29.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Keď je človek ponorený do duchovnej noci, spravidla mu nie je dané svetlo sebapoznania. Je akoby zbavený vedomia, že v ňom pôsobí Boh, a nespoznáva jeho dielo.”

~PHILIPPE MADRE~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
10.11.2004 -

Myšlienky... 187/2004
Téma: Mt 25, 31-40

1151 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 182/2004
Téma: Nádej / Viera / Ž 42, 6.12 / Ž 43, 5 / Sk 27, 25

1253 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 183/2004
Téma: Mt 4, 17

1528 / 0 
09.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 11, 37-41

1213 / 0 
09.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 11, 47-54

1276 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 184/2004
Téma: Mt 17, 19-20

1238 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
Úvod

396 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
Bez komentára

407 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
1. Blažený Pavol, nástupca apoštolov podľa hodnosti, i v utrpení...

470 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
2. Blažený Pavol, horlivý nasledovník svätého Bazila Veľkého...

426 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
3. Blažený Pavol, ty si všetkých udivoval príkladom svojej jednoduchosti, pokory a lásky...

506 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
4. Blažený Pavol, sýtil si sa modlitbou sťa chlebom...

488 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
5. Blažený Pavol, s Božou pomocou si dosiahol vysoký stupeň dokonalosti...

477 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
6. Blažený Pavol, ozdoba veľkňazov a svätiteľov...

405 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
7. Blažený Pavol, vrúcny ctiteľ Najsvätejšieho Srdca nášho Pána...

492 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
8. Blažený Pavol, otec sirôt a pomocník beznádejných...

473 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
10. Blažený Pavol, ukázal si nám cestu, ako odpúšťať svojim nepriateľom...

488 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
11. Blažený Pavol, už za svojho pozemského života nazývaný „biskup zlatého srdca“...

365 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
12. Blažený Pavol, po mnohom utrpení prijal si víťazný veniec od nebeského kráľa...

475 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
„Vy teda buďte dokonalí...“ (Mt 5, 48)

408 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 174/2004
Téma: Mt 1, 1

1338 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 175/2004
Téma: Mt 2, 1; 11

1171 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 176/2004
Téma: Mt 2, 14

1362 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 177/2004
Téma: Mt 2, 16

1256 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 178/2004
Téma: Mt 3, 16-17

1432 / 0 
06.11.2004 -

Homília
Téma: 23. nedeľa po ZSD / Diabol / Lk 8, 26-39

2496 / 0 
06.11.2004 -

Homília
Téma: 23. nedeľa po ZSD / Lk 8, 26-39

1490 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 179/2004
Téma: 2 Sol 3, 6-15

831 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 180/2004
Téma: Poslušnosť / Jak 1, 22

2008 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 181/2004
Téma: Bdelosť / Jak 4, 14-15

1081 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Súd / Svedomie / Lk 16, 1-8

1431 / 0 
05.11.2004 -

Myšlienky... 173/2004
Téma: Dokonalosť / Flp 3, 12-14

1097 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Význam počúvania Božieho slova / Cirkev / Sväté písmo / Lk 8, 19-21

1751 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Buďme svetlom sveta / Svedectvo / Lk 8, 16-18

2036 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 16, 9-15

1225 / 0 
03.11.2004 -

Homília
Téma: Majme radosť nad bratom, ktorý robí pokánie / Lk 15, 1-10

1351 / 0 
03.11.2004 -

Myšlienky... 169/2004
Téma: Diabol / Zlo / 1 Sol 2, 18 / Gn 50, 20

1188 / 0 
03.11.2004 -

Myšlienky... 170/2004
Téma: Poslušnosť / Gn 15, 5 / Gn 22, 2

1008 / 0 
03.11.2004 -

Myšlienky... 171/2004
Téma: Gn 41, 51-52

423 / 0 
03.11.2004 -

Myšlienky... 172/2004
Téma: Nm 13, 1-2.26-33

401 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 164/2004
Téma: Diabol / Lk 8, 26-27

1304 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 165/2004
Téma: Modlitba / Lk 11, 1-4

1498 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 166/2004
Téma: Obrátenie / Svedectvo / 1 Sol 1, 7

1478 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 167/2004
Téma: Evanjelizácia / Svedectvo / 1 Sol 1, 6-7

1369 / 0 
02.11.2004 -

Myšlienky... 168/2004
Téma: Duchovný život / Duchovné sprevádzanie / 1 Sol 2, 7

1133 / 0 
01.11.2004 -

Myšlienky... 161/2004
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

2466 / 0 
01.11.2004 -

Homília
Téma: Spomienka na všetkých verných zosnulých / Mt 25, 1-13

3417 / 0 
01.11.2004 -

Homília
Téma: Oživme sa modlitbou / Modlitba / Lk 11, 1-4 / Jak 5, 13

1480 / 0 
01.11.2004 -

Myšlienky... 162/2004
Téma: Modlitba / Lk 11, 1 / Lk 18, 1

1598 / 0 
01.11.2004 -

Myšlienky... 163/2004
Téma: Svedectvo / 1 Kor 11, 1 / 1 Sol 1, 6-7

1264 / 0 
30.10.2004 -

Myšlienky... 159/2004
Téma: Zachej / Lk 19, 1-10

1293 / 0 
30.10.2004 -

Homília
Téma: 22. nedeľa po ZSD / Lk 16, 19-31

1437 / 0 
30.10.2004 -

Homília
Téma: 22. nedeľa po ZSD / Smrť / Večný život / Lk 16, 19-31

3101 / 0 
30.10.2004 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1699 / 0 
30.10.2004 -

Myšlienky... 160/2004
Téma: Adopcia / Milosť / Vďačnosť / Zachej / Lk 19, 1-10

2816 / 0 
29.10.2004 -

Myšlienky... 155/2004
Téma: Dôvera / Smrť / Viera / Flp 1, 21 / Iz 43, 1

3279 / 0 
29.10.2004 -

Homília
Téma: Viera – sila života i staroby / Lk 7, 1-10

2243 / 0 
29.10.2004 -

Myšlienky... 156/2004
Téma: Pokora / Služba / Lk 14, 11 / Flp 2, 3-10

1307 / 0 
29.10.2004 -

Myšlienky... 157/2004
Téma: Svedectvo / Ž 145, 10-12 / Dt 6, 6. 9

1254 / 0 
29.10.2004 -

Myšlienky... 158/2004
Téma: Dôvera / Viera / 2 Kor 5, 7

1492 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 149/2004
Téma: Myslieť na večný život / Jn 3, 36

1142 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 150/2004
Téma: Dôvera v utrpení / Ž 46, 2 / Jób 35, 10

1019 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 151/2004
Téma: Sväté písmo / Ž 19, 8. 10 / Ž 119, 73

1114 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 152/2004
Téma: Čas / Kol 3, 17

1012 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 153/2004
Téma: Lk 14, 13-14

1130 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 154/2004
Téma: Túžba po Bohu / Mt 4, 4 / Ž 42, 2-3

1314 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
1. Tá, ktorá je nad všetkým

407 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
2. Tá, ktorá je nekonečne krásna

409 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
3. Tá, ktorá sa za nás prihovára

404 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
4. Tá, ktorá je nekonečne čistá

383 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
5. Tá, ktorá je nekonečne vznešená

389 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
6. Tá, ktorá je nekonečne bohatá

375 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
7. Tá, ktorá je nekonečne vysoko postavená

425 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
8. Tá, ktorá je nekonečne veľká

411 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
9. Tá, ktorá je nekonečne mladá

399 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
10. Tá, ktorá je nekonečne vzpriamená

422 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
11. Tá, ktorá je nekonečne radostná

508 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
12. Tá, ktorá je nekonečne dojemná

375 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
13. Tá, ktorá je veľkosť sama a viera sama

526 / 0 
27.10.2004 -

Mária, najväčšie požehnanie
Záver

420 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 145/2004
Téma: Povzbudenie / Výchova / Ef 6, 4

1329 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 146/2004
Téma: Duchovný život – rast / Trpezlivosť / Flp 1, 6

2014 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 147/2004
Téma: Otec / Povzbudenie / Výchova / Ef 6, 4

1582 / 0 
27.10.2004 -

Homília
Téma: Trénujme lásku / Láska / Lk 13, 22-30

1819 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 148/2004
Téma: Mt 5, 48 / Lk 9, 23 / Kol 3, 23 / 1 Sol 5, 17

1511 / 0 
26.10.2004 -

Myšlienky... 142/2004
Téma: Duchovný život / Kol 3, 17. 23

1019 / 0 
26.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 9, 43-45

1265 / 0 
26.10.2004 -

Myšlienky... 143/2004
Téma: Manželstvo / Počúvanie / Ef 5, 25

1669 / 0 
26.10.2004 -

Myšlienky... 144/2004
Téma: Poslušnosť / Výchova / Ef 6, 1 / Hebr. 12, 5-11

1263 / 0 
26.10.2004 -

Homília
Téma: Cirkev stále rastie / Lk 13, 18-21

1497 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 138/2004
Téma: Čistota / Duchovný život / Ef 5, 1-8

1040 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 139/2004
Téma: Vzkriesenie / Kol 2, 20 / Kol 3, 1

1476 / 0 
25.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 13, 10-17

1334 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 140/2004
Téma: Duchovný život / 2 Pt 3, 17-18 / Ž 1, 3

1025 / 0 
25.10.2004 -

Myšlienky... 141/2004
Téma: Duchovný život / Kol 3, 2

976 / 0 
23.10.2004 -

Homília
Téma: 21. nedeľa po ZSD / Lk 8, 5-15

1312 / 0 
23.10.2004 -

Myšlienky... 135/2004
Téma: Lk 18, 10-14

1248 / 0 
23.10.2004 -

Homília
Téma: Semeno Božieho slova / Sväté písmo / Lk 8, 4-15

1785 / 0 
23.10.2004 -

Myšlienky... 136/2004
Téma: Lk 18, 13

820 / 0 
23.10.2004 -

Myšlienky... 137/2004
Téma: Mt 18, 12-14

1410 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet