11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Aj po rozhrešení zostáva v kresťanovi akási oblasť tieňa, spôsobené ranami po hriechu, nedokonalosťou lásky pri ľútosti, oslabením duchovných schopností, v ktorých ešte zotrváva akési nákazlivé ohnisko hriechu, proti ktorému treba stále bojovať umŕtvovaním a pokáním. Takýto je význam poníženého, ale úprimného zadosťučinenia.

~Ján Pavol II.~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Myšlienky... 273/2001
Téma: Cirkev / Ako sa staráme o jej „imidž?

938 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 274/2001
Téma: Duchovný život / Mlčanie / Samota / Ticho

1771 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 275/2001
Téma: Smrť / Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

7487 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 276/2001
Téma: Láska / Výchova

2013 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 277/2001
Téma: Duša / Večnosť

1056 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278a/2001
Téma: Staroba / Život / Skutky

1777 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278b/2001
Téma: Staroba - trošku humoru

1555 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278c/2001
Téma: Nasledovanie Krista

915 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 279/2001
Téma: Nádej / Svätosť / Vernosť / Zlo

1655 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 280/2001
Téma: Pokoj

991 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 281/2001
Téma: Svätosť / Povolanie ku svätosti

1042 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 282/2001
Téma: Pýcha

927 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 283/2001
Téma: Kresťanstvo / Odvaha

1320 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 284/2001
Téma: Krivda / Skutky / Spravodlivosť / Rim 12, 19-20

1277 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 285/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Jn 6, 68

1338 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 286/2001
Téma: Čítanie / Slovo

1315 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 287/2001
Téma: Utrpenie / Zlo

1114 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 288/2001
Téma: Otec

951 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 289/2001
Téma: Láska / Obeta

1659 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 290/2001
Téma: Čistota / 1 Sol 4, 1-12

1830 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 291/2001
Téma: Viera / Mk 5, 21-43

1498 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 292/2001
Téma: Modlitba

645 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 293/2001
Téma: Duchovný život

391 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 294/2001
Téma: Kristus / Jn 1, 9

1375 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 295/2001
Téma: Uvedenie presvätej Bohorodičky do chrámu

3249 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 296/2001
Téma: Diabol / Duchovný život / Lk 8, 26-39

2822 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 297/2001
Téma: Blížny / Milosrdenstvo / Lk 10, 25-37

2822 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 298/2001
Téma: Kristus / Krista Kráľa

1385 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 299/2001
Téma: Modlitba

424 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 300/2001
Téma: Nebo / Šťastie

1051 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 301/2001
Téma: Blížny / Skutky / Lk 10, 25-37

1908 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 302/2001
Téma: Utrpenie / Lk 9, 57-62

1432 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 303/2001
Téma: Duchovný život / Ekonomika / Lk 12, 16-21

1449 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 304/2001
Téma: Modlitba / Vďačnosť

1151 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 305/2001
Téma: Duchovný život / Cesta k veľkosti

776 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 306/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 28-30

565 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 307/2002
Téma: Sväté písmo / Božie slovo uzdravuje / Lk 13, 10-17

2830 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 308/2001
Téma: Duchovný život / Život

452 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 309/2001
Téma: Vôľa / Výchova

971 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 310/2001
Téma: Duchovný život

396 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 311/2001
Téma: Modlitba

895 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 312/2001
Téma: Duchovný život / Božia vôľa / Nasledovanie Krista / Lk 14, 15-24

1768 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 313/2001
Téma: Utrpenie

1153 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 314/2001
Téma: Sväté písmo / Hebr 4, 1-13

1057 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 315/2001
Téma: Duchovný život

1201 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 316/2001
Téma: Skutky / Viera / Mt 5, 16

1694 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 317/2001
Téma: Duchovný život / Nasledovanie Krista / Spása / Lk 14, 15-24

1273 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 318/2001
Téma: Sväté písmo

943 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 319/2001
Téma: Duchovný život

468 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 320/2001
Téma: Staroba

1104 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 321/2001
Téma: Viera / Hebr 10,35 – 11,7

994 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 322/2001
Téma: Sviatosti

575 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 323/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-20

1169 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 324/2001
Téma: Milosrdenstvo / Lk 1, 50

1550 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 325/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 1-20

1086 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 326/2001
Téma: Duchovný život / Vianoce

2567 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 327/2001
Téma: Vyrovnanosť

385 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 328/2001
Téma: Duchovný život / Mt 1, 1-17

1665 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 329/2001
Téma: Vianoce

2390 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 330/2001
Téma: Duchovný život / Sv. Štefan

1531 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 331a/2001
Téma: Duchovný život

439 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 331b/2001
Téma: Život

688 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 332/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Matka nekonečnej lásky...

1388 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 333/2001
Téma: Utrpenie / Jak 1, 19-37

1169 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 334/2001
Téma: Presvätá Bohorodička

1202 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 335/2001
Téma: Vianoce / Lk 2, 20

1173 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 336/2001
Téma: Bohatstvo / Duchovný život / Lk 12, 16-21

1801 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 337/2001
Téma: Nový rok / Lk 6, 31

1791 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 338/2001
Téma: Duchovný život / Vianoce / Ako si udržať vianočnú radosť? / Lk 2, 19-20

1445 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339a/2001
Téma: Súd / Trocha humoru

1409 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339b/2001
Téma: Matka

1911 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339c/2001
Téma: Sväté písmo

895 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 340/2001
Téma: Maličkosti / Vernosť / Kresťanstvo / Lk 16, 10-15

2133 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2002
Téma: Kresťanstvo / Nový rok

1288 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2002
Téma: Modlitba / Lk 18, 35-43

1676 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3/2002
Téma: Bdelosť / Lk 18, 35-43

1263 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2002
Téma: Viera / Viera uzdravuje / Lk 18, 35-43

1534 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Svedomie / Vina / Mk 1, 1-8

2015 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6/2002
Téma: Pokánie / Mk 1, 1-8

1603 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7/2002
Téma: Hriech / Spása / Zachej / Lk 19, 1-10

1610 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Spása / Zachej / Lk 19, 1-10

1656 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 9/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Spása / Zachej / Život / Lk 19, 1-10

2351 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 10/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Spása / Zachej / Lk 19, 1-10

1811 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 11/2002
Téma: Hriech / Spása / Lk 19, 1-10

1256 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2002
Téma: Zachej / Život / Lk 19, 1-10

1798 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 13/2002
Téma: Manželstvo / Sobášny príhovor - náčrt

9172 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 14/2002
Téma: Pýcha / Zbožnosť / Lk 18, 9-14

1161 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 15/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / Pokánie / Mt 4, 17 / Lk 18, 9-14

2189 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / Pokánie / Pýcha / Lk 19, 8 / Lk 18, 9-14

1852 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 17/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / Pokánie / Lk 18, 9-14

1789 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 18/2002
Téma: Hriech / Obrátenie / Pokánie / Pýcha / Lk 18, 9-14

1762 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 19/2002
Téma: Sväté písmo / Lk 15, 11-32

1175 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 20/2002
Téma: Boh / Človek / Život / Lk 15, 11-32

2209 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 21/2002
Téma: Nedeľa

794 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 22/2002
Téma: Boh / Dávanie / Hriech / Láska / Pokánie / Lk 15, 11-32

1963 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 23/2002
Téma: Hriech / Obrátenie / Pokánie / Lk 15, 11-32

1553 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 24/2002
Téma: Duchovný život / Hriech / Obrátenie / Lk 15, 11-32

1505 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25/2002
Téma: Sv. Gregor Bohoslovec / 25. 1.

2095 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 26/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 15, 11-32

1611 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2002
Téma: Duchovný život / Hriech / Nádej / Obrátenie / Lk 15, 11-32

1976 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet