14.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Aj po rozhrešení zostáva v kresťanovi akási oblasť tieňa, spôsobené ranami po hriechu, nedokonalosťou lásky pri ľútosti, oslabením duchovných schopností, v ktorých ešte zotrváva akési nákazlivé ohnisko hriechu, proti ktorému treba stále bojovať umŕtvovaním a pokáním. Takýto je význam poníženého, ale úprimného zadosťučinenia.

~Ján Pavol II.~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Myšlienky... 258/2001
Téma: Duchovný život / Lk 6, 37-45

1001 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 259/2001
Téma: Láska / Lk 6, 31-36

1818 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 260/2001
Téma: Obrátenie / Lk 6, 46

1239 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 261/2001
Téma: Obrátenie / Lk 6, 46

1266 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 264/2001
Téma: Hriech / Láska / Terorizmus

1240 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 265/2001
Téma: Láska / Skutky / Mt 25, 31-46

1867 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 266/2001
Téma: Duchovný život / Ľútosť / Lk 7, 36-50

2139 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 267/2001
Téma: Duchovný život / Kol 1, 1-12

841 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 268/2001
Téma: Duchovný život / Utrpenie / Lk 8, 22-25

2068 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 269/2001
Téma: Duchovný život / Ukrižovaný s Kristom / Gal 2, 16-20

851 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 270/2001
Téma: Sväté písmo / Lk 8, 5-15

1434 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 271/2001
Téma: Viera / Lk 9, 18-22

1719 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 272/2001
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo / Lk 9, 18-22

1879 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 273/2001
Téma: Cirkev / Ako sa staráme o jej „imidž?

922 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 274/2001
Téma: Duchovný život / Mlčanie / Samota / Ticho

1735 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 275/2001
Téma: Smrť / Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

7230 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 276/2001
Téma: Láska / Výchova

1980 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 277/2001
Téma: Duša / Večnosť

1032 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278a/2001
Téma: Staroba / Život / Skutky

1755 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278b/2001
Téma: Staroba - trošku humoru

1531 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278c/2001
Téma: Nasledovanie Krista

906 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 279/2001
Téma: Nádej / Svätosť / Vernosť / Zlo

1612 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 280/2001
Téma: Pokoj

972 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 281/2001
Téma: Svätosť / Povolanie ku svätosti

1019 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 282/2001
Téma: Pýcha

920 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 283/2001
Téma: Kresťanstvo / Odvaha

1301 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 284/2001
Téma: Krivda / Skutky / Spravodlivosť / Rim 12, 19-20

1247 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 285/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Jn 6, 68

1280 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 286/2001
Téma: Čítanie / Slovo

1299 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 287/2001
Téma: Utrpenie / Zlo

1098 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 288/2001
Téma: Otec

934 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 289/2001
Téma: Láska / Obeta

1633 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 290/2001
Téma: Čistota / 1 Sol 4, 1-12

1809 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 291/2001
Téma: Viera / Mk 5, 21-43

1471 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 292/2001
Téma: Modlitba

634 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 293/2001
Téma: Duchovný život

383 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 294/2001
Téma: Kristus / Jn 1, 9

1357 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 295/2001
Téma: Uvedenie presvätej Bohorodičky do chrámu

3169 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 296/2001
Téma: Diabol / Duchovný život / Lk 8, 26-39

2766 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 297/2001
Téma: Blížny / Milosrdenstvo / Lk 10, 25-37

2757 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 298/2001
Téma: Kristus / Krista Kráľa

1337 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 299/2001
Téma: Modlitba

410 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 300/2001
Téma: Nebo / Šťastie

1025 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 301/2001
Téma: Blížny / Skutky / Lk 10, 25-37

1872 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 302/2001
Téma: Utrpenie / Lk 9, 57-62

1387 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 303/2001
Téma: Duchovný život / Ekonomika / Lk 12, 16-21

1432 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 304/2001
Téma: Modlitba / Vďačnosť

1133 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 305/2001
Téma: Duchovný život / Cesta k veľkosti

718 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 306/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 28-30

548 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 307/2002
Téma: Sväté písmo / Božie slovo uzdravuje / Lk 13, 10-17

2690 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 308/2001
Téma: Duchovný život / Život

436 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 309/2001
Téma: Vôľa / Výchova

959 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 310/2001
Téma: Duchovný život

389 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 311/2001
Téma: Modlitba

886 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 312/2001
Téma: Duchovný život / Božia vôľa / Nasledovanie Krista / Lk 14, 15-24

1732 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 313/2001
Téma: Utrpenie

1143 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 314/2001
Téma: Sväté písmo / Hebr 4, 1-13

1034 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 315/2001
Téma: Duchovný život

1192 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 316/2001
Téma: Skutky / Viera / Mt 5, 16

1666 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 317/2001
Téma: Duchovný život / Nasledovanie Krista / Spása / Lk 14, 15-24

1233 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 318/2001
Téma: Sväté písmo

932 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 319/2001
Téma: Duchovný život

458 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 320/2001
Téma: Staroba

1090 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 321/2001
Téma: Viera / Hebr 10,35 – 11,7

967 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 322/2001
Téma: Sviatosti

570 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 323/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-20

1137 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 324/2001
Téma: Milosrdenstvo / Lk 1, 50

1512 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 325/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-20

1041 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 326/2001
Téma: Duchovný život / Vianoce

2532 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 327/2001
Téma: Vyrovnanosť

377 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 328/2001
Téma: Duchovný život / Mt 1, 1-17

1611 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 329/2001
Téma: Vianoce

2353 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 330/2001
Téma: Duchovný život / Sv. Štefan

1493 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 331a/2001
Téma: Duchovný život

429 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 331b/2001
Téma: Život

672 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 332/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Matka nekonečnej lásky...

1335 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 333/2001
Téma: Utrpenie / Jak 1, 19-37

1149 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 334/2001
Téma: Presvätá Bohorodička

1170 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 335/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 20

1135 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 336/2001
Téma: Bohatstvo / Duchovný život / Lk 12, 16-21

1767 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 337/2001
Téma: Nový rok / Lk 6, 31

1733 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 338/2001
Téma: Duchovný život / Vianoce / Ako si udržať vianočnú radosť? / Lk 2, 19-20

1406 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339a/2001
Téma: Súd / Trocha humoru

1386 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339b/2001
Téma: Matka

1790 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339c/2001
Téma: Sväté písmo

876 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 340/2001
Téma: Maličkosti / Vernosť / Kresťanstvo / Lk 16, 10-15

2084 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2002
Téma: Kresťanstvo / Nový rok

1278 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2002
Téma: Modlitba / Lk 18, 35-43

1648 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3/2002
Téma: Bdelosť / Lk 18, 35-43

1230 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2002
Téma: Viera / Viera uzdravuje / Lk 18, 35-43

1475 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Svedomie / Vina / Mk 1, 1-8

1960 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6/2002
Téma: Pokánie / Mk 1, 1-8

1552 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7/2002
Téma: Hriech / Spása / Zachej / Lk 19, 1-10

1566 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Spása / Zachej / Lk 19, 1-10

1626 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 9/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Spása / Zachej / Život / Lk 19, 1-10

2295 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 10/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Spása / Zachej / Lk 19, 1-10

1777 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 11/2002
Téma: Hriech / Spása / Lk 19, 1-10

1222 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2002
Téma: Zachej / Život / Lk 19, 1-10

1758 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 13/2002
Téma: Manželstvo / Sobášny príhovor - náčrt

9029 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 14/2002
Téma: Pýcha / Zbožnosť / Lk 18, 9-14

1145 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet