29.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nech sa nik nebojí trpieť pre spravodlivosť a nepochybuje, že sa splní, čo bolo sľúbené, lebo k odpočinku sa ide cez prácu a k životu cez smrť. Ak budeme vytrvalo vyznávať a milovať toho, ktorý vzal na seba všetku slabosť našej prirodzenosti, zvíťazíme nad tým, nad čím on zvíťazil, a dostaneme to, čo prisľúbil.

~sv. Lev Veľký~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
30.11.2004 -

Myšlienky... 225/2004
Téma: 1 Pt 2, 15

505 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 226/2004
Téma: Mt 5, 29

764 / 0 
30.11.2004 -

Myšlienky... 227/2004
Téma: Lk 1, 28; 30

832 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Poznáte Ján Krstiteľa? / Mt 17, 10-13

1628 / 0 
30.11.2004 -

Homília
Téma: Kto dal moc Ježišovi / Mt 21, 23-27

1247 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: Svätý Mikuláš / detská kázeň / Lk 10, 1-9

3207 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: 26. nedeľa po ZSD / Lk 12, 16-21

1118 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: 26. nedeľa po ZSD / Lk 12, 16-21

1675 / 0 
27.11.2004 -

Homília
Téma: Kto chce, vidí úžasné veci / Lk 5, 17-26

1209 / 0 
27.11.2004 -

Myšlienky... 221/2004
Téma: Lk 1, 11-12

1364 / 0 
27.11.2004 -

Myšlienky... 222/2004
Téma: Šťastie / Ž 144, 15

1086 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 216/2004
Téma: Hriech / Jn 3, 16 / 2 Kor 5, 17 / 1 Jn 7

1653 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 217/2004
Téma: Zmierenie / 2 Kor 5, 18-19

1034 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 218/2004
Téma: Hriech / Nový začiatok / 2 Kor 5, 17-21

1162 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 219/2004
Téma: 1 Kor 10, 5

909 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 220/2004
Téma: Mk 10, 32

1167 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 212/2004
Téma: Hľadajme pravdu o sebe! / Pokrytectvo

947 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 213/2004
Téma: Lk 15, 7

849 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 214/2004
Téma: Kresťanstvo / Kristus Kráľ / Viera / Lk 23, 42-43

2024 / 0 
23.11.2004 -

Myšlienky... 215/2004
Téma: Múdrosť / Múd 7, 7-12

964 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 8, 5-11

1530 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Ponúkaná radosť / Lk 10, 21-24

1482 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Sviatosť zmierenia / Mt 15, 29-37

1419 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Snaha o zhodu medzi slovami a skutkami / Mt 7, 21. 24-27 / Mt 10, 33

1495 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 9, 27-31

1600 / 0 
23.11.2004 -

Homília
Téma: Kňazské poslanie laika v dnešnom svete / Zodpovednosť / Mt 9, 37-38

1481 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Božie kráľovstvo sa začína tu na zemi / Lk 17, 20-25

2186 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 13, 24-43

1223 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1231 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 13-21

1276 / 0 
22.11.2004 -

Homília
Téma: Odvaha / Viera / Mt 14, 22-33

1978 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 207/2004
Téma: Mt 21, 35

1010 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 208/2004
Téma: Mt 28, 11-13

1261 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 209/2004
Téma: Mk 1, 4

878 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 210/2004
Téma: Mk 6, 27

1055 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 211/2004
Téma: Mk 8, 34

1343 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Zostaňme verní / Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

2484 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

1328 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: 25. nedeľa po ZSD / Lk 10, 25-37

1625 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Kto žije s Kristom, nech nemá strach / Lk 21, 12-19

1483 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Ježišove slová sa nepominú / Lk 21, 29-33

1275 / 0 
20.11.2004 -

Myšlienky... 206/2004
Téma: Dôležitosť lásky k Bohu / Láska

1121 / 0 
19.11.2004 -

Myšlienky... 204/2004
Téma: Mt 27, 31

823 / 0 
19.11.2004 -

Homilia
Téma: Lk 14, 16-24

1331 / 0 
19.11.2004 -

Homilia
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 12-19

1735 / 0 
19.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 15-21

1193 / 0 
19.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 34-40

1145 / 0 
19.11.2004 -

Myšlienky... 205/2004
Téma: Mt 16, 26

1325 / 0 
18.11.2004 -

Myšlienky... 202/2004
Téma: Kristus Kráľ

1218 / 0 
18.11.2004 -

Myšlienky... 203/2004
Téma: Mt 16, 13

1240 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Pokiaľ som na zemi, nemám istotu / Lk 17, 26-37

1427 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Ježiš zaplakal nad Jeruzalemom / Lk 19, 41-44

1221 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Pokora ako znak veľkosti / Lk 18, 35-43

1336 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Učme sa bedliť / Bdelosť / Mk 13, 33-38

1231 / 0 
17.11.2004 -

Homilia
Téma: Uvedenie presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie do chrámu / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

1675 / 0 
17.11.2004 -

Homília
Téma: Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

2321 / 0 
17.11.2004 -

Homília
Téma: Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu / Lk 10,

1717 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 198/2004
Téma: Pokánie / Tragédia / Terorizmus / Zlo / Lk 13, 1-5

1318 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 199/2004
Téma: Pokánie / Tragédia / Zlo / Lk 13, 1-5 / Jn 3, 15-18 / Zjv 20, 14

1584 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 200/2004
Téma: Mt 5, 13; 14

688 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 201/2004
Téma: Mt 5, 16

769 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Úvod

379 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Bez komentára

535 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
1. Blažený Vasiľ, statočný pastier Božieho ľudu...

497 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
2. Blažený Vasiľ, neúnavný rozsievač Božieho slova...

638 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
3. Blažený Vasiľ, poslušný Cirkvi a Svätému Otcovi...

451 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
4. Blažený Vasiľ, ktorého srdce nepoškvrnila ani pomsta ani nenávisť...

497 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
5. Blažený Vasiľ, tíšil si búrky vášní, nezhôd a sporov...

394 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
6. Blažený Vasiľ, vyprosuješ nám ducha pokoja a jednoty...

895 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
7. Blažený Vasiľ, pôstom a utrpením si nás zbavil bolestí...

467 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
8. Blažený Vasiľ, vyprosuješ pokánie hriešnikom...

522 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
9. Blažený Vasiľ, ty si bol mužom čistého a jednoduchého srdca...

428 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
10. Blažený Vasiľ, Eucharistia ti bola prameňom svätosti...

671 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
11. Blažený Vasiľ, modlitbou meníš naše srdcia na úrodnú pôdu...

411 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
12. Blažený Vasiľ, s láskou nás vedieš do nebeského Jeruzalema...

427 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Blažený otec a mučeník Vasiľ, pros Boha za nás

480 / 0 
16.11.2004 -

Homilia
Téma: Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

1349 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 14, 25-35

1264 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 10, 25-37

1260 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 12, 13-21

1316 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 12, 32-48

1337 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 193/2004
Téma: Lk 8, 5-7

903 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 194/2004
Téma: Lk 6, 31

1217 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 195/2004
Téma: Lk 11, 29

1211 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 196/2004
Téma: Lk 11, 29

1213 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 197/2004
Téma: Lk 12, 20

1109 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1050 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1593 / 0 
13.11.2004 -

Myšlienky... 191/2004
Téma: Duchovný život / Ž 1, 2

890 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: Eucharistia / Lk 14, 15-24

1829 / 0 
13.11.2004 -

Myšlienky... 192/2004
Téma: Spása / Večný život / Rim 6, 23 / Rim 8, 28-39 / Jn 1, 14

1270 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 188/2004
Téma: Sk 6, 1-2

839 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 189/2004
Téma: 1 Tim 6, 11-16

897 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Spomni, aby si deň sviatočný svätil / Lk 14, 1-6

1148 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Povolanie / Lk 9, 1-6

1548 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 190/2004
Téma: Lk 8, 42-44

855 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 185/2004
Téma: Lk 11, 27

1131 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 186/2004
Téma: Lk 11, 41

1066 / 0 
10.11.2004 -

Homília
Téma: Čnosť / Poníženosť / Pýcha / Lk 14, 12-14

1610 / 0 
10.11.2004 -

Homília
Téma: Nepohodlný Ježiš / Lk 13, 31-35

1509 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet