Téma: Mk 1, 37

963 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 67/2006
Téma: Mk 2, 3-4

1244 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 68/2006
Téma: Mk 2, 16

1229 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 69/2006
Téma: Mk 8, 34

1405 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 70/2006
Téma: Mk 9, 29

1258 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 41/2006
Téma: Utorok po Pasche / Lk 24, 12-35

1078 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 42/2006
Téma: Sobota po Pasche / Jn 3, 22-33

813 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 43/2006
Téma: Piatok po Pasche / Sk 3, 1-8

736 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 44/2006
Téma: Pondelok po Pasche / Jn 1, 18-28

1023 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 45/2006
Téma: Nedeľa Myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

1385 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 46/2006
Téma: Pondelok po nedeli o Tomášovi / Jn 2, 1-11

898 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 47/2006
Téma: Sobota po nedeli o Tomášovi / Jn 6, 14-27

748 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 48/2006
Téma: Streda po nedeli o Tomášovi / Jn 5, 17-24

1099 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 49/2006
Téma: Piatok po nedeli o Tomášovi / Jn 5,30 - 6,2

935 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 50/2006
Téma: Pondelok po nedeli o Tomášovej / Sk 3, 19-26

671 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 51/2006
Téma: Piatok po nedeli o Tomášovej / Sk 5, 1-11

696 / 0 
01.03.2006 -

Homília
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1042 / 0 
01.03.2006 -

Homília
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1083 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 52/2006
Téma: Mt 6, 14

1661 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 53/2006
Téma: Mk 3, 1-2

1216 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 54/2006
Téma: Jn 1, 45

1293 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 33/2006
Téma: Štvrtok po nedeli o Tomášovi / Sk 4, 23-31

1292 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 34/2006
Téma: Streda po nedeli o Tomášovi / Sk 4, 13-22

878 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 35/2006
Téma: Utorok po nedeli o Tomášovi / Sk 4, 1-10

1137 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 36/2006
Téma: Sobota po nedeli o Tomášovi / Sk 5, 21-32

669 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 37/2006
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1344 / 0 
23.02.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1431 / 0 
23.02.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1346 / 0 
23.02.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1283 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 38/2006
Téma: Mk 15,15

1238 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 39/2006
Téma: Mk 15, 37

1097 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 40/2006
Téma: Jn 5, 25

1261 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 25/2006
Téma: Utorok po 15. nedeli po ZSD / Gal 5, 11-21

776 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 26/2006
Téma: Pondelok po 19. nedeli po ZSD / Lk 6, 24-30

1136 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 27/2006
Téma: Streda po 34. nedeli po ZSD / Mk 14, 43 – 15, 1

843 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 28/2006
Téma: Piatok po 33. nedeli po ZSD / Mk 14, 3-9

999 / 0 
17.02.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1263 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 29/2006
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1151 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 30/2006

1375 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 31/2006
Téma: Lk 21, 1-2

1263 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 32/2006
Téma: Mk 13, 32

1161 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 16/2006
Téma: Streda po 12. nedeli po ZSD / 2 Kor 9,12 - 10,7 / Vďačnosť

872 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 17/2006
Téma: Streda po 14. nedeli po ZSD / Gal 3, 15-22

692 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 18/2006
Téma: Piatok po 14. nedeli po ZSD / Gal 4, 8-21 / Poverčivosť

722 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 19/2006
Téma: Piatok po 29. nedeli po ZSD / Hebr 11, 8-16

677 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 20/2006
Téma: Piatok po 32. nedeli po ZSD / 2 Pt 1, 1-10

549 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 21/2006
Téma: Márnotratného syna / Lk 15, 11-32

852 / 0 
10.02.2006 -

Homília
Téma: Márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1029 / 0 
10.02.2006 -

Homília
Téma: Márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1016 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 22/2006
Téma: Mk 13, 9

1261 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 23/2006
Téma: Mk 13, 14

1398 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 24/2006
Téma: Mk 13, 17

1206 / 0 
07.02.2006 -

Homília
Téma: Kresťan a vďačnosť / Bohu mám vždy preukazovať vďačnosť za jeho dary / Lk 17,15-18

1759 / 0 
07.02.2006 -

Homília
Téma: Kresťan a modlitba / Modlitba dokáže uzdravovať / Mk 1,29-39

1670 / 0 
07.02.2006 -

Myšlienky... 13/2006
Téma: Mk 13, 1

1309 / 0 
07.02.2006 -

Myšlienky... 14/2006
Téma: Lk 18, 1

1204 / 0 
07.02.2006 -

Myšlienky... 15/2006
Téma: Lk 18, 11

1014 / 0 
01.02.2006 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1932 / 0 
01.02.2006 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1319 / 0 
01.02.2006 -

Homília
Téma: Mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

1130 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 3/2006
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Lk 18, 18-27

951 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 4/2006
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

981 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 5/2006
Téma: Mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

1013 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 6/2006
Téma: Lk 17, 10

1147 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 7/2006
Téma: Lk 19, 5

1042 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 8/2006
Téma: Mk 12, 17

1213 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 9/2006
Téma: Mk 12, 24

1114 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 10/2006
Téma: Mk 12, 28

1326 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 11/2006
Téma: Mk 12, 41

1127 / 0 
05.01.2006 -

Myšlienky... 1/2006
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1898 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Mk 1, 1-8

1283 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

1659 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1657 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Lk 19,1-10 / Zachej ako Zachej?

2128 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Lk 19,11-28 / Znásobujme svoje talenty!

1693 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 289/2005
Téma: Lk 8, 5

973 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 290/2005
Téma: Lk 9, 18

1186 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 291/2005
Téma: Lk 9, 23

1323 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 292/2005
Téma: Lk 9, 46

1204 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 293/2005
Téma: Lk 9, 50

1162 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 294/2005
Téma: Lk 10, 2a

1113 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet