17.apríl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

     „Milovať čisto znamená súhlasiť s odstupom, ctiť si odstup medzi sebou a milovanou osobou.”

~SIMONE WEILOVÁ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-59 / Všetci sme pozvaní

1341 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-58 / Večne mladý Ježiš

1191 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Žriedla kríz v našej viere

1065 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Cesta za Kristom je ťažká

1100 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,11-18 / Pane, daj nám dobrých kňazov!

1435 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,22-30 / Ježiš prináša svetlo

1417 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 12,44-50 / Nevera v Krista - úžasná zrada

1233 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 13,16-20 / Sme reprezentantmi Krista

1250 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,1-6 / Ježiš - naša cesta

1342 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,7-14 / Čo vidí svet v kresťanoch?

1225 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,21-26 / Veriaci nie je nikdy sám

1208 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,27-31a / Pokoj má úžasnú moc

1304 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,1-8 / Snažme sa udržať spojenie s Kristom

1335 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,9-11 / Spoločenstvo lásky

1240 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,12-17 / Kto miluje najviac?

1330 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,18-21 / Láska je silnejšia ako nenávisť

1216 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,26-16,4a / Spojení s Kristom nemáme strach

1181 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,5-11 / Môj odchod bude vaším obohatením

1102 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,12-15 / Predpoveď o Duchu Svätom

1000 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,20-23a / Radujme sa, že patríme Kristovi

1115 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,23b-28 / Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe

1081 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,29-33 / Dôverovať Ježišovi - prínos pre náš život

1021 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11a / Ježiš Kristus -príklad modlitby

1546 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,11b-19 / V jednote je veľkosť

1213 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,20-26 / Krása, sila, ale i istý cieľ je v jednote

1324 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,15-19 / Peter sa stáva hlavou Cirkvi

1135 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,23-26 / Cirkev sa pohla z miesta

1320 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 5,1-12 / Moderné ticho

1256 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 7,21-27 / Ježišu, svoju vieru chcem prejaviť skutkami

1233 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,1-4 / Všimnime si chorých v našom okolí

1413 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,5-17 / Iba pravú vieru môžeme obdivovať

1485 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,18-22 / Nasledovanie Ježiša v laickom apoštoláte

1491 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,23-27 / Zverme sa Kristovi, ktorý hovorí: „Nebojte sa!“

1519 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,28-34 / Kristus - zmysel života

1422 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,1-8 / Potreba pomáhať iným

1353 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,9-13 / Sila povolania

1415 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,14-17 / Vedieť prejaviť svoju vďaku

1297 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 276/2005
Téma: Lk 14, 7-8

1167 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 278/2005
Téma: Lk 18, 23

531 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 279/2005
Téma: Mk 9, 50

1261 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 280/2005
Téma: Mk 10, 8

2094 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 281/2005
Téma: Mk 10, 15

1468 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1271 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1224 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1099 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1225 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1043 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1013 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1080 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1660 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1188 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1132 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1022 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1043 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1014 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1135 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1050 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1276 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1030 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1017 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1196 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1225 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1057 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1181 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1337 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1049 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 271/2005
Téma: Mk 8, 15

1269 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 272/2005
Téma: Mk 8, 22

1223 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 273/2005
Téma: Mk 8, 34

1305 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 274/2005
Téma: Mk 9, 15

1165 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 275/2005
Téma: Mk 9, 35

1255 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,18-26 / Stretnutie s Kristom

1410 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,32-38 / Otvorme sa pre Ježiša!

1382 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,1-7 / Človek najúčinnejšie apoštoluje úprimným pokáním

1511 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,7-15 / Ohlasujme Božiu pravdu

1289 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,16-23 / Pocit zodpovednosti voči Božiemu slovu

1290 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,24-33 / Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo

1191 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,34-11,1 / Ježišove požiadavky

1165 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 20-24 / Vážne slová Pána Ježiša

1143 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-27 / Pochopme povzbudenie Pána Ježiša

1402 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11,28-30 / Kde hľadať skutočný odpočinok?

1519 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,1-8 / Sobota je pre človeka, a nie človek pre sobotu

1088 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,14-21 / Na Ježišovi sa plnia prorokove slová

1016 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,38-42 / Správne pochopiť

1051 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 12,46-50 / Opravdivá rodina

1266 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,1-9 / Slovko na zamyslenie

1139 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,10-17 / Prečo Pán Ježiš hovorí v podobenstvách?

1170 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,18-23 / Výklad je potrebný

1117 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,24-30 / Osobný príklad je vážna vec

1091 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,31-35 / Niečo o kontrastoch

942 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,36-43 / Rozvaha na ceste k Bohu

661 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,44-46 / Poklad Cirkvi

1046 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,47-53 / Pohľad na rybársku sieť

647 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 13,54-58 / Nepochopený Ježiš

1383 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,1-12 / Zomreli za pravdu a dobro

1230 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Lk 18, 18-27

971 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

1416 / 0 
09.12.2005 -

Myšlienky... 268/2005
Téma: Lk 21, 38

1064 / 0 
09.12.2005 -

Myšlienky... 269/2005
Téma: Lk 13, 27

1081 / 0 
09.12.2005 -

Myšlienky... 270/2005
Téma: Lk 17, 17-18

1059 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet