5.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Musíme upriamiť svoj pohľad na Ježiša, a ak budeme pracovať s ním, dokážeme omnoho viac. Máme strach a stále sa ponáhľame, lebo sa snažíme pracovať sami, bez Ježiša.”

~MATKA TERÉZIA~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Myšlienky... 73a/2001
Téma: Kristus / Nasledovanie Krista / Lk 14, 27

3245 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73b/2001
Téma: Kristus / Jn 7, 37

1433 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73c/2001
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51

4321 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74a/2001
Téma: Svedectvo

1086 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74b/2001
Téma: Kresťanstvo

1468 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74c/2001
Téma: Humor

974 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 75/2001
Téma: Pokušenie / Hriech / Pôstny príhovor / Gn 2,20 – 3,20

877 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 76/2001
Téma: Pôst / Pravda

2060 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 77/2001
Téma: Pôst / Pokánie

1855 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78a/2001
Téma: Sviatosti / Ich sila a potreba

997 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78b/2001
Téma: Dávanie

1788 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 79/2001
Téma: Modlitba / Gn 4, 16-26

1089 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80/2001
Téma: Boh / Láska k Bohu

1549 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81/2001
Téma: Kríž / Premenenie Pána / Lk 9, 28-36

2173 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82/2001
Téma: Boh / Mk 2, 12

1247 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 83/2001
Téma: Jednota / Jn 12, 32

1208 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 84/2001
Téma: Pôstny príhovor / Zlo / Gn 5,32 – 6,8

851 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 85a/2001
Téma: Utrpenie

1242 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 85b/2001
Téma: Odpustenie

1145 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 86/2001
Téma: Nebo / Túžba / Mt 13, 44

1335 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 87a/2001
Téma: Odriekanie / Askéza / Ticho

2224 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 87b/2001
Téma: Viera / Vyznanie viery

1288 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 88/2001
Téma: Človek / Život / Zmysel života

1258 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 89/2001
Téma: Viera

1394 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 90/2001
Téma: Pokušenie / Mt 4, 1-11

2117 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 91/2001
Téma: Priateľstvo

904 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 92/2001
Téma: Duša / Večný život / Mk 8, 36

1350 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 93/2001
Téma: Kríž

1217 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 94/2001
Téma: Askéza / Pôst / Kríž

2273 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 95/2001
Téma: Askéza / Mk 8, 34

1687 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96/2001
Téma: Duchovný život / Mt 16, 26

1590 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 97/2001
Téma: Božie milosrdenstvo / Mt 14, 13-21

1580 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 98/2001
Téma: Diabol / Pokušenie / Mk 9, 17-31

1867 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 99/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Zvestovanie presvätej Bohorodičky

1430 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 100/2001
Téma: Viera / Mk 9, 17-31

1768 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 101/2001
Téma: Zvestovanie presvätej Bohorodičky / Lk 1, 24-38

1358 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 102/2001
Téma: Zvestovanie presvätej Bohorodičky / Lk 1, 24-38

1384 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 103/2001
Téma: Slávnosť Zvestovania Pána / Lk 1, 24-38

3274 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 104/2001
Téma: Svedectvo / Evanjelizácia

1718 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 105/2001
Téma: Smútok / 1 Sam 1, 8

959 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 106/2001
Téma: Pôst / Pokánie

587 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 107/2001
Téma: Obrátenie / Pokánie / Pôst

1899 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108/2001
Téma: Pôst / Ticho / Mk 10, 32-45

2304 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 109/2001
Téma: Duchovný život / Mk 10, 32-45

1664 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 110/2001
Téma: Slovo / Hovoriť správne / Mk 7, 31-37

2371 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 111/2001
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

2582 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 112/2001
Téma: Kvetná nedeľa / Lk 19, 28-40

1559 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 113/2001
Téma: Kríž

1230 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 114/2001
Téma: Modlitba / Ako dlho sa modlíš za svet?

955 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 115a/2001
Téma: Závislosť / Božie slovo prináša zmenu

1332 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 115b/2001
Téma: Kristus / Duchovný život

969 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 116/2001
Téma: Sloboda / 1 Kor 10, 23-33

1061 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 117/2001
Téma: Obrátenie

1024 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 118/2001
Téma: Vytrvalosť

925 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 119/2001
Téma: Veľká noc

990 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 120/2001
Téma: Hriech / Odpustenie / Veľký piatok / Jn 18, 30

3836 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 121/2001
Téma: Skutky / Veľký štvrtok / Jn 13, 14

2688 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 122/2001
Téma: Vzkriesenie / Pascha

1078 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 123/2001
Téma: Nasledovanie Ježiša Krista / Jn 1, 43

1321 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 124/2001
Téma: Človek – nové stvorenie / Jn 3, 1-15 / 2 Kor 5, 15-21

1864 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 125/2001
Téma: Pokoj / Jn 20, 19-31

1672 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 126/2001
Téma: Viera / Jn 20, 19-31

1549 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127a/2001
Téma: Láska / Koho miluje Boh? / Jn 3, 16-21

2107 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127b/2001
Téma: Život / Na koho som zameraný?

424 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 128a/2001
Téma: Pokoj / Mt 5, 8

1326 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 128b/2001
Téma: Humor

1333 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 129/2001
Téma: Bdelosť / Čas / Mt 25, 13

1943 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 130/2001
Téma: Smrť / Hriech / 1 Sol 4, 13-18

2201 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 131/2001
Téma: Manželstvo / Sobášny príhovor - náčrt

7222 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 132/2001
Téma: Pokoj

973 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 133/2001
Téma: Duchovný život / Jn 5, 1-18

1537 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 134/2001
Téma: Duchovný život / Jn 5, 1-18

1975 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 135/2001
Téma: Duchovný život / Jn 6, 56-69

1279 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 136/2001
Téma: Duchovný život / Jn 4, 5-42

1619 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 137/2001
Téma: Duchovný život / Jn 4, 5-42

1679 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138a/2001
Téma: Viera / Jn 20, 29

1777 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138b/2001
Téma: Pokoj / Jn 20, 19

1589 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138c/2001
Téma: Skutky / Jn 5, 7

1183 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138d/2001
Téma: Boh / Jn 4, 29

1097 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 139/2001
Téma: Evanjelizácia / Obrátenie / Jn 4, 5-42

1650 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 140/2001
Téma: Duchovný život / Jn 4, 5-42

1654 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 141/2001
Téma: Duchovný život / Evanjelizácia / Jn 4, 5-42

1740 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 142/2001
Téma: Duchovný život / Kresťanstvo / Milosť / Jn 4, 5-42

2423 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143/2001
Téma: Dávanie / Ponúknuť Bohu čo máme / Jn 6, 5-14

1520 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 144/2001
Téma: Duchovný život / Jn 9, 1-38

1744 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 145/2001
Téma: Krst / Jn 9, 1-38

3036 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 146/2001
Téma: Duchovný život / Jn 9, 1-38

1791 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 147/2001
Téma: Krst / Jn 9, 1-38

3199 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 148/2001
Téma: Sväté písmo / Pravda / Jn 9, 1-38

1733 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 149/2001
Téma: Sväté písmo / Jn 9, 3

1646 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 150/2001
Téma: Evanjelizácia / Mk 1, 17

1440 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 151/2001
Téma: Evanjelizácia / Mk 6, 7-13

1705 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 152a/2001
Téma: Evanjelizácia / Mk 16, 15

1287 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 152b/2001
Téma: Súd / Jn 8, 7

1494 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 153/2001
Téma: Duchovný život / Nebo / Nanebovstúpenie Pána

1976 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 154/2001
Téma: Evanjelizácia / Pokánie / Mk 6, 7-13

1729 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 155/2001
Téma: Nasledovanie Ježiša Krista / Mk 8, 29

1291 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 156/2001
Téma: Sklamanie / Rim 15, 17-29

1119 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 157/2001
Téma: Bdelosť / 1 Sol 5, 6

1379 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 158/2001
Téma: Božie meno / Prikázania

1112 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet