28.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nikdy nie sme takí chudobní, že by sme nemohli poskytnúť pomoc blížnemu.

~N. Gogoľ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2000
Téma: Modlitba

1047 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2000
Téma: Láska

1380 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2000
Téma: Viera / Lk 9, 20

1520 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / O rozsievaní / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1900 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Dôležitosť podobenstva / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2221 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Uvažovanie nad rozsievačom / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1700 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Sme povolaní k rozsievaniu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

3778 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Citovanie proroka Izaiáša / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8 / Iz 6, 9-13

1609 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2000
Téma: Pochopenie semena – dielo pokory / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1614 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2000
Téma: Dielo hlásateľov Božieho slova / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1431 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na kraj cesty / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1428 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na skalu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1342 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo do tŕňa / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1375 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2000
Téma: Starosti života / Správne využitie času / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2520 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Bohatstvo / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2393 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Rôznosť úrody / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1755 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Pripravme svoje srdce / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2464 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Ako sa stať dobrou pôdou / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1847 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48/2000
Téma: Modlitba / 1 Kr 19, 11-13

898 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2000
Téma: Nasledovanie Krista / Mt 10, 37-38 / Rim 6, 5-11

1666 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2000
Téma: Božia vôľa

1006 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2000
Téma: Skutky / Pomôž tomu, kto ti leží pri nohách / Gal 6, 10

1184 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52/2000
Téma: Odpustenie

1451 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 53/2000
Téma: Pokoj

1194 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54/2000
Téma: Evanjelizácia / 1 Kor 9, 16

1278 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 55/2000
Téma: Podobenstvo a boháčovi a Lazárovi / Lk 16, 19-31 / Hebr 9, 27-29 / Kaz 12, 7

1934 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 56/2000
Téma: Pokoj

1017 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2000
Téma: Duchovný život / Mať „iskru v oku“

466 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2000
Téma: Pokušenie

1176 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2000
Téma: Pokušenie / Mt 4, 10

2046 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60/2000
Téma: Kresťanstvo / 1 Kor 2,9 - 3,8

1815 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2000
Téma: Diabol / Uzdravenie posadnutého / Lk 8, 28-39

1757 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2000
Téma: Skutky

1108 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2000
Téma: Modlitba

518 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2000
Téma: Bohoslužba / Rim 12, 1-3

1305 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65a/2000
Téma: Vytrvalosť

992 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65b/2000
Téma: Láska k blížnemu / Láska sa prejavuje konkrétnymi skutkami

2081 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2000
Téma: Duchovný život / Zomrieť, aby sme žili / Gal 2, 16-20

896 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67a/2000
Téma: Nie je dobré dopredu súdiť

1450 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67b/2000
Téma: Nenávisť

523 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68/2000
Téma: Pohrebný príhovor / Pohreb / Smrť

7243 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Reč dotykov / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1660 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Boh cíti naše dotyky / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1816 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Ako sa dotknúť Ježiša? / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1822 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2000
Téma: Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

3542 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73/2000
Téma: Spása – najväčšie požehnanie človeka / 2 Kor 4, 17-18

1081 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74/2000
Téma: Dôvera / Mk 10, 24-32

1688 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 75/2000
Téma: Utrpenie / 1 Pt 4,12 – 5,5

1276 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 76/2000
Téma: Duchovný život

594 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 77/2000
Téma: Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi / Samaritáni / Lk 10, 25-37

1882 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78/2000
Téma: Pokušenie / Poznať stratégiu nepriateľa / 2 Kor 2, 3-15

1564 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 79/2000
Téma: Láska / Jn 15, 13

1648 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80a/2000
Téma: Svedomie

992 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80b/2000
Téma: Staroba

1236 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80c/2000
Téma: Bdelosť / 2 Pt 3, 11-12

1030 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81/2000
Téma: Svedomie

1006 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82a/2000
Téma: Prikázania / 1 Tim 1, 8-14

1000 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82b/2000
Téma: Bdelosť

1162 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 83/2000
Téma: Nebeské kráľovstvo / Mt 13, 44-50

1312 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 84/2000
Téma: Smrť / 1 Jn 2,18 – 3,8

1865 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 85/2000
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky

1666 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 86/2000
Téma: Svedectvo / Mk 9, 38-42

1803 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 87/2000
Téma: Život / Bohatstvo / Lk 12, 16-21

2455 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 88/2000
Téma: Viera

595 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 89/2000
Téma: Čo je cieľom života? / Život

579 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 90/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Dôvody odmietnutia / Lk 14, 16-24

1668 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 91/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Hladní nehľadajú výhovorky / Lk 14, 16-24

1268 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 92/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Každý je očakávaný / Lk 14, 16-24

1318 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 93/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Každý je očakávaný / Lk 14, 16-24

1454 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 94/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Dôvody odmietnutia / Lk 14, 16-24

1464 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 95/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Nezmyselné výhovorky / Lk 14, 16-24

1499 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96a/2000
Téma: Pýcha / Pyšní na to, že sme pokorní

1269 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96b/2000
Téma: Maličkosti / Malý orech – veľký osoh

967 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96c/2000
Téma: Spása / Odmietnutá milosť

980 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 97/2000
Téma: Duchovný život / Mt 1, 1-17

1914 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 98/2000
Téma: Vianoce / Mt 1, 22

5808 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 99/2000
Téma: Vianoce / Mt 1, 22

1475 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 100/2000
Téma: Vianoce / Mt 1, 22

4499 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 101/2000
Téma: Vianoce

1019 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 102/2000
Téma: Vianoce

1233 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 103/2000
Téma: Duchovný život / Mt 2, 13-23

2566 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 104/2000
Téma: Povzbudenie

1463 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 105/2000
Téma: Nový rok / Lk 2, 21

3340 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 106/2000
Téma: Nový rok / Novoročné predsavzatie

1176 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 107/2000
Téma: Život / Život podľa Božej vôle / Mt 7, 21-27

2050 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108a/2000
Téma: Život

525 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108b/2000
Téma: Hriech

640 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 109/2000
Téma: Spása

873 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 110/2000
Téma: Obrátenie / Boh nepamätá na našu minulosť / Ez 18, 21-22

1284 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2001
Téma: Viera

1453 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2001
Téma: Život / Život môže byť monotónny / Mt 6, 31-34 a Mt 7, 9-11

2703 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3a/2001
Téma: Viera

940 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3b/2001
Téma: Svedectvo

1209 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2001
Téma: Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

4844 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5a/2001
Téma: Duchovný život

533 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5b/2001
Téma: Modlitba

482 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6a/2001
Téma: Skutky / Ovocie nevidíme okamžite I.

1121 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6b/2001
Téma: Skutky / Ovocie nevidíme okamžite II. / Maličkosti

1222 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7a/2001
Téma: Duchovný život

474 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7b/2001
Téma: Nádej

1021 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet