23.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Všetky ľudské problémy vyvierajú z tajomného spojenia tela a duše. Táto je príliš rozsiahla a tamto je príliš ohraničené. Spoločný život, ktorý ich spája, vyžaduje súlad.

~Zundel~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čo chce od nás Boh v tomto roku? / Jn 1, 1-18

696 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Venujme pozornosť rodine našich dní / Lk 2, 41-52

1245 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krstné záväzky / Lk 3, 15-16.21-22

3147 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam osobnej premeny / Jn 2,1-11

1254 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálny vzťah k Svätému písmu / Lk 1,1-4;4,14-21

1181 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijať prorokov Ježiša / Lk 4, 21-30

1623 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dar povolania / Lk 5, 1-11

1565 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pochopme Ježišove blahoslavenstvá / Lk 6, 17.20-26

620 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pripomeňme si príkaz lásky / Lk 6, 27-38

1251 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Realita pokušenia / Lk 4, 1-13

1137 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Premena závisí aj od počutia / Lk 9, 28b-36

1239 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať správny postoj k pokániu / Lk 13, 1-9

1383 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stále aktuálny fenomén “márnotratný syn“ / Lk 15,1-3.11-32

1495 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milosrdenstvo / Jn 8, 1-11

1707 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť / Kvetná nedeľa / Lk 22, 14-23,56

1154 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježišova láska lieči a uzdravuje / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1196 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristova smrť za náš život / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1241 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstanie Krista – najväčšia historická udalosť / Lk 24, 1-12

901 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstanie Krista sa nás bytostne dotýka / Jn 20, 1-9

938 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijmime Ježiša, otvorme mu dvere srdca / Mt 28, 8-15

1428 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš prináša pokoj / Jn 20, 19-31

1773 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vedieť a chcieť počúvať pomáha viere / Lk 24, 13-35

1247 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh si volá / Jn 10, 27-30

1427 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nielen výzva k novému prikázaniu navzájom sa milovať / Jn 13,31-33a.34-35

1534 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijmime a zachovajme Kristov pokoj / Jn 14, 23-29

1410 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kresťan má byť svedkom neba / Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 46-53

1436 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí, aby všetci jedno boli / Jn 17, 20-26

1324 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie na Slovensku a Duch Svätý / Jn 14,15-16.23b-26

1557 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Tajomstvo nášho vzťahu s Bohom / Najsvätejšia Trojica / Jn 16, 12-15

1343 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus v Eucharistii medzi nami / Lk 9,11-17

1286 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom radosti / Najsvätejšie Srdce / Lk 15, 3-7

900 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh rešpektuje slobodu človeka / Primície / Lk 9, 51-62

2254 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vyznanie viery / Lk 9, 18-24

1345 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť blížnym / Lk 10, 25-37

1635 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Miesto modlitby v našom živote / Lk 11, 1-13

1356 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam nedele / Lk 12,13-21

1408 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Žiť v prítomnosti Božej / Lk 12, 32-48

1494 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dôslednosť viery / Lk 14, 25-33

1394 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Časovosť dnešného sviatku / Sedembolestná P. Mária / Lk 2, 33-35

997 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milosrdenstvo / Lk 15, 1-32

1706 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať správny vzťah k Bohu aj k mamone / Lk 16,1-13

1358 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bohatstvo a chudoba / Lk 16, 19-31

1749 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Starosť o vieru / Lk 17, 5-10

1281 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vďačnosť sa vypláca / Lk 17, 11-19

1713 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvať v rozhovore s Bohom / Lk 18, 1-8

1297 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Učme sa kajúcne modliť / Lk 18, 9-14

1255 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stretnutie s Bohom / Lk 19, 1-10

1470 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Verím v živého Boha / Lk 20, 27-38

1407 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nedať sa zviesť a oklamať / Lk 21, 5-19

1904 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Inaugurácia Božieho kráľovstva / Krista Kráľa / Lk 23, 35-43

1322 / 0 
09.09.2003 -

Myšlienky... 184/2003
Téma: Peniaze očami Biblie

1198 / 0 
07.09.2003 -

Myšlienky... 182/2003
Téma: Narodenie presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

1079 / 0 
07.09.2003 -

Myšlienky... 183/2003
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

1553 / 0 
03.09.2003 -

Myšlienky... 181/2003
Téma: Podobenstvo o zlých vinohradníkoch / Mt 21, 33-42

1531 / 0 
30.08.2003 -

Myšlienky... 180/2003
Téma: Úprimne hľadať pravdu / Pravda / Mt 21, 23-27

1598 / 0 
28.08.2003 -

Myšlienky... 179/2003
Téma: Bratstvo / Sk 2, 44-47 / 1 Kor 15, 45

994 / 0 
26.08.2003 -

Myšlienky... 178/2003
Téma: Mt 19, 16-26

1320 / 0 
25.08.2003 -

Myšlienky... 177/2003
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa

777 / 0 
23.08.2003 -

Myšlienky... 176/2003
Téma: Dôverovať Bohu sa vyplatí / Dôvera / Jn 8, 21

1828 / 0 
22.08.2003 -

Myšlienky... 175/2003
Téma: Eucharistia / Jn 6, 60-69

2856 / 0 
20.08.2003 -

Myšlienky... 174/2003
Téma: Odpustenie / Mt 18, 23-35

2701 / 0 
16.08.2003 -

Myšlienky... 173/2003
Téma: Dobro / Život

2098 / 0 
15.08.2003 -

Myšlienky... 172/2003
Téma: Kňaz / Viera / Mt 17, 14-23

2968 / 0 
14.08.2003 -

Myšlienky... 171/2003
Téma: Zosnutie presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

2657 / 0 
07.08.2003 -

Myšlienky... 170/2003
Téma: Viera / Mt 14, 22-34

2427 / 0 
05.08.2003 -

Myšlienky... 169/2003
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

3896 / 0 
02.08.2003 -

Myšlienky... 167/2003
Téma: Alkohol / Obrátenie / Sobáš / Zmena

4990 / 0 
02.08.2003 -

Myšlienky... 168/2003
Téma: Blížny / Dobro / Manželstvo / Sobáš

5880 / 0 
01.08.2003 -

Myšlienky... 166/2003
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Modlitba / Mt 17, 1-9

3637 / 0 
28.07.2003 -

Myšlienky... 165/2003
Téma: Sväté písmo / Mt 14, 14-22

2936 / 0 
23.07.2003 -

Myšlienky... 164/2003
Téma: Rozhodnutie / Sloboda / Mt 9, 27-35

3474 / 0 
20.07.2003 -

Myšlienky... 163/2003
Téma: Kresťanská pomsta / Hnev / Mt 5, 22

1906 / 0 
15.07.2003 -

Myšlienky... 162/2003
Téma: Hriech / Odpustenie / Vina / Mt 9, 1-8

4365 / 0 
14.07.2003 -

Myšlienky... 161/2003
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Modlitba

3329 / 0 
11.07.2003 -

Myšlienky... 160/2003
Téma: Nasledovať Ukrižovaného / Kristus

2995 / 0 
10.07.2003 -

Myšlienky... 158/2003
Téma: Nezneužívajme slová na klamstvo / Slovo / Pravda / Mt 5, 37 / Mt 10, 26 / Mt 12, 36-37

3139 / 0 
10.07.2003 -

Myšlienky... 159/2003
Téma: Svet je plný dobrých ľudí / Dobro / Skutok

1207 / 0 
09.07.2003 -

Myšlienky... 157/2003
Téma: Obozretnosť / Zlo / Mt 8, 28 – 9, 1

2013 / 0 
08.07.2003 -

Myšlienky... 156/2003
Téma: Problémy / Mk 6, 11 / 1 Pt 5, 7

1290 / 0 
07.07.2003 -

Myšlienky... 155/2003
Téma: Božie kráľovstvo / Matúš / Mt 9, 13

1916 / 0 
04.07.2003 -

Myšlienky... 153/2003
Téma: Kríž / Požehnanie / Problém / Ťažkosť

2217 / 0 
04.07.2003 -

Myšlienky... 154/2003
Téma: Modlitba príhovoru

2379 / 0 
03.07.2003 -

Myšlienky... 151/2003
Téma: Dôvera / Viera / Mt 8, 5-13

3440 / 0 
03.07.2003 -

Myšlienky... 152/2003
Téma: Boh / Človek je v Božích očiach vždy cenný

2696 / 0 
02.07.2003 -

Myšlienky... 150/2003
Téma: Človek / Nevera / Viera / Mk 6, 1-6

4556 / 0 
01.07.2003 -

Myšlienky... 147/2003
Téma: Rada k hlbšiemu duchovnému životu / Duchovný život

1322 / 0 
01.07.2003 -

Myšlienky... 148/2003
Eucharistia / Jn 6,

1477 / 0 
01.07.2003 -

Myšlienky... 149/2003
Téma: Všetci sme povolaní k svätosti / Svätosť / 1 Pt 1, 15-16

1665 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2000
Téma: Sväté písmo / Rim 10, 17

1474 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2000
Téma: Sväté písmo

1107 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3/2000
Téma: Sväté písmo

1240 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2000
Téma: Sväté písmo

1020 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 4, 17

1403 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 4, 17

2278 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mk 12, 34

1143 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mk 12, 34 / Sk 26, 28-29

1117 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 9/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Jn 18, 36

1521 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 10/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mk 1, 15 / Mt 11, 12

2026 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 11/2000
Téma: Božie kráľovstvo

894 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2000
Téma: Život / Joz 14, 6-15

634 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet