11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Podozrivá je morálnosť, ktorá sa objaví až po porážke.

~PAVOL STRAUSS~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2002
Téma: Prepodobný otec Efrém Sýrsky 28. 1.

1883 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2002
Téma: Duchovný život / Obrátenie / Život / Lk 15, 11-32

2008 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2002
Téma: Skutky / Súd / Mt 25, 31-46

1296 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2002
Téma: Súd / Mt 25, 31-46

1319 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2002
Téma: Láska / Skutky / Súd / Mt 25, 31-46

1708 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2002
Téma: Láska / Skutky / Súd / Mt 25, 31-46

2067 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2002
Téma: Súd / Večnosť / Mt 25, 31-46

1270 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2002
Téma: Blížny / Láska / Mt 25, 31-46

1969 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2002
Téma: Hnev / Obrátenie / Odpustenie / Mt 6, 14-15

1845 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2002
Téma: Skutky / Zhromažďovať si poklad v nebi / Mt 6, 14-21

1546 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2002
Téma: Pôst

443 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2002
Téma: Sv. muč. Nicefor / 9. 2.

1479 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2002
Téma: Odpustenie / Pôst

1923 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2002
Téma: Rozhodnutie

1371 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2002
Téma: Duchovný život / Modlitba / Ťažkosti / Život

2124 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2002
Téma: Duchovný život / Pokánie / Pokušenie / Prepodobný otec Martinián – 13. 2.

2894 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2002
Téma: Duchovný život / Liturgia / Modlitba / Svetlo / Sviečka

2014 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2002
Téma: Dôvera / Modlitba

1512 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2002
Téma: Sv. veľkomučeník Teodor Tyron – 17. 2.

1710 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2002
Téma: Boh / Skutky / Život

1199 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48/2002
Téma: Sv. Taras, konštantínopolský arcibiskup – 25. 2. / Ikona

2090 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2002
Téma: Duchovný život / Život

1653 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2002
Téma: Moc / Pokušenie / Púšť / Mt 16, 26 / Mt 4, 1-11

1973 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2002
Téma: Svätý otec Lev, rímsky pápež – 18. 2.

2277 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52/2002
Téma: Človek / Duša / Pôst

2743 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2002
Téma: Evanjelizácia / Modlitba / Mk 2, 1-12

2087 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2002
Téma: Sv. hieromučeník Polykarp, biskup zo Smyrny – 23. 2.

2043 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2002
Téma: Nasledovanie Krista / Pokánie / Pôst / Mk 8, 34 – 9, 1

3051 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60/2002
Téma: Láska / Slepec / Skutky

1776 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2002
Téma: Život / Jn 4, 34

1229 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2002
Téma: Hriech / Pokánie / Päť ciest pokánia podľa sv. Jána Chryzostoma

2079 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2002
Téma: Boh / Hriech / Obrátenie / Pokánie / Pôst

2412 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2002
Téma: Boh / Človek

1053 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65/2002
Téma: Skutky / Život

1063 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2002
Téma: Duša / Nasledovanie Ježiša Krista / Mk 8, 36 / 1 Kor 9, 25-27

1349 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68/2002
Téma: Téma: Duša / Mk 8, 35-36

1453 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2002
Téma: Modlitba / Mk 9, 14-29

1748 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70/2002
Téma: Milosť / Skutky / Spravodlivosť /Súd / Mt 20, 1-16

2820 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2002
Téma: Kresťanstvo / Život / 1 Kor 9, 24-25

1418 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2002
Téma: Človek / Kresťanstvo / Krst / Ef 1, 3-6 / Rim 8, 15-16

3705 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73/2002
Téma: Svätí štyridsiati mučeníci na Sebastskom jazere – 9. 3.

2002 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74/2002
Téma: Láska / Obeta

1261 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 75/2002
Téma: Svätý otec Gregor Dvojeslov, rímsky pápež – 12. 3.

2059 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 76/2002
Téma: Duchovný život / Pôst / Predsavzatie / Lk 14, 28-30 / Flp 4, 13

2464 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 77/2002
Téma: Láska / Manželstvo

1534 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78/2002
Téma: Bdelosť / Duchovný život / Kresťanstvo

1498 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 79/2002
Téma: Prepodobný otec Alexej, muž Boží – 17. 3.

2033 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80/2002
Téma: Svätý otec Cyril, jeruzalemský arcibiskup – 18. 3.

2201 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81a/2002
Téma: Matka / Pokora / Skutky / Výchova

2461 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81b/2002
Téma: Duchovný život

371 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82/2002
Téma: Duchovný život / Utrpenie / Jn 11, 1-44

2014 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 83/2002
Téma: Kňaz / Večnosť / Zodpovednosť

3298 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 84/2002
Téma: Duchovný život / Utrpenie / Jn 11, 1-44

1539 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 100/2002
Téma: Rodina / Prikázania

1309 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 101/2002
Téma: Nádej / Vzkriesenie

1619 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 102/2002
Téma: Strach / Sk 4, 1-10

1605 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 103/2002
Téma: Svedectvo / Sk 4, 13-21

1414 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 104/2002
Téma: Modlitba / Svedectvo / Sk 4, 23-31

2655 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 105/2002
Téma: Klamstvo / Pokrytectvo / Sk 5, 1-11

1791 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 106/2002
Téma: Boh / Nevera / Sk 5, 21-32

1102 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 107/2002
Téma: Okultizmus / Sk 8, 9

903 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108/2002
Téma: Cirkev / Kristus / Radosť / Lk 24, 5-6

1574 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 109/2002
Téma: Sväté písmo / Humor / Jn 10, 1

2434 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 110/2002
Téma: Láska / Obrátenie / Sk 8, 26-39

1417 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 111/2002
Téma: Kristus / Jn 10, 9

1841 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 112/2002
Téma: Kristus / Obrátenie / Sk 9, 5

1450 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 113/2002
Téma: Choroba / Služba / Jn 5, 7

1407 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 114/2002
Téma: Duchovný život / Jn 5, 6

1141 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 115/2002
Téma: Viera / Život

1384 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 116/2002
Téma: Svätý a slávny veľkomučeník Juraj

2798 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 117/2002
Téma: Blížny / Kresťanstvo / Sk 10, 1-16

1337 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 118/2002
Téma: Kresťanstvo

1725 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 119/2002
Téma: Svätý apoštol a evanjelista Marek – 25. 4.

2482 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 120/2002
Téma: Svätý apoštol Jakub, brat sv. Jána Bohoslovca – 30. 4.

2334 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 121/2002
Téma: Duchovný život / Sk 22, 16

707 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 122/2002
Téma: Ťažkosti / Život / Sk 12, 1-27

1221 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 123/2002
Téma: Život

512 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 124/2002
Téma: Svätý Atanáz, alexandrijský arcibiskup – 2. 5.

1580 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 125/2002
Téma: Prepodobný otec Teodóz Pečerský – 3. 5.

2137 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 126/2002
Téma: Humor / Lenivosť

1042 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127/2002
Téma: Evanjelium / Mk 1, 1

2079 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 128/2002
Téma: Kristus / Pokušenie / Ťažkosti / Život

1615 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 129/2002
Téma: Čistota / Panenstvo / Presvätá Bohorodička

1448 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 130/2002
Téma: Bdelosť / Život

923 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 131/2002
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 1, 39-40

2216 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 132/2002
Téma: Ťažkosti / Život

773 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 133/2002
Téma: Svätý slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Bohoslovec

2249 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 134/2002
Téma: Modlitba

663 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 135/2002
Téma: Prenesenie čestných pozostatkov svätého otca Mikuláša z Mýr do mesta Bari – 9. 5.

2139 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 136/2002
Téma: Sväté písmo / Život

1208 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 137/2002
Téma: Presvätá Bohorodička / Zvestovanie presvätej Bohorodičke

1150 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 138/2002
Téma: Autorita / Cirkev / Farnosť / Humor / Spoločenstvo

2004 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 139/2002
Téma: Viera / Život

472 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 140/2002
Téma: Láska / Mt 22, 40 / 1 Kor 13, 8

1395 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 141/2002
Téma: Prepodobný otec Pachomius Veľký – 15. 5.

1992 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 142/2002
Téma: Kresťanstvo / Svätý Duch

1845 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143a/2002
Téma: Svedectvo

1704 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 143b/2002
Téma: Sväté písmo / Humor

2238 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 144/2002
Téma: Hriech / Odpustenie / 1 Jn 1, 9; 2, 1

1461 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 145/2002
Téma: Duchovný život / Svätý Duch / Jn 7, 37-39

2248 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet