14.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nič sa od nás nežiada, čo by bolo nad naše sily. Či urobíš malú vec, alebo veľkú, dostaneš odmenu, ktorá odpovedá vnútornému rozpoloženiu tvojej duše: ak robíš vec v mene Boha uvedomujúc si jeho neustálu prítomnosť, dostaneš prekrásny dar, ktorý ti nikto nemôže vziať. Keď však niečo urobíš preto, aby si sa ukázal a aby si dostal ľudskú slávu, počuj svoj rozsudok od Hospoda: „Veru, hovorím vám: dostali už svoju odmenu.“

~sv. Gregor Nysejský ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Myšlienky... 124/2002
Téma: Svätý Atanáz, alexandrijský arcibiskup – 2. 5.

1556 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 125/2002
Téma: Prepodobný otec Teodóz Pečerský – 3. 5.

2126 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 126/2002
Téma: Humor / Lenivosť

1003 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127/2002
Téma: Evanjelium / Mk 1, 1

2043 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 128/2002
Téma: Kristus / Pokušenie / Ťažkosti / Život

1595 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 129/2002
Téma: Čistota / Panenstvo / Presvätá Bohorodička

1420 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 130/2002
Téma: Bdelosť / Život

905 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 131/2002
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 1, 39-40

2153 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 132/2002
Téma: Ťažkosti / Život

765 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 133/2002
Téma: Svätý slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Bohoslovec

2226 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 134/2002
Téma: Modlitba

651 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 135/2002
Téma: Prenesenie čestných pozostatkov svätého otca Mikuláša z Mýr do mesta Bari – 9. 5.

2117 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 136/2002
Téma: Sväté písmo / Život

1192 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 137/2002
Téma: Presvätá Bohorodička / Zvestovanie presvätej Bohorodičke

1105 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138/2002
Téma: Autorita / Cirkev / Farnosť / Humor / Spoločenstvo

1960 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 139/2002
Téma: Viera / Život

460 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 140/2002
Téma: Láska / Mt 22, 40 / 1 Kor 13, 8

1374 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 141/2002
Téma: Prepodobný otec Pachomius Veľký – 15. 5.

1983 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 142/2002
Téma: Kresťanstvo / Svätý Duch

1827 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143a/2002
Téma: Svedectvo

1694 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143b/2002
Téma: Sväté písmo / Humor

2216 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 144/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / 1 Jn 1, 9; 2, 1

1431 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 145/2002
Téma: Duchovný život / Svätý Duch / Jn 7, 37-39

2230 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 146/2002
Téma: Svätý Duch / Sk 2, 2-3

1078 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 147/2002
Téma: Duchovný život / Srdce / Mt 5, 20-22

2259 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 148/2002
Téma: Kristus

965 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 149/2002
Téma: Sväté písmo / Mt 5, 1

1262 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 150/2002
Téma: Bdelosť / Svedomie / Lk 21, 34

1230 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 151/2002
Téma: Posudzovanie / Súd / Mt 7, 1

1552 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 152/2002
Téma: Kresťanstvo / Lk 21, 25-28

1827 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 153/2002
Téma: Odpustenie

1241 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 154/2002
Téma: Bdelosť / Tragédia

1025 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 155/2002
Téma: Evanjelizácia / Mk 16, 15-16

1362 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 156/2002
Téma: Svätý mučeník Justín Filozof – 1. 6.

1983 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 157/2002
Téma: Kňaz / Povolanie / Lk 6, 12-19

1818 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 158/2002
Téma: Presvätá Bohorodička

1097 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 159/2002
Téma: Láska

1118 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 160/2002
Téma: Kristus

1148 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 161/2002
Téma: Nasledovanie Krista / Jn 5, 33-36

1283 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 162/2002
Téma: Bartolomej a Barnabáš – 11. 6.

2065 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 163/2002
Téma: Presvätá Bohorodička

1475 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 164/2002
Téma: Askéza / Bdelosť / Lk 21,34

2069 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 165/2002
Téma: Prepodobný otec Onufer Veľký – 12. 6.

1666 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 166/2002
Téma: Duchovný život / Modlitba

483 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 167/2002
Téma: Duchovný život / Nasledovanie Krista / Vytrvalosť / Hebr 12, 1-2

2207 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 168/2002
Téma: Pokánie / Zázrak / Mt 11, 20-21

1620 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 169/2002
Téma: Otec

1113 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 170/2002
Téma: Kristus / Viera / Jn 9, 35

1439 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 171/2002
Téma: Boh / Dôvera / Nádej / Vernosť / Hebr 10, 23 / 2 Kor 1, 20

1684 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172a/2002
Téma: Štipka humoru pre tých, ktorí sú smutní / Nepochopenie

984 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 172b/2002
Téma: Štipka humoru pre tých, ktorí sú smutní / Súd

1282 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 173/2002
Téma: Duchovná obnova / Kristus / Lk 13, 26-27

1180 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 174/2002
Téma: Manželstvo

2025 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 175/2002
Téma: Život

393 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 176/2002
Téma: Bdelosť / Život

1304 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 177/2002
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo

1647 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 178/2002
Téma: Duchovný život / Mt 7, 26-27

2229 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 179/2002
Téma: Svätí slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol – 19. 6.

3479 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 180/2002
Téma: Svätý veľkomučeník Prokop – 8. 7.

1892 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 181/2002
Téma: Telo / Manželstvo

2507 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 182/2002
Téma: Život

416 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 183/2002
Téma: Prepodobný otec Anton Pečerský – 10. 7.

2110 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 184/2002
Téma: Blížny / Civilizácia / Starostlivosť / Súcit

1010 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 185/2002
Téma: Život

382 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 186/2002
Téma: Modlitba / Život

1576 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 187/2002
Téma: Talent / Život

1006 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 188/2002
Téma: Duchovný život / Hriech

899 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 189/2002
Téma: Bdelosť / Život / Mt 7, 24

2174 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 190/2002
Téma: Poslušnosť / Povinnosť

1008 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 191/2002
Téma: Odpustenie / Mt 18, 23-35

1906 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 192/2002
Téma: Hriech / Život

389 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 193/2002
Téma: Kráľovstvo / Povolanie / Mk 3, 7-19

1709 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 194/2002
Téma: Svätý veľkomučeník a liečiteľ Pantelejmon – 27. 7.

1761 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 195/2002
Téma: Dôvera

953 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 196/2002
Téma: Svedectvo / Viera / Život

1544 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 197/2002
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 13, 44

1144 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 198/2002
Téma: Hriech / Spása

968 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 199/2002
Téma: Modlitba / Ťažkosti / Život / Mt 14, 13-21

1765 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 200/2002
Téma: Svätých sedem mládencov spiacich v Efeze – 4. 8.

1560 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 201/2002
Téma: Odpustenie / Priateľstvo

1379 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 202/2002
Téma: Sväté Premenenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista – 6. 8.

1063 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 203/2002
Téma: Premenenie Ježiša Krista / Bdelosť / Smrť

1094 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 204/2002
Téma: Duchovný život / Mt 19, 16-22

1890 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 205/2002
Téma: Vytrvať na ceste / Vytrvalosť / Lk 13, 31-35

1936 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 206/2002
Téma: Milosť / Zážitok / Život

981 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 207/2002
Téma: Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec – 10. 8.

1974 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 208/2002
Téma: Lékař nebo Spasitel? / Kristus / Lk 14, 1-6

1778 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 209/2002
Téma: Přední místo / Pokora / Skromnosť / Lk 14, 7-11

1899 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 210/2002
Téma: Kríž / Nádej / Život / Mt 14, 27

2325 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 211/2002
Téma: Humor

986 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 212/2002
Téma: Kňaz / 1 Sol 2, 7-9.13

1990 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 213/2002
Téma: Chlieb / Život / Mt 6, 11

2145 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 214/2002
Téma: Srdce úžerníka / Bohatstvo / Lk 12, 34

2073 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 215/2002
Téma: Víc než nezištnost / Nezištnosť / Lk 14, 12-14

778 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 216/2002
Téma: Sväté písmo / Jak 1, 19-21

1177 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 217/2002
Téma: Hostina v Božím království / Večnosť / Lk 14, 15-24

2134 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 218/2002
Téma: Kríž

1220 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 219/2002
Téma: Zosnutie presvätej slávnej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie – 15. 8.

2381 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 220/2002
Téma: Podmínky učenictví / Nasledovanie Krista / Lk 14, 23-33

1646 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 221/2002
Téma: Hriech

568 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet