26.január 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nemôžeme byť ako loď, ktorá už absolvovala veľa ciest, vyviazla z mnohých búrok, ale v prístave narazila na skalu a potopiac sa prišla o všetky poklady na palube; kto po mnohej námahe neodmietne pokušenie pochvaly, rozbíja sa v samotnom prístave.

~sv. Ján Zlatoústy~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
18.03.2005 -

Homília
Téma: Výchova / Mt 5, 17-37

1567 / 0 
18.03.2005 -

Homília
Téma: Emauzy / Lk 24, 13-35

1980 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť / Jn 19,8-16

515 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia / Jn 19,16-22

501 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom / Mk 15,10-20

674 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: IV. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou / Jn 19, 25-27

1774 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: V. Šimon Cyrénsky pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž / Mt 27, 32-34

486 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

544 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž / Mk 15, 29-33

691 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: XII. Pán Ježiš na kríži zomiera / Lk 23,44-49

1869 / 0 
15.03.2005 -

Myšlienky... 89/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Sk 1, 1-17

1071 / 0 
15.03.2005 -

Myšlienky... 90/2005
Téma: Streda po Pasche / Sk 2, 22-38a

633 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 20, 19–31

1206 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Lk 24, 13–35

1273 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 10, 1-10

1315 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Krst ako nový život pre šírenie viery / „Je dôležité vydávať príklad pre dieťa, aby šírilo vieru“ / Krst dieťaťa „obdobie cez rok“ / Mt 3,13-17

5432 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Srdce je symbolom lásky / Ježiš nám ponúka pravú lásku Boha / Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho / Jn 19, 31-37

1938 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Pohreb muža „obdobie cez rok“ / Jn 11,21-27 / Vyznanie Ježiša Krista pred ľuďmi nám zaručuje večný život / „Je dôležité nebáť sa vyznať Krista“

3654 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: 50. výročie sobáša / Jn 15, 9-12

3201 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Sv. Mária Magdaléna 22. júl / Jn 20,1-2.11-18 / Kresťan a prázdny hrob / Prázdny hrob nespočíva na viere v zmŕtvychvstalého Krista.

2359 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Misijné poslanie kresťana

1801 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Pokoj v živote Kresťana

982 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Byť pripravený na príchod Pána

1048 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Eucharistia a kresťan

1804 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Láska v kresťanskom živote

1344 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Ruženec v duchovnom živote

536 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Božie milosrdenstvo

1842 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Modlitba

581 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Ježiš a jeho kráľovstvo

979 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Kresťan a kríž

1590 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Mária – príklad plnenia Božej vôle

1301 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan chápať vzkriesenie a večný život / Kristus nám dáva večný život a vzkriesenie / Piata pôstna nedeľa - / Jn 11,1- 45

1036 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž. / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1411 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Eucharistia / Ježiš sa aj dnes sprítomňuje a rozdáva v Eucharistii / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1803 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž / Veľký piatok rok „B“ / Jn 3,13-17

1761 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan vnímať utrpenie / Najlepším príkladom ako zniesť utrpenie pre lásku druhého je Kristus / KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

816 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Povolanie / Mt 9, 9-13

2088 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Hnev / Mt 18, 21-35

1632 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 1, 29-34

1467 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1575 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1006 / 0 
11.03.2005 -

Myšlienky... 88/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Jn 1, 1-17

834 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 38-48

1196 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Starosť / Mt 6, 24-34

1528 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Odpustenie / Pokoj / Jn 20, 19-31

1584 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Mt 28, 1-10

1524 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Kol 3, 1-4

1047 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pascha / Jn 20, 1-9

1078 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26, 14–27,66

1351 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26,14 – 27-66

1227 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1315 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

1135 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

1194 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

1162 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

1159 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

1183 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1087 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Mt 27, 1-38; Lk 23, 39-43; Mt 27, 39-54; Jn 19, 31-37; Mt 27, 55-61

1441 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

1328 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26,14 – 27,66

1168 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Sv. Jozef, 19. marec / Mt 1, 16.18–21.24a

1607 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Pána / Lk 1, 26–38

1394 / 0 
05.03.2005 -

Homilia
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1723 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 82/2005
Téma: Piatok po 16. nedeli po ZSD / Klamstvo / Pravda / Ef 4, 17-25

826 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 83/2005
Téma: Gn 39, 9

848 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 84/2005
Téma: Gn 39, 21

887 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 85/2005
Téma: 2 Tim 4, 1-2

864 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 86/2005
Téma: Gn 24, 1

611 / 0 
05.03.2005 -

Myšlienky... 87/2005
Téma: VPD – piatok 6. týždňa Veľkého pôstu / Úspech / Gn 50, 20

2133 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 1-13

1560 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 24, 37–44

1132 / 0 
05.03.2005 -

Homília
Téma: Jozef / Mt 1, 18-24

1951 / 0 
04.03.2005 -

Myšlienky... 80/2005
Téma: Vzájomná láska rieši mnohé problémy / Rodina

1275 / 0 
04.03.2005 -

Homilia
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1325 / 0 
04.03.2005 -

Myšlienky... 81/2005
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

941 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Štvrtá pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1133 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 9, 9–13

1486 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 1-12

1559 / 0 
04.03.2005 -

Homília
Téma: Skutok / Mt 5, 13-16

1552 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 74/2005
Téma: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý“ (Jn 11, 3)

1169 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 75/2005
Téma: 5. pôstna nedeľa / Hebr 9, 11; 14

711 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 76/2005
Téma: Flp 4, 4

909 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 77/2005
Téma: Streda po 26. nedeli po ZSD / 1 Tim 5,22 – 6,11a

638 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 78/2005
Téma: Utorok po 27. nedeli po ZSD / 2 Tim 3,16 – 4,4

620 / 0 
01.03.2005 -

Myšlienky... 79/2005
Téma: VPD - piatok 4. týždňa Veľkého pôstu / Gn 12, 2

656 / 0 
01.03.2005 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

2288 / 0 
01.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 18, 15-20

1264 / 0 
01.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 18, 15-20

1299 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 71/2005
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

871 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 72/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1174 / 0 
26.02.2005 -

Myšlienky... 73/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1079 / 0 
26.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 20, 1-16

1409 / 0 
26.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 21, 1-14

1156 / 0 
26.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 23, 1-12

1284 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1168 / 0 
24.02.2005 -

Myšlienky... 70/2005
Téma: Tretia pôstna nedeľa - poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1000 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, poklona krížu / Mk 8,34 - 9,1

1743 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 23, 1-12

1363 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 1-13

1289 / 0 
24.02.2005 -

Homília
Téma: Mt 25, 14-30

1398 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet