28.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Boh dáva šťastie, ale človek ho musí vedieť chytiť.

~Adolf Kolping ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Myšlienky... 88/2001
Téma: Človek / Život / Zmysel života

1322 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 89/2001
Téma: Viera

1496 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 90/2001
Téma: Pokušenie / Mt 4, 1-11

2259 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 91/2001
Téma: Priateľstvo

975 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 92/2001
Téma: Duša / Večný život / Mk 8, 36

1453 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 93/2001
Téma: Kríž

1288 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 94/2001
Téma: Askéza / Pôst / Kríž

2351 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 95/2001
Téma: Askéza / Mk 8, 34

1813 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96/2001
Téma: Duchovný život / Mt 16, 26

1742 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 97/2001
Téma: Božie milosrdenstvo / Mt 14, 13-21

1701 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 98/2001
Téma: Diabol / Pokušenie / Mk 9, 17-31

2062 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 99/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Zvestovanie presvätej Bohorodičky

1558 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 100/2001
Téma: Viera / Mk 9, 17-31

1920 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 101/2001
Téma: Zvestovanie presvätej Bohorodičky / Lk 1, 24-38

1477 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 102/2001
Téma: Zvestovanie presvätej Bohorodičky / Lk 1, 24-38

1524 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 103/2001
Téma: Slávnosť Zvestovania Pána / Lk 1, 24-38

3437 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 104/2001
Téma: Svedectvo / Evanjelizácia

1803 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 105/2001
Téma: Smútok / 1 Sam 1, 8

1053 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 106/2001
Téma: Pôst / Pokánie

632 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 107/2001
Téma: Obrátenie / Pokánie / Pôst

1976 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108/2001
Téma: Pôst / Ticho / Mk 10, 32-45

2413 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 109/2001
Téma: Duchovný život / Mk 10, 32-45

1778 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 110/2001
Téma: Slovo / Hovoriť správne / Mk 7, 31-37

2567 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 111/2001
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

2860 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 112/2001
Téma: Kvetná nedeľa / Lk 19, 28-40

1742 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 113/2001
Téma: Kríž

1303 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 114/2001
Téma: Modlitba / Ako dlho sa modlíš za svet?

1032 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 115a/2001
Téma: Závislosť / Božie slovo prináša zmenu

1430 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 115b/2001
Téma: Kristus / Duchovný život

1057 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 116/2001
Téma: Sloboda / 1 Kor 10, 23-33

1136 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 117/2001
Téma: Obrátenie

1105 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 118/2001
Téma: Vytrvalosť

997 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 119/2001
Téma: Veľká noc

1060 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 120/2001
Téma: Hriech / Odpustenie / Veľký piatok / Jn 18, 30

4179 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 121/2001
Téma: Skutky / Veľký štvrtok / Jn 13, 14

2872 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 122/2001
Téma: Vzkriesenie / Pascha

1164 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 123/2001
Téma: Nasledovanie Ježiša Krista / Jn 1, 43

1411 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 124/2001
Téma: Človek – nové stvorenie / Jn 3, 1-15 / 2 Kor 5, 15-21

1994 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 125/2001
Téma: Pokoj / Jn 20, 19-31

1815 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 126/2001
Téma: Viera / Jn 20, 19-31

1670 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127a/2001
Téma: Láska / Koho miluje Boh? / Jn 3, 16-21

2293 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127b/2001
Téma: Život / Na koho som zameraný?

469 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 128a/2001
Téma: Pokoj / Mt 5, 8

1436 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 128b/2001
Téma: Humor

1426 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 129/2001
Téma: Bdelosť / Čas / Mt 25, 13

2052 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 130/2001
Téma: Smrť / Hriech / 1 Sol 4, 13-18

2336 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 131/2001
Téma: Manželstvo / Sobášny príhovor - náčrt

7655 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 132/2001
Téma: Pokoj

1041 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 133/2001
Téma: Duchovný život / Jn 5, 1-18

1650 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 134/2001
Téma: Duchovný život / Jn 5, 1-18

2166 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 135/2001
Téma: Duchovný život / Jn 6, 56-69

1393 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 136/2001
Téma: Duchovný život / Jn 4, 5-42

1708 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 137/2001
Téma: Duchovný život / Jn 4, 5-42

1796 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138a/2001
Téma: Viera / Jn 20, 29

1923 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138b/2001
Téma: Pokoj / Jn 20, 19

1761 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138c/2001
Téma: Skutky / Jn 5, 7

1271 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138d/2001
Téma: Boh / Jn 4, 29

1185 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 139/2001
Téma: Evanjelizácia / Obrátenie / Jn 4, 5-42

1754 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 140/2001
Téma: Duchovný život / Jn 4, 5-42

1765 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 141/2001
Téma: Duchovný život / Evanjelizácia / Jn 4, 5-42

1845 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 142/2001
Téma: Duchovný život / Kresťanstvo / Milosť / Jn 4, 5-42

2572 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143/2001
Téma: Dávanie / Ponúknuť Bohu čo máme / Jn 6, 5-14

1695 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 144/2001
Téma: Duchovný život / Jn 9, 1-38

1882 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 145/2001
Téma: Krst / Jn 9, 1-38

3198 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 146/2001
Téma: Duchovný život / Jn 9, 1-38

1917 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 147/2001
Téma: Krst / Jn 9, 1-38

3381 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 148/2001
Téma: Sväté písmo / Pravda / Jn 9, 1-38

1904 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 149/2001
Téma: Sväté písmo / Jn 9, 3

1728 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 150/2001
Téma: Evanjelizácia / Mk 1, 17

1569 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 151/2001
Téma: Evanjelizácia / Mk 6, 7-13

1830 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 152a/2001
Téma: Evanjelizácia / Mk 16, 15

1462 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 152b/2001
Téma: Súd / Jn 8, 7

1578 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 153/2001
Téma: Duchovný život / Nebo / Nanebovstúpenie Pána

2239 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 154/2001
Téma: Evanjelizácia / Pokánie / Mk 6, 7-13

1900 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 155/2001
Téma: Nasledovanie Ježiša Krista / Mk 8, 29

1391 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 156/2001
Téma: Sklamanie / Rim 15, 17-29

1201 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 157/2001
Téma: Bdelosť / 1 Sol 5, 6

1454 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 158/2001
Téma: Božie meno / Prikázania

1180 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 159/2001
Téma: Povolanie / Mt 9, 9

2385 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 160/2001
Téma: Svätý Duch

1015 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 161/2001
Téma: Viera / Večnosť / Mk 5, 21-43

1991 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 162/2001
Téma: Dokonalosť / Nedeľa Všetkých svätých

2019 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 163a/2001
Téma: Kresťanstvo

1608 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 163b/2001
Téma: Cirkev

1102 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 164/2001
Téma: Svätý Duch

1053 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 165/2001
Téma: Evanjelizácia

1021 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 166/2001
Téma: Kresťanstvo

1388 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 167/2001
Téma: Svätosť / Hebr 12, 1-2

1099 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 168/2001
Téma: Poslušnosť / Mt 7, 21

1483 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 169/2001
Téma: Duchovný život / Mt 9, 14-17

2706 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 170/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 9,36 – 10,8

1815 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 171/2001
Téma: Evanjelizácia / Mt 10, 32

1518 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172a/2001
Téma: Vzkriesenie / Sk 1, 3

1409 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172b/2001
Téma: Chrám / Sk 1, 12-14

1758 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 173/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Mt 4, 18-23

2012 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 174/2001
Téma: Viera

774 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 175/2001
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 5-25.56-80

1590 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 176/2001
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 66

2302 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 177/2001
Téma: Kristus / Mt 11, 2-5

1467 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178a/2001
Téma: Človek / Každý je „niekto“

1560 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet