14.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Poznanie Boha je tým svetlom, ktoré rozháňa temnotu duše, odkrýva jej oči, zapaľuje srdce a pohýna vôľu.

~sv. Hilár ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Myšlienky... 168/2001
Téma: Poslušnosť / Mt 7, 21

1370 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 169/2001
Téma: Duchovný život / Mt 9, 14-17

2537 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 170/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 9,36 – 10,8

1710 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 171/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 10, 32

1414 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172a/2001
Téma: Vzkriesenie / Sk 1, 3

1338 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172b/2001
Téma: Chrám / Sk 1, 12-14

1622 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 173/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Mt 4, 18-23

1840 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 174/2001
Téma: Viera

710 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 175/2001
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 5-25.56-80

1411 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 176/2001
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 66

2143 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 177/2001
Téma: Kristus / Mt 11, 2-5

1295 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178a/2001
Téma: Človek / Každý je „niekto“

1487 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178b/2001
Téma: Problémy / Utrpenie

1056 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178c/2001
Téma: Blížny / Lk 10, 30

1125 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 179/2001
Téma: Kňaz / Mt 9, 37b-38

1785 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 180/2001
Téma: Modlitba / Zázraky sú možné

1470 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 181/2001
Téma: Modlitba / Modlitba má byť „vášnivá“ a „naliehavá“ / Lk 18, 39

1161 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 182/2001
Téma: Modlitba / Vytrvalosť v modlitbe / Lk 18, 36-39

1193 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 183a/2001
Téma: Modlitba / Sk 5, 12

1125 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 183b/2001
Téma: Mučeníctvo / Prenasledovanie / Sk 12, 1

999 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 184/2001
Téma: Modlitba / Konkrétnosť v modlitbe / Lk 18, 41

491 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 185a/2001
Téma: Blížny / Rim 12, 10-11

1590 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 185b/2001
Téma: Sväté písmo / Rim 15, 4

1545 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 186/2001
Téma: Modlitba / Modlitba a viera / Lk 18, 42 / Flp 4, 19

1129 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 187/2001
Téma: Modlitba / Modlitba a vďačnosť / Lk 18, 43

1350 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 188a/2001
Téma: Posudzovanie / Súd / 1 Kor 9, 3-5

1619 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 188b/2001
Téma: Kristus / Flp 2, 9-10

1937 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 189/2001
Téma: Kristus / Vykúpenie

974 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 190/2001
Téma: Duchovný život

360 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 191/2001
Téma: Život

394 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 192/2001
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 13, 44-55

1235 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 193/2001
Téma: Obrátenie

930 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 194/2001
Téma: Božie slovo / Nepodceňujme silu Božieho slova / Sväté písmo / Mt 13, 10-23

1900 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 195/2001
Téma: Odpočinok / Mk 6, 30-34

1455 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 196/2001
Téma: Diabol / Mt 17, 14-20

2754 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 197a/2001
Téma: Viera / Ef 2, 8

1907 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 197b/2001
Téma: Odpustenie / Ef 5, 13

2338 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 198/2001
Téma: Prozreteľnosť / Mt 14, 14-22

2367 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 199a/2001
Téma: Poslušnosť / Hebr 13, 17

1495 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 199b/2001
Téma: Pravda / Pokrytectvo / Kol 3, 9

1742 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 200/2001
Téma: Kríž

1198 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 201/2001
Téma: Láska / Manželstvo / Sobášny príhovor - náčrt

13616 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 202/2001
Téma: Vina

875 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 203/2001
Téma: Duchovné cvičenia / Premenenie Pána

1194 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 204/2001
Téma: Sv. apoštol Jakub - slávnosť

2608 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 205/2001
Téma: Viera / Mt 17, 20

1289 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 206/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Zosnutie presvätej Bohorodičky

3264 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 207/2001
Téma: Nebo / Život / 1. september

841 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 208/2001
Téma: Viera / Podobenstvo o zlých vinohradníkoch / Mt 21, 33-42

1875 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 209/2001
Téma: Apoštolát / Evanjelizácia / Viera / Sv. Antim

1841 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 210/2001
Téma: Sväté písmo

982 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 211/2001
Téma: Odpustenie / Mt 6, 12 / Mt 18, 21-22 / Lk 17, 3-4

2167 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 212/2001
Téma: Dôvera

982 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 213/2001
Téma: Život / Narodenie presvätej Bohorodičky

1448 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 214/2001
Téma: Život / Narodenie presvätej Bohorodičky

1664 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 215/2001
Téma: Život / Narodenie presvätej Bohorodičky

3640 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 216/2001
Téma: Život / Narodenie presvätej Bohorodičky

2836 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 217/2001
Téma: Ikona / Duchovný život

1811 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 218/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 22, 2-14

1514 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 219/2001
Téma: Cirkev / Chrám / Nedeľa

1311 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 220/2001
Téma: Zlo / Odvaha

1227 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 221/2001
Téma: Modlitba / Terorizmus /Tragédia

939 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 222/2001
Téma: Duchovný život / sv. Ignác z Loyoly

3635 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 223/2001
Téma: Kríž / Povýšenie svätého Kríža

1626 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 224/2001
Téma: Kríž / Povýšenie svätého Kríža

1368 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 225/2001
Téma: Kríž

1257 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 226/2001
Téma: Kríž / Nasledovanie Krista / Mk 8,34 – 9,1

1840 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 227/2001
Téma: Duchovný život / Mk 6,54 – 7,8

1474 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 228/2001
Téma: Život

398 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 229/2001
Téma: Hriech / Následky hriechu

512 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 230a/2001
Téma: Bdelosť / Mt 24, 1-13 / Mt 24, 34-37.42-44

1233 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 230b/2001
Téma: Skromnosť / Trocha humoru

1036 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 231/2001
Téma: Duchovný život

411 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 232/2001
Téma: Talent / Mt 25, 14-30

1157 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 233/2001
Téma: Talent / Život / Mt 25, 14-30

1538 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 234/2001
Téma: Súd / Talent / Život / Mt 25, 14-30

2087 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 235/2001
Téma: Súd / Talent / Život / Mt 25, 14-30

1640 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 236/2001
Téma: Duchovný život

361 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 237/2001
Téma: Modlitba / Vytrvalosť / Mt 15, 21-28

2043 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 238/2001
Téma: Bdelosť / Mt 15, 21-28

1377 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 239/2001
Téma: Duchovný život / Kristove pozvania

451 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 240/2001
Téma: Svedectvo / Sväté písmo

1143 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 241/2001
Téma: Láska

1436 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 242/2001
Téma: Apoštolát / Cirkev / Peniaze / Mk 6, 7-13

2506 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 243/2001
Téma: Mt 15, 21-28

1061 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 244/2001
Téma: Duša / Smrť / Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

4649 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 245/2001
Téma: Modlitba / Mt 15, 21-28

1470 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 246/2001
Téma: Modlitba / Modlitba príhovoru

500 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 247/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Ochrana presvätej Bohorodičky

3413 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 248/2001
Téma: Ikony / Bohorodička vo východnom umení

1447 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 249a/2001
Téma: Pýcha

872 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 249b/2001
Téma: Askéza

808 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 250/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Strach / Lk 5, 1-11

1599 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 251/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Služba / Lk 5,

1504 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 252/2001
Téma: Evanjelizácia / Nasledovanie Krista / Lk 5, 1-11

1695 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 253/2001
Téma: Život / Lk 6, 12-19

1996 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 254/2001
Téma: Utrpenie / Flp 1, 27 – 2,14

2005 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 255/2001
Téma: Láska / Viera / Lk 6, 32

2176 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 256/2001
Téma: Vďačnosť / Utrpenie / 2 Kor 11,31 – 12,9

1223 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 257/2001
Téma: Slabosť / 2 Kor 11,31 – 12,9

1002 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet