28.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Existuje spoločenstvo s Bohom skrze svet.

~Pierre Teihard de Chardin~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.11.2003 -

Homília
Téma: Chlieb života / Mt 14, 13–21

1657 / 0 
07.11.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za vieru / Mt 15, 21–28

2213 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 231/2003
Téma: Lk 16, 19-31

1876 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 232/2003
Téma: Lk 8, 5-15

1401 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 233/2003
Téma: Lk 16, 19-31

1455 / 0 
07.11.2003 -

Myšlienky... 234/2003
Téma: Zbor archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností / Anjel

3028 / 0 
29.10.2003 -

Myšlienky... 230/2003
Svetlá cintorínov – svetlá nádeje na vzkriesenie

2015 / 0 
28.10.2003 -

Homília
Téma: Hovorme o svätosti / Mt 5, 1–12a

2111 / 0 
28.10.2003 -

Homília
Téma: Večné zatratenie / Spomienka na všetkých verných zosnulých / Mt 25, 1–13

3375 / 0 
28.10.2003 -

Myšlienky... 228/2003
Téma: Lk 10, 25-37

1542 / 0 
28.10.2003 -

Myšlienky... 229/2003
Svetlo cintorínov – svetlo vzkrieseného Krista / Smrť / Vzkriesenie

1462 / 0 
27.10.2003 -

Homília
Téma: Ježiš čaká od nás odpoveď: Za koho ma pokladáte vy? / Mt 16, 13–20

1917 / 0 
27.10.2003 -

Myšlienky... 226/2003
Téma: Lk 8, 4-15

1173 / 0 
27.10.2003 -

Myšlienky... 227/2003
Téma: Lk 12, 16-21

1687 / 0 
24.10.2003 -

Homília
Téma: Slová a činy / Mt 21, 28–32

1639 / 0 
24.10.2003 -

Myšlienky... 224/2003
Téma: Lk 10, 30-37

1573 / 0 
24.10.2003 -

Myšlienky... 225/2003
Lk 7, 11-17

1632 / 0 
23.10.2003 -

Homília
Téma: Učme sa úcte / Mt 21,33–43

1398 / 0 
23.10.2003 -

Myšlienky... 221/2003
Téma: Lk 13, 6-9

1442 / 0 
23.10.2003 -

Myšlienky... 222/2003
Téma: Dôvera / Strach / Mt 28, 20

1502 / 0 
23.10.2003 -

Myšlienky... 223/2003
Téma: Lk 13, 1-9

1625 / 0 
20.10.2003 -

Homília
Téma: Spravodlivá odmena / Mt 20, 1–16

1498 / 0 
20.10.2003 -

Myšlienky... 219/2003
Téma: Lk 7, 11-16

1807 / 0 
20.10.2003 -

Myšlienky... 220/2003
Téma: Lk 14, 7-11

1418 / 0 
16.10.2003 -

Homília
Téma: Potrebujeme rásť vo viere / Mt 14, 22–33

1799 / 0 
16.10.2003 -

Myšlienky... 217/2003
Téma: Lk 6, 31-36

1671 / 0 
16.10.2003 -

Myšlienky... 218/2003
Téma: Lk 15, 4-10 / Mt 18, 12-14

2115 / 0 
15.10.2003 -

Homília
Téma: Vedieť prijať kríž / Mt 16, 21–27

2068 / 0 
15.10.2003 -

Myšlienky... 215/2003
Téma: Mk 4, 24-34

1548 / 0 
15.10.2003 -

Myšlienky... 216/2003
Téma: Mt 7, 3-5 / Lk 6, 39-42

3631 / 0 
14.10.2003 -

Myšlienky... 214/2003
Téma: Nasledovanie Krista / Svedectvo / Sv. Demeter

1474 / 0 
10.10.2003 -

Homília
Téma: Význam a potreba bratského napomenutia / Mt 18, 15–20

1514 / 0 
10.10.2003 -

Homília
Téma: Odstrániť hnev zo svojho života / Mt 18, 21–35

1982 / 0 
10.10.2003 -

Myšlienky... 212/2003
Téma: Lk 6, 37-45

1445 / 0 
10.10.2003 -

Myšlienky... 213/2003
Téma: Lk 11, 5-8

2433 / 0 
08.10.2003 -

Homília
Téma: Zaangažovanosť kresťana / Mt 13, 1–23

1592 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 209/2003
Téma: Lk 10, 25-37

1548 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 210/2003
Téma: Lk 7, 41-43

1409 / 0 
08.10.2003 -

Myšlienky... 211/2003
Téma: Mk 10, 17-30

1717 / 0 
07.10.2003 -

Homília
Téma: Na prvé miesto v živote dajme Boha / Mt 10, 37– 42

1486 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 206/2003
Téma: Lk 6, 27-36

1423 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 207/2003
Téma: Mk 4, 26-29

1362 / 0 
07.10.2003 -

Myšlienky... 208/2003
Téma: Mk 10, 17-31

1647 / 0 
06.10.2003 -

Homília
Téma: Túžba získať Božie kráľovstvo / Mt 13, 44–52

1792 / 0 
06.10.2003 -

Myšlienky... 204/2003
Téma: Povolanie rybárov / Lk 5, 1-11

3016 / 0 
06.10.2003 -

Myšlienky... 205/2003
Téma: Mk 13, 33-37 / Lk 12, 35-40 / Mt 24, 42-44

2193 / 0 
04.10.2003 -

Homília
Téma: Kedy nie je viera nepríjemná? / Mt 11, 25– 30

1611 / 0 
04.10.2003 -

Myšlienky... 202/2003
Téma: Lk 7, 11-17

1791 / 0 
04.10.2003 -

Myšlienky... 203/2003
Téma: Mt 20, 1-16

1663 / 0 
30.09.2003 -

Homília
Téma: Nebojte sa Boha! / Mt 10, 26–33

1517 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 199/2003
Téma: Mt 21, 28-32

1667 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 200/2003
Téma: Ochrana presvätej Bohorodičky

1299 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 201/2003
Téma: Uzdravenie Kanaánčanky / Mt 15, 21-28

1675 / 0 
26.09.2003 -

Myšlienky... 197/2003
Téma: Mt 25, 14-30

1496 / 0 
26.09.2003 -

Myšlienky... 198/2003
Téma: Mt 25, 14-30 / Lk 19, 12-27

1785 / 0 
26.09.2003 -

Homília
Téma: Byť kresťanom znamená byť aj dobrým občanom / Mt 22, 15–21

1504 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Liturgia / Modlitba tretej antifóny

1488 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek / Obraz o sebe a inom

1891 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 1, 18 – 25

2078 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Hlásať Evanjelium

1867 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Prečo a ako evanjelizovať?

1594 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Odvaha evanjelizovať / Ježiš Kristus – prvý a najväčší hlásateľ evanjelia

1514 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej aspekty

2341 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej obsah a úloha laikov

1659 / 0 
24.09.2003 -

Homília
Téma: Pozor na tabu / Mt 5, 17–37

1553 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 195/2003
Téma: Mt 25, 1-13

2125 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 196/2003
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25, 14-30

1944 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 193/2003
Téma: Mt 22, 34-46

1278 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 194/2003
Téma: Mt 21, 33-44 / Mk 12, 1-12 / Lk 20, 9-19

2833 / 0 
22.09.2003 -

Homília
Téma: Správne milovať / Mt 5, 38–48

1698 / 0 
19.09.2003 -

Homília
Téma: Uznať Ježiša za svojho Boha / Mt 22, 1–14

1409 / 0 
19.09.2003 -

Myšlienky... 191/2003
Téma: Zatiahni na hlbinu! / Evanjelizácia / Lk 5, 4

1497 / 0 
19.09.2003 -

Myšlienky... 192/2003
Téma: Mt 22, 1-14

1727 / 0 
18.09.2003 -

Myšlienky... 190/2003
Téma: Vy ste soľ zeme / Duchovný život / Mt 5, 13

1814 / 0 
18.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za udelené dary / Mt 25, 14–30

1552 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viac poznať a realizovať príkaz lásky / Mt 22, 34–40

1403 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: S nádejou začíname nový cirkevný rok / Lk 21, 25-28.34-36

1421 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Advent a cesta / Lk 3, 1-6

2171 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Zužitkovať advent / Lk 3,10-18

1662 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Mária a advent / Lk 1, 39-45

3034 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Ježiša Krista sa nedá nikým a ničím nahradiť. / Lk 2, 1 -14

1547 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Sviatky narodenia Pána Ježiša využime na pravé obohatenie. / Jn 1, 1-18

1423 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebuje svet svedkov? Vzor sv. Štefana diakona? / Mt 10, 17-22

2068 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čomu sa učiť od Svätej rodiny / Lk 2, 41-52

1559 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Začnime s Máriou k Ježišovi / Nech už aj začiatok Nového roka je prežitý v náš prospech. / Lk 2, 16-21

1051 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Boh sa nám dáva poznať / Mt 2, 1-12

2090 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Krst kresťana zaväzuje k životu viery, nádeje a lásky / Mt 3, 13-17

4623 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš zázrakom v Káne dáva dôkaz svojho božstva / Jn 2, 1-11

1904 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať Sväté písmo znamená poznať Boha. / Lk 1,1-4;4,14-21

1663 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Prijať Krista znamená zrieknuť sa seba, hriechu a všetkého zla. / Lk 4, 21-30

1523 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nasledovať Ježiša nie je jednoduchá záležitosť. / Lk 5, 1-11

1827 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čo pre nás znamenajú slová blahoslavený a beda? / Lk 6, 17.20-26

1327 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čnosťou milosrdenstva proti hnevu / Lk 6, 27-38

1833 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Prejavy telesné i duchovné hovoria o vzťahu k Bohu, duši, sebe i blížnym. / Lk 6, 39-45

1490 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nepodľahneš pokušeniu / Pôst / Lk 4, 1-13

3529 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Premenenie Pána – stále memento pre vzrast a upevnenie viery. / Lk 9, 28b-36

1869 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Výzva pôstneho obdobia k pokániu je časová. / Lk 13, 1-9

2592 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pôstna doba je čas uvedomiť si, že náš Boh je dobrý. / Lk 15, 1-3.11-32

2979 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pôstny čas je možné využiť k návratu k Bohu. / Jn 8, 1-11

2562 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Dráma, bez ktorej by nebolo nášho vykúpenia. / Kvetná nedeľa / Lk 22,14-23,56

1558 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet