26.január 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Modlitba bez zbožnosti je telo bez duše.

~Talmud ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
22.11.2004 -

Myšlienky... 208/2004
Téma: Mt 28, 11-13

1273 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 209/2004
Téma: Mk 1, 4

894 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 210/2004
Téma: Mk 6, 27

1082 / 0 
22.11.2004 -

Myšlienky... 211/2004
Téma: Mk 8, 34

1360 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Zostaňme verní / Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

2561 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

1388 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: 25. nedeľa po ZSD / Lk 10, 25-37

1662 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Kto žije s Kristom, nech nemá strach / Lk 21, 12-19

1512 / 0 
20.11.2004 -

Homília
Téma: Ježišove slová sa nepominú / Lk 21, 29-33

1322 / 0 
20.11.2004 -

Myšlienky... 206/2004
Téma: Dôležitosť lásky k Bohu / Láska

1150 / 0 
19.11.2004 -

Myšlienky... 204/2004
Téma: Mt 27, 31

836 / 0 
19.11.2004 -

Homilia
Téma: Lk 14, 16-24

1357 / 0 
19.11.2004 -

Homilia
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 12-19

1785 / 0 
19.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 15-21

1241 / 0 
19.11.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 34-40

1183 / 0 
19.11.2004 -

Myšlienky... 205/2004
Téma: Mt 16, 26

1376 / 0 
18.11.2004 -

Myšlienky... 202/2004
Téma: Kristus Kráľ

1244 / 0 
18.11.2004 -

Myšlienky... 203/2004
Téma: Mt 16, 13

1298 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Pokiaľ som na zemi, nemám istotu / Lk 17, 26-37

1476 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Ježiš zaplakal nad Jeruzalemom / Lk 19, 41-44

1255 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Pokora ako znak veľkosti / Lk 18, 35-43

1352 / 0 
18.11.2004 -

Homília
Téma: Učme sa bedliť / Bdelosť / Mk 13, 33-38

1274 / 0 
17.11.2004 -

Homilia
Téma: Uvedenie presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie do chrámu / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

1731 / 0 
17.11.2004 -

Homília
Téma: Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

2497 / 0 
17.11.2004 -

Homília
Téma: Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu / Lk 10,

1786 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 198/2004
Téma: Pokánie / Tragédia / Terorizmus / Zlo / Lk 13, 1-5

1338 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 199/2004
Téma: Pokánie / Tragédia / Zlo / Lk 13, 1-5 / Jn 3, 15-18 / Zjv 20, 14

1611 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 200/2004
Téma: Mt 5, 13; 14

709 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 201/2004
Téma: Mt 5, 16

781 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Úvod

395 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Bez komentára

558 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
1. Blažený Vasiľ, statočný pastier Božieho ľudu...

507 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
2. Blažený Vasiľ, neúnavný rozsievač Božieho slova...

648 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
3. Blažený Vasiľ, poslušný Cirkvi a Svätému Otcovi...

457 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
4. Blažený Vasiľ, ktorého srdce nepoškvrnila ani pomsta ani nenávisť...

503 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
5. Blažený Vasiľ, tíšil si búrky vášní, nezhôd a sporov...

407 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
6. Blažený Vasiľ, vyprosuješ nám ducha pokoja a jednoty...

912 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
7. Blažený Vasiľ, pôstom a utrpením si nás zbavil bolestí...

483 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
8. Blažený Vasiľ, vyprosuješ pokánie hriešnikom...

551 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
9. Blažený Vasiľ, ty si bol mužom čistého a jednoduchého srdca...

436 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
10. Blažený Vasiľ, Eucharistia ti bola prameňom svätosti...

685 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
11. Blažený Vasiľ, modlitbou meníš naše srdcia na úrodnú pôdu...

428 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
12. Blažený Vasiľ, s láskou nás vedieš do nebeského Jeruzalema...

439 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Blažený otec a mučeník Vasiľ, pros Boha za nás

491 / 0 
16.11.2004 -

Homilia
Téma: Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

1394 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 14, 25-35

1296 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 10, 25-37

1281 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 12, 13-21

1335 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 12, 32-48

1367 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 193/2004
Téma: Lk 8, 5-7

934 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 194/2004
Téma: Lk 6, 31

1252 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 195/2004
Téma: Lk 11, 29

1236 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 196/2004
Téma: Lk 11, 29

1275 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 197/2004
Téma: Lk 12, 20

1132 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1075 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1635 / 0 
13.11.2004 -

Myšlienky... 191/2004
Téma: Duchovný život / Ž 1, 2

916 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: Eucharistia / Lk 14, 15-24

1865 / 0 
13.11.2004 -

Myšlienky... 192/2004
Téma: Spása / Večný život / Rim 6, 23 / Rim 8, 28-39 / Jn 1, 14

1296 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 188/2004
Téma: Sk 6, 1-2

856 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 189/2004
Téma: 1 Tim 6, 11-16

919 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Spomni, aby si deň sviatočný svätil / Lk 14, 1-6

1172 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Povolanie / Lk 9, 1-6

1586 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 190/2004
Téma: Lk 8, 42-44

873 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 185/2004
Téma: Lk 11, 27

1162 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 186/2004
Téma: Lk 11, 41

1091 / 0 
10.11.2004 -

Homília
Téma: Čnosť / Poníženosť / Pýcha / Lk 14, 12-14

1643 / 0 
10.11.2004 -

Homília
Téma: Nepohodlný Ježiš / Lk 13, 31-35

1550 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 187/2004
Téma: Mt 25, 31-40

1166 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 182/2004
Téma: Nádej / Viera / Ž 42, 6.12 / Ž 43, 5 / Sk 27, 25

1267 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 183/2004
Téma: Mt 4, 17

1545 / 0 
09.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 11, 37-41

1268 / 0 
09.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 11, 47-54

1312 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 184/2004
Téma: Mt 17, 19-20

1270 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
Úvod

404 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
Bez komentára

418 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
1. Blažený Pavol, nástupca apoštolov podľa hodnosti, i v utrpení...

484 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
2. Blažený Pavol, horlivý nasledovník svätého Bazila Veľkého...

441 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
3. Blažený Pavol, ty si všetkých udivoval príkladom svojej jednoduchosti, pokory a lásky...

521 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
4. Blažený Pavol, sýtil si sa modlitbou sťa chlebom...

501 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
5. Blažený Pavol, s Božou pomocou si dosiahol vysoký stupeň dokonalosti...

489 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
6. Blažený Pavol, ozdoba veľkňazov a svätiteľov...

418 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
7. Blažený Pavol, vrúcny ctiteľ Najsvätejšieho Srdca nášho Pána...

511 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
8. Blažený Pavol, otec sirôt a pomocník beznádejných...

485 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
10. Blažený Pavol, ukázal si nám cestu, ako odpúšťať svojim nepriateľom...

493 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
11. Blažený Pavol, už za svojho pozemského života nazývaný „biskup zlatého srdca“...

390 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
12. Blažený Pavol, po mnohom utrpení prijal si víťazný veniec od nebeského kráľa...

488 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
„Vy teda buďte dokonalí...“ (Mt 5, 48)

437 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 174/2004
Téma: Mt 1, 1

1359 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 175/2004
Téma: Mt 2, 1; 11

1208 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 176/2004
Téma: Mt 2, 14

1380 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 177/2004
Téma: Mt 2, 16

1282 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 178/2004
Téma: Mt 3, 16-17

1456 / 0 
06.11.2004 -

Homília
Téma: 23. nedeľa po ZSD / Diabol / Lk 8, 26-39

2566 / 0 
06.11.2004 -

Homília
Téma: 23. nedeľa po ZSD / Lk 8, 26-39

1540 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 179/2004
Téma: 2 Sol 3, 6-15

841 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 180/2004
Téma: Poslušnosť / Jak 1, 22

2031 / 0 
06.11.2004 -

Myšlienky... 181/2004
Téma: Bdelosť / Jak 4, 14-15

1095 / 0 
05.11.2004 -

Homília
Téma: Súd / Svedomie / Lk 16, 1-8

1479 / 0 
05.11.2004 -

Myšlienky... 173/2004
Téma: Dokonalosť / Flp 3, 12-14

1108 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet