5.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nedeľa je pre mňa veľkou bránou, cez ktorú vchádzam do všedných dní nádeje a práce na svojej spáse.”

~SV. EDITA STEINOVÁ ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
08.02.2005 -

Myšlienky... 34/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Výchova / Prís 2, 1-6

1977 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 35/2005
VPD – streda 1 týždňa / Sväté písmo / Prís 2, 1-6

2401 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Rast našej viery / Jn 4, 43-54

1416 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Jn 5, 1-3; 5-16

1194 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Autorita / Jn 5, 17-30

1600 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vydáva svedectvo o sebe / Jn 5, 31-47

1228 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš i dnes čaká od nás odpoveď / Mk 8, 27-33

1242 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1446 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1827 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Postupne rásť vo viere / Mk 8, 22-26

1384 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Mt 5, 17-19

1781 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Nepodceňujme moc zla / Lk 11, 14-23

1848 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 28/2005
Téma: Mt 5, 13-20

1076 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 29/2005
Téma: 2 Kor 5, 17

933 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 30/2005
Téma: Nádej / Viera / 2 Krn 32, 1-8

1302 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 31/2005
Téma: Mt 5, 16

1074 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 32/2005
Téma: Mt 15, 1-20

1165 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 26/2005
Téma: Kto je Teofil? / Lk 1, 3

1076 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 27/2005
Téma: Moc Svätého písma / Lk 4, 1-12

1335 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1689 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1150 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Zomreli za pravdu a dobro / Mk 6, 14-29

1431 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Ľud túži po ozdravení / Mk 6, 53-56

1238 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Božie prikázania nie sú vecou vkusu / Mk 7, 1-13

1687 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Vážne varovanie / Mk 8, 14-21

1354 / 0 
25.01.2005 -

Myšlienky... 25/2005
Téma: Chlieb, ktorý dáva svetu život / Eucharistia

1576 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1024 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1487 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

976 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1580 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána / Na ceste poslušnosti k viere / Lk 2, 22-40

1327 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1719 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Vedieť pochopiť, uznať / Mk 6, 1-6

1304 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Mk 6, 7-13

1301 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1051 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1458 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 3, 1–12

1451 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Život kresťana zaväzuje k vydávaniu svedectva / Jn 1, 29-34

1853 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Svedomie / Mt 5, 17-37

1675 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 10, 26-33

1258 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-30

1505 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1299 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 21/2005
Téma: 1 Kor 8, 8-9

630 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 22/2005
Téma: Rim 13, 11

749 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 23/2005
Téma: Mt 5, 37

1377 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 24/2005
Téma: Modlitba / Mt 7, 7-8

1848 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš učí o Božom kráľovstve / Mk 4, 26-34

1508 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš poučuje apoštolov / Mk 4, 35-41

1272 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Množstvo hriechu / Mk 5, 1-26

1144 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 4, 12-23

1643 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 1-12

1354 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 13-16

1101 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 18/2005
Téma: Naučme sa odpúšťať! / Odpustenie / Lk 23, 34

1651 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 19/2005
Téma: „Tým, čo uverili v jeho meno...“ / Jn 1, 12

868 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 20/2005
Téma: Ježiš je Mesiáš / Mt 1, 1-17

1393 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Buď vôľa tvoja... / Mk 3, 31-35

1420 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Ochota počúvať Božie slovo / Mk 4, 1-20

1760 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Pred Bohom nič neskryješ / Mk 4, 21-25

1427 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 15/2005
Téma: Ikony v živote kresťana / Ikona / Umenie

1183 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 16/2005
Téma: Jn 1, 1-2

1059 / 0 
17.01.2005 -

Myšlienky... 17/2005
Téma: Jn 1, 3

830 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Bláznovstvo kríža / Mk 3, 20-21

1690 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš miluje a odpúšťa / Mk 3, 20-21

1176 / 0 
17.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš je víťaz nad pokušiteľom / Mk 3, 22-30

1547 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

1956 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

1071 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Dôveruj Ježišovi! / Mk 3, 7-12

1314 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš volá i dnes / Mk 3, 13-19

1331 / 0 
14.01.2005 -

Homília
Téma: Zrada viery / Mk 3, 13-19

1529 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 12/2005
Téma: Nedeľa pred Povýšením svätého kríža / Jn 3, 14-15

1166 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 13/2005
Téma: Jn 10, 11

1239 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 14/2005
Téma: Jn 18, 36

1121 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 18, 9-14

1148 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 18, 9-14

975 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 19, 1-10

1191 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Lk 19, 1-10

1208 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Naučme sa správne pochopiť / Mk 2, 18-22

1401 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Čo je viac? Čo je podstatné? / Mk 2, 23-28

1562 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Kedy je dovolené robiť dobre? / Mk 3, 1-6

1162 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Oplatí sa robiť dobro? / Mk 3, 1-6

1570 / 0 
11.01.2005 -

Homília
Téma: Ježišov život je činný / Mk 3, 7-12

1210 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 5/2005
Téma: Kol 2, 9-10

829 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 6/2005
Téma: Tít 2, 14

386 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 7/2005
Téma: 2 Tim 3, 12

878 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 8/2005
Téma: 1 Kor 6, 20

691 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 9/2005
Téma: Mt 13, 44 / Lk 1, 1-2 / Flp 3, 7-12

1956 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 10/2005
Téma: A Slovo sa telom stalo... / Jn 1, 14

939 / 0 
08.01.2005 -

Myšlienky... 11/2005
Téma: Nechať sa inšpirovať / Sväté písmo

1046 / 0 
08.01.2005 -

Homília
Téma: Cením si dušu viac ako telo? / Mk 2, 1-12

1284 / 0 
08.01.2005 -

Homília
Téma: Hriech a odpustenie / Mk 2, 13-17

1983 / 0 
08.01.2005 -

Homília
Téma: Ticho – bohatstvo duší / Mk 2, 13-17

1446 / 0 
07.01.2005 -

Myšlienky... 2/2005
Téma: Jn 1, 29

988 / 0 
07.01.2005 -

Myšlienky... 3/2005
Téma: Jn 1, 32

911 / 0 
07.01.2005 -

Myšlienky... 4/2005
Téma: Dbajme o vzrast svojej viery!/ Viera

599 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

955 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1455 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

1398 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1975 / 0 
07.01.2005 -

Homília
Téma: Zdravie duše i tela / Mk 2, 1-12

1362 / 0 
04.01.2005 -

Homília
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

1703 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet