28.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ten sa cvičí v jednej čnosti, ten zas v inej, niekto vo všetkých, ale jedno musíme mať všetci spoločné: stály rast.

~sv. Gregor Naziánsky~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
22.12.2005 -

Myšlienky... 295/2005
Téma: Lk 7, 4

1216 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 296/2005
Téma: Lk 16, 19-21

1259 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 297/2005
Téma: Lk 10, 23-24

1229 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

1479 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Kristovom narodení / Mt 2, 13-23

1554 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 20-21;40-52

966 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Mt 2, 1-12

1725 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Zbor Presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

1674 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 298/2005
Téma: Mk 11, 25

1027 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 299/2005
Téma: Mk 11, 33

935 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 300/2005
Téma: Mk 12, 1

1324 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 17,14-20 / Čo spôsobuje nedostatok našej viery?

1760 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 17,22-27 / Chráňte sa pohoršenia

1853 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 18,l-5;10,12-14 / Nie je dieťa ako dieťa

1281 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 18,15-20 / Nádherná a užitočná služba

1334 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 18,21-19,1 / Správny pohľad na odpustenie

1342 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 19,3-12 / Veľkosť manželstva

1341 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 19,16-22 / Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho

1289 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 19,23-30 / Pozvanie ku kresťanskej dokonalosti

1313 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 20,1-16 / Pane, idem

1319 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 22,1-14 / Pozvanie na kráľovskú svadbu v nebi

1292 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 22,34-40 / Nezaškodí si zopakovať

1231 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,1-12 / Nielen hovoriť, ale aj konať

1209 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,13-22 / Pán Ježiš vyslovuje: „Beda!“

1538 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,23-26 / Čo je potrebné, a čo sa nemusí

4583 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,27-32 / Vážny pohľad na život

1270 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 24,42-51 / Pán Ježiš nás vyzýva bdieť a byť pripravení

1197 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 25,1-13 / Ako sme pripravení?

866 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 25,14-38 / Zamyslenie

675 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,16-38 / Odmietnutie Ježiša

1412 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,31-37 / Kto pochopí toho, čo učil ako ten, čo má moc?

1527 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,38-44 / Ježišova starosť o človeka

1425 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 5,1-11 / Povzbudzujme sa v láske k Cirkvi

1466 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 5,33-39 / Vždy verní Bohu

1525 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,17-19 / Modlil sa celú noc

1367 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,20-26 / Návod na šťastný život

1033 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,27-38 / Akou mierou budete merať, takou sa nameria aj vám

1037 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,39-42 / Človek plný tajomstiev

1327 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,43-49 / Hodnota zbožnosti

1061 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 9,57-62 / Odmietnutý Ježiš

1355 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,1-12 / Aj naša doba potrebuje kňazov

1480 / 0 
20.12.2005 -

Homília

467 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,17-24 / Laicky apoštolát

1688 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,25-37 / Kto je môj blížny?

1538 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,38-42 / Len jedno je potrebné

1487 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,5-13 / Proste a dostanete

1422 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,15-26 / Veriaci človek musí byť realista

1317 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,27-28 / Sobota je deň Panny Márie

1271 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,29-32 / Aj my čakáme znamenie?

1693 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,1-7 / Keď sme s Ježišom, nemajme strach

1453 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,8-12 / Vážnosť priznania

1414 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,13-21 / Správny vzťah k hmotným veciam

1352 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,35-38 / Aj vy buďte pripravení

1538 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 14,1.7-11 / Pýcha a pokora

1585 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 14,25-33 / Ježiš volá a oslobodzuje

1430 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,1-6 / Vedieť odpustiť

1440 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,7-10 / Uvažujme o svojej viere

1491 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,11-19 / Potreba vďačnosti

1667 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 286/2005
Téma: Lk 18, 35

1254 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 287/2005
Téma: Mk 10, 52

1113 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 288/2005
Téma: Mk 11, 22

1016 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 15, 18 / Objavenie Božieho milosrdenstva 1/2

1118 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 15, 18 / Objavenie Božieho milosrdenstva 2/2

1118 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 1, 50 / Kresťan a obavy dnešného človeka 1/2

1516 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 1, 50 / Kresťan a obavy dnešného človeka 2/2

1224 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Ž 16, 2 / Spoločné a osobné šťastie bez Boha? 1/2

617 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Ž 16, 2 / Spoločné a osobné šťastie bez Boha? 2/2

560 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,2-12 / Vernosť až do smrti?

1482 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,17-30 / Pozvanie ku kresťanskej dokonalosti

1413 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,28-31 / Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho

1213 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,35-45 / Ježiš - vzor služby

1444 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,46-52 / Pane, otvor nám oči!

1142 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,1-12 / Spravodlivý Boh

1487 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,13-17 / Vedieť rozlíšiť

1430 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,18-27 / Pravda vzkriesenia

1458 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,28b-34 / Milovať Boha i blížneho

1419 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,38-44 / Správny pohľad na nábožnosť

1373 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,21-30 / Zvíťazí len skutočná láska

1539 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – Svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1776 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 282/2005
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1859 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 283/2005
Téma: Mk 10, 21

1029 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 284/2005
Téma: Mk 10, 28

1235 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 285/2005
Téma: Lk 16, 10

1378 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,1-9 / Vstal, ako predpovedal, aleluja!

1353 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 28,8-15 / Oznámte mojim bratom, že ma uvidia

1512 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,11-18 / Videla som Pána

1348 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,13-35 / Stretnutie možné i dnes

1359 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,35-48 / Dielo Krista pokračuje

1448 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,1-14 / Rybolov s apoštolmi

1272 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 16,9-15 / Neustály zápas

1160 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,1-8 / Krst je sviatosť znovuzrodenia

2103 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,7-15 / Krst je odpustenie hriechov

2131 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,14-21 / Uverme v Krista Spasiteľa

1334 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,31-36 / Krst nám pomáha poznať osobnosť Krista

1223 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,1-15 / Čo to znamená nasýtiť sa?

1574 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,22-33 / Mária, pomôž mi prísť k Ježišovi

1572 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,22-29 / Vyhľadávajme Krista

1082 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,30-35 / Eucharistia - chlieb pre našu dušu

2385 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,35-40 / Zvláštne nasýtenie

1097 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-52 / Chlieb, ktorý zostúpil z neba

1306 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet