4.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Väčšina dialógov medzi ľuďmi sú iba monológy, ktoré sa navzájom míňajú.”

~KARDINÁL LEO SUENENS~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať pravdu / Lož nie je z pravdy. Neklamme sa! / Silvester / 1 Jn 2, 18-21

1306 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V mene Ježiša, Márie a Jozefa / Nový rok / Lk 2, 16-21

1119 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hľadajme a objavujme svojho Boha / Mt 2,1-12

1398 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prvý kontakt s Ježišom / Venujme pozornosť stretnutiu s Ježišom. / Jn 1, 35-42

1543 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebná výzva / Mk 1, 14-20

1672 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dá sa hovoriť o posadnutosti na začiatku tretieho tisícročia? / Mk 1, 21-28

1433 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rehoľný život / Špeciálne zasvätený život.

558 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Malomocenstvo našich hriechov / Zdravie tela a zdravie duše. / Mk 1, 40-45

2134 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Viera lieči / Vzťah medzi chorobou tela a stavom duše. / Mk 2, 1-12

2321 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Je aktuálny dnes pôst? / Pôst má význam v živote človeka. / Mk 2, 18-22

2545 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Je aktuálna dnes nedeľa? / Nedeľa má význam v živote človeka. / Mk 2, 23 - 3, 6

1412 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Objavme pôst / Mk 1, 12-15

2339 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pôst a naša premena / Mk 9, 2-10

2700 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať sám seba / Jn 2, 13-25

2091 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznajme v láske svoju spásu / Slová o láske nestačia, sú potrebné činy. / Jn 3, 14-21

1464 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prežiť pôst ako kresťan znamená chcieť vidieť Ježiša a žiť s Ježišom. / Jn 12, 20-33

2476 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vidieť zmysel trpieť s Ježišom / Trpieť s Ježišom obohacuje kresťana. / Mk 14,1-15,47

1037 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Večera, na ktorú sa len nespomína / Zelený štvrtok / Mk 14,1-15,47

1212 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kríž – znamenie našej spásy / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1355 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pozor, aby sme nepodcenili vieru / Mk 6, 1-6

1321 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať svoje miesto, kde ma Boh posiela / Mk 6, 7-13

1223 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba správne odpočívať / Mk 6, 30-34

1485 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba sýtiť seba i druhých Božím slovom a Eucharistiou / Jn 6, 1-15

1938 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 35

2208 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb z neba / Jn 6, 41-51

1917 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 51-58

2190 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za kým kráčam v živote? / Jn 6, 60-69

1362 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa farizejského správania / Mk 7, 1-8.14-15.21-23

1324 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Chcel by som, Pane… / Prejavme svoju vieru a prosme. / Mk 10, 46-52

1626 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milovať Boha, blížneho i seba / Príkaz lásky nestráca na aktuálnosti. / Mk 12, 28b-34

1790 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vernosť voči Bohu / Byť verný Bohu znamená byť verný v maličkostiach. / Mk 12, 38-44

1649 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť vždy pripravený na stretnutie s Bohom. / Mk 13, 24-32

1358 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kráľ a Kráľovstvo pre všetkých / Jn 18, 33b-37

1353 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bdejte! Aktuálne slovo na začiatku cirkevného roka / Mk 13, 33-37

1626 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať zmysel svojho života / Mk 1, 1-8

1567 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nestarnúca krása / Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Lk 1,26-38

1059 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznám, kto som pred Bohom? / Jn 1,6-8.19-28

975 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam kresťanského svedectva / Lk 1, 26-38

1626 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodil sa nám Spasiteľ, Kristus Pán / Vianoce / Lk 2, 1-14

3173 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nezabudnime vracať sa k Bohu, chváliť ho a oslavovať / Vianoce / Jn 1,1-18

1401 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom Krista / sv. Štefan / Mt 10, 17-22

1053 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V rodine platia Božie zákony / Lk 2,22-40

1287 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2, 16-21

1432 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krst je životný program / Mk 1, 7-11

4242 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Povolanie kresťana / Jn 1,35-42

1869 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vážna výzva / Mk 1, 14-20

1440 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Učil ich ako ten, čo má moc / Mk 1, 21-28

1556 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš lekár / Mk 1, 29-39

1505 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať jasno ohľadom pokušenia / Mk 1, 12-15

1596 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nás pozýva k zmene života / Mt 6, 1-6.16-18

1396 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pôst je čas duchovnej obnovy / Mk 9, 2-10

2072 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Posilnime si úctu k svojej duši / Jn 2, 13-25

1338 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je naším znamením / Jn 3, 14-21

1312 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vďaka, Ježiš, za lásku k nám / Spoveď / Jn 12, 20-33

1386 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Postoj k Trpiacemu / Kvetná nedeľa / Mk 14, 1-15,47

1067 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktívna účasť na svätej omši / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1114 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Buď pozdravený, svätý kríž / Veľký piatok / Jn 18,1-19.19,42

1384 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pri Zmŕtvychvstalom nemá miesto strach / Mk 16, 16

922 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus – naša istota / Jn 20, 1-9

897 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zvrat vo viere / Jn 20, 19-29

1327 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aký je môj vzťah k viere? / Lk 24, 35-48

2075 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stála potreba Dobrého pastiera / Kňaz / Jn 10, 11-18

2103 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spoločenstvo s Kristom / Jn 15, 1-8

1574 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pravá láska / Jn 15, 9-17

1495 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálnosť nanebovstúpenia Pána / Mk 16, 15-20

1140 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Svet potrebuje pokoj a jednotu / Jn 17, 11-19

1818 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v dejinách Cirkvi / Zoslanie Ducha Svätého / Jn 15,26-27:6,12-15

1028 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznávať tajomstvo Najsvätejšej Trojice / Mt 28, 16-20

1086 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Verejná úcta telu a krvi Ježiša / Mk 14,12-16.22-26

670 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nedeľa je Boží dar / Mk 2, 23-3,6

1283 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bože, obnov moje srdce / Najsvätejšie Srdce Ježišovo / Jn 19, 31-37

1315 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Diabol je realita / Mk 3, 20-35

1597 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja Cirkev / Mk 4, 26-34

1642 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – Pán nad búrkami / Mk 4, 35-41

1301 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1723 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bez sklamania s Ježišom / Mk 6, 6-16

1067 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pán nás posiela hlásať jeho pravdu / Mk 6, 7-13

1278 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pre život dôležité / Mk 6, 30-34

1373 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nasýtenie zástupu / Mk 6, 34-44

1305 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je chlieb života / Eucharistia

1654 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa šomrania / Jn 6, 41-51

1334 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pohľad na Nanebovzatú / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

728 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sila Eucharistie / Jn 6,51-58

2035 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Korene a príčiny nevery / Jn 6,60-69

1272 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš odsudzuje pretvárku a pokrytectvo / Mk 7,1-8.14-15.21-23

1289 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – lekár duše i tela / Mk 7, 31-37

1479 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za koho pokladám Ježiša? / Mk 8, 27-35

1430 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nám pripomína poníženosť / Mk 9, 30-37

1540 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota duše a tela kresťana / Mk 9, 38-43.45.47-48

1388 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Manželstvo v Božom pláne / Mk 10, 2-16

2324 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Živé Božie slovo pre náš život / Mk 10, 17-30

1603 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie – vec srdca / Mk 10, 35-45

1978 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zdravé oči duše i tela / Mk 10,46-52

1191 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hlavný príkaz / Mk 12, 28b-34

1444 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všetko obetovať / Mk 12, 38-44

2043 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Staroba / Mk 13, 24-32

1795 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prvé, jediné a večné Kráľovstvo / Krista Kráľa / Jn 18, 33b-37

1398 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čas nášho vykúpenia / Lk 21,25-28,34-36

1272 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Advent nás učí žiť v realite s Kristom / Lk 3, 10-18

1616 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mária prichádza k nám a prináša nám dieťa Ježiša / Lk 1, 39-45

1398 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet