5.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Najlepší spôsob sebapoznania je pokus pochopiť tých druhých.”


~ANDRÉ GIDE~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätá rodina / Mt 2,13–15.19–23

2061 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Lk 2, 1-14

2283 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Lk 2, 15-20

1717 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka / Mt 10,17-22

2430 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa / Mt 2,13-15.19-23

1189 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 246/2003
Téma: Zbor presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

1428 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 247/2003
Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

1958 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 248/2003
Téma: Nedeľa po Narodení Pána / Mt 2, 13-23

4070 / 0 
19.12.2003 -

Meditácia
Téma: Len v mlčaní a tichu možno stretnúť a počuť Pána Boha

1593 / 0 
19.12.2003 -

Myšlienky... 243/2003
Téma: Zvestujeme vám veľkú radosť... / Vianoce

2747 / 0 
19.12.2003 -

Myšlienky... 244/2003
Téma: Mt 1, 1-25

1562 / 0 
19.12.2003 -

Myšlienky... 245/2003
Téma: Narodenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista podľa tela / Vianoce / Mt 2, 1-12

5788 / 0 
06.12.2003 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Mária chce byť naším vzorom

3729 / 0 
06.12.2003 -

Myšlienky... 241/2003
Téma: Lk 12, 16-21

1411 / 0 
06.12.2003 -

Myšlienky... 242/2003
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

2364 / 0 
04.12.2003 -

Myšlienky... 239/2003
Téma: Nášho otca svätého Mikuláša

1664 / 0 
04.12.2003 -

Myšlienky... 240/2003
Téma: Nepoškvrnená – pôvodný model krásy / Nepoškvrnené počatie

2714 / 0 
27.11.2003 -

Homília
Téma: Život viery je neustály boj / Mt 13, 24– 43

1870 / 0 
27.11.2003 -

Myšlienky... 235/2003
Téma: Lk 8, 26-39

1344 / 0 
27.11.2003 -

Myšlienky... 236/2003
Téma: Lk 8, 40-56

1501 / 0 
27.11.2003 -

Myšlienky... 237/2003
Téma: Lk 10, 25-37

1719 / 0 
27.11.2003 -

Myšlienky... 238/2003
Téma: Láska k nepriateľom

1537 / 0 
20.11.2003 -

Homília
Téma: Chlieb života / Mt 14, 13–21

1567 / 0 
07.11.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za vieru / Mt 15, 21–28

2066 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 231/2003
Téma: Lk 16, 19-31

1714 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 232/2003
Téma: Lk 8, 5-15

1254 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 233/2003
Téma: Lk 16, 19-31

1332 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 234/2003
Téma: Zbor archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností / Anjel

2786 / 0 
29.10.2003 -

Myšlienky... 230/2003
Svetlá cintorínov – svetlá nádeje na vzkriesenie

1951 / 0 
28.10.2003 -

Homília
Téma: Hovorme o svätosti / Mt 5, 1–12a

1959 / 0 
28.10.2003 -

Homília
Téma: Večné zatratenie / Spomienka na všetkých verných zosnulých / Mt 25, 1–13

3029 / 0 
28.10.2003 -

Myšlienky... 228/2003
Téma: Lk 10, 25-37

1422 / 0 
28.10.2003 -

Myšlienky... 229/2003
Svetlo cintorínov – svetlo vzkrieseného Krista / Smrť / Vzkriesenie

1357 / 0 
27.10.2003 -

Homília
Téma: Ježiš čaká od nás odpoveď: Za koho ma pokladáte vy? / Mt 16, 13–20

1718 / 0 
27.10.2003 -

Myšlienky... 226/2003
Téma: Lk 8, 4-15

1075 / 0 
27.10.2003 -

Myšlienky... 227/2003
Téma: Lk 12, 16-21

1507 / 0 
24.10.2003 -

Homília
Téma: Slová a činy / Mt 21, 28–32

1462 / 0 
24.10.2003 -

Myšlienky... 224/2003
Téma: Lk 10, 30-37

1469 / 0 
24.10.2003 -

Myšlienky... 225/2003
Lk 7, 11-17

1512 / 0 
23.10.2003 -

Homília
Téma: Učme sa úcte / Mt 21,33–43

1268 / 0 
23.10.2003 -

Myšlienky... 221/2003
Téma: Lk 13, 6-9

1344 / 0 
23.10.2003 -

Myšlienky... 222/2003
Téma: Dôvera / Strach / Mt 28, 20

1373 / 0 
23.10.2003 -

Myšlienky... 223/2003
Téma: Lk 13, 1-9

1450 / 0 
20.10.2003 -

Homília
Téma: Spravodlivá odmena / Mt 20, 1–16

1394 / 0 
20.10.2003 -

Myšlienky... 219/2003
Téma: Lk 7, 11-16

1641 / 0 
20.10.2003 -

Myšlienky... 220/2003
Téma: Lk 14, 7-11

1309 / 0 
16.10.2003 -

Homília
Téma: Potrebujeme rásť vo viere / Mt 14, 22–33

1502 / 0 
16.10.2003 -

Myšlienky... 217/2003
Téma: Lk 6, 31-36

1479 / 0 
16.10.2003 -

Myšlienky... 218/2003
Téma: Lk 15, 4-10 / Mt 18, 12-14

1959 / 0 
15.10.2003 -

Homília
Téma: Vedieť prijať kríž / Mt 16, 21–27

1767 / 0 
15.10.2003 -

Myšlienky... 215/2003
Téma: Mk 4, 24-34

1366 / 0 
15.10.2003 -

Myšlienky... 216/2003
Téma: Mt 7, 3-5 / Lk 6, 39-42

3151 / 0 
14.10.2003 -

Myšlienky... 214/2003
Téma: Nasledovanie Krista / Svedectvo / Sv. Demeter

1334 / 0 
10.10.2003 -

Homília
Téma: Význam a potreba bratského napomenutia / Mt 18, 15–20

1362 / 0 
10.10.2003 -

Homília
Téma: Odstrániť hnev zo svojho života / Mt 18, 21–35

1804 / 0 
10.10.2003 -

Myšlienky... 212/2003
Téma: Lk 6, 37-45

1265 / 0 
10.10.2003 -

Myšlienky... 213/2003
Téma: Lk 11, 5-8

2253 / 0 
08.10.2003 -

Homília
Téma: Zaangažovanosť kresťana / Mt 13, 1–23

1492 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 209/2003
Téma: Lk 10, 25-37

1445 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 210/2003
Téma: Lk 7, 41-43

1313 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 211/2003
Téma: Mk 10, 17-30

1580 / 0 
07.10.2003 -

Homília
Téma: Na prvé miesto v živote dajme Boha / Mt 10, 37– 42

1383 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 206/2003
Téma: Lk 6, 27-36

1296 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 207/2003
Téma: Mk 4, 26-29

1259 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 208/2003
Téma: Mk 10, 17-31

1497 / 0 
06.10.2003 -

Homília
Téma: Túžba získať Božie kráľovstvo / Mt 13, 44–52

1678 / 0 
06.10.2003 -

Myšlienky... 204/2003
Téma: Povolanie rybárov / Lk 5, 1-11

2671 / 0 
06.10.2003 -

Myšlienky... 205/2003
Téma: Mk 13, 33-37 / Lk 12, 35-40 / Mt 24, 42-44

1922 / 0 
04.10.2003 -

Homília
Téma: Kedy nie je viera nepríjemná? / Mt 11, 25– 30

1502 / 0 
04.10.2003 -

Myšlienky... 202/2003
Téma: Lk 7, 11-17

1507 / 0 
04.10.2003 -

Myšlienky... 203/2003
Téma: Mt 20, 1-16

1510 / 0 
30.09.2003 -

Homília
Téma: Nebojte sa Boha! / Mt 10, 26–33

1419 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 199/2003
Téma: Mt 21, 28-32

1464 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 200/2003
Téma: Ochrana presvätej Bohorodičky

1164 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 201/2003
Téma: Uzdravenie Kanaánčanky / Mt 15, 21-28

1520 / 0 
26.09.2003 -

Myšlienky... 197/2003
Téma: Mt 25, 14-30

1406 / 0 
26.09.2003 -

Myšlienky... 198/2003
Téma: Mt 25, 14-30 / Lk 19, 12-27

1596 / 0 
26.09.2003 -

Homília
Téma: Byť kresťanom znamená byť aj dobrým občanom / Mt 22, 15–21

1408 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Liturgia / Modlitba tretej antifóny

1400 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek / Obraz o sebe a inom

1818 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 1, 18 – 25

1896 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Hlásať Evanjelium

1789 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Prečo a ako evanjelizovať?

1521 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Odvaha evanjelizovať / Ježiš Kristus – prvý a najväčší hlásateľ evanjelia

1431 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej aspekty

2188 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej obsah a úloha laikov

1599 / 0 
24.09.2003 -

Homília
Téma: Pozor na tabu / Mt 5, 17–37

1466 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 195/2003
Téma: Mt 25, 1-13

1969 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 196/2003
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25, 14-30

1764 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 193/2003
Téma: Mt 22, 34-46

1165 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 194/2003
Téma: Mt 21, 33-44 / Mk 12, 1-12 / Lk 20, 9-19

2476 / 0 
22.09.2003 -

Homília
Téma: Správne milovať / Mt 5, 38–48

1584 / 0 
19.09.2003 -

Homília
Téma: Uznať Ježiša za svojho Boha / Mt 22, 1–14

1301 / 0 
19.09.2003 -

Myšlienky... 191/2003
Téma: Zatiahni na hlbinu! / Evanjelizácia / Lk 5, 4

1371 / 0 
19.09.2003 -

Myšlienky... 192/2003
Téma: Mt 22, 1-14

1537 / 0 
18.09.2003 -

Myšlienky... 190/2003
Téma: Vy ste soľ zeme / Duchovný život / Mt 5, 13

1713 / 0 
18.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za udelené dary / Mt 25, 14–30

1429 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viac poznať a realizovať príkaz lásky / Mt 22, 34–40

1292 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: S nádejou začíname nový cirkevný rok / Lk 21, 25-28.34-36

1291 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Advent a cesta / Lk 3, 1-6

1957 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet