14.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Malé veci máme konať, ako by to boli veľké, lebo v našom živote žije Boh, a veľké veci zase, ako by to boli malé, lebo vieme, že Boh je všemohúci.

~Pascal ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Myšlienky... 222/2002
Téma: Radost v nebi / Hriech / Obrátenie / Lk 15, 1-10

3808 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 223/2002
Téma: Hriech

894 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 224/2002
Téma: Schopnost vidět dál než na špičku nosu / Čas / Obrátenie / Lk 16, 1-8

2724 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 225a/2002
Téma: Vízia / Život

586 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 225b/2002
Téma: Vízia / Život

671 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 226/2002
Téma: Věrnost v malém / Bohatstvo / Vernosť / Lk 16, 9-15

1870 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 227/2002
Téma: Kresťanstvo

1280 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 228/2002
Téma: Humor

961 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 229/2002
Téma: Kresťanstvo / Láska / Mt 22, 34-40

2379 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 230/2002
Téma: Láska / Naučiť sa milovať – prijať seba samých / Mt 22, 34-40

1377 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 231/2002
Téma: Sťatie čestnej hlavy čestného slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – 29. 8.

1262 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 232/2002
Téma: Boh / Radosť / Jn 3, 31-35

1972 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 233/2002
Téma: Hriech

669 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 234/2002
Téma: Rozhodnutie / Sv. Matej / Sk 1, 15-17.20-26

2204 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 235/2002
Téma: Prepodobný otec Simeon Stĺpnik – 1. 9.

1786 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 236/2002
Téma: Štipka humoru

940 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 237/2002
Téma: Jn 14, 27-31a

2113 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 238/2002
Téma: Evanjelizácia / Svedectvo / Viera

1734 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 239/2002
Téma: Sv. Ján Nepomucký / Spoveď

1912 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 240/2002
Téma: Talent / Život / Mt 25, 14-30

1675 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 241/2002
Téma: Radosť / Jn 15, 9-11

2192 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 242/2002
Téma: Talent / Život / Mt 25, 14-30

1713 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 243/2002
Téma: Poslušnosť / Jn 15, 12-17

2617 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 244/2002
Téma: Bohatstvo / Dávanie / Lk 6, 38

1399 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 245/2002
Téma: Svet / Jn 15, 18-21

1721 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 246/2002
Téma: Dôvera / Viera / Lk 5, 1-11

1803 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 247/2002
Téma: Modlitba / Ž 91

1695 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 248/2002
Téma: Svätý hieromučeník stotník Kornélius – 13. 9.

1958 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 249/2002
Téma: Pokora / Pokánie / Lk 14, 7-11

1487 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 250/2002
Téma: Povýšenie úctyhodného a životodárneho kríža nad celým svetom – 14. 9.

1464 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 251/2002
Téma: Ž 18,8 – 10, 15

1226 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 252/2002
Téma: Bdelosť / Mt 25, 1-13

1514 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 253/2002
Téma: Humor

993 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 254/2002
Téma: Vďačnosť / Ž 33, 4-5.6-7.16.19

1423 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 255/2002
Téma: Duchovný život / Svätý Duch

2299 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 256/2002
Téma: Šťastie / Ž 118, 1-2.4-5.7-8

1449 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 257/2002
Téma: Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry, Viera, Nádej, Láska – 17. 9.

4228 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 258/2002
Téma: Kristus / Mt 3, 17 / Lk 4, 24

1950 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 259/2002
Téma: Kríž

1359 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 260/2002
Téma: Modlitba / Jak 5, 13-16

840 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 261/2002
Téma: Svätý veľkomučeník Eustat Plakida – 20. 9.

1481 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 262/2002
Téma: Kristus / Jn 1, 41 / Jn 6, 68-69

1429 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 263/2002
Téma: Diabol / Pokušenie

1273 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 264/2002
Téma: Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla – 24. 9.

1997 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 265a/2002
Téma: Bohatstvo / Mt 19, 16-22

1540 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 265b/2002
Téma: Bohatstvo

980 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 266/2002
Téma: Bohatstvo / Láska / Mt 19, 16-22

2937 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 267a/2002
Téma: Kristus

907 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 267b/2002
Téma: Kristus - Kráľ

1086 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 268/2002
Téma: Láska / Manželstvo / Obeta

2002 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 269/2002
Téma: Smrť / Večnosť / Život

2243 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 270/2002
Téma: Svätý hieromučeník Cyprián a sv. mučenica Justína – 2. 10.

1544 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 271/2002
Téma: Diabol / Pokušenie / Mk 1, 23-28

1805 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 272/2002
Téma: Čas

1079 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 273/2002
Téma: Svätá mučeníca Paraska zvaná Piatnica – 28. 10.

1685 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 274/2002
Téma: Dôvera / Prozreteľnosť / Mt 6, 11

3335 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 275/2002
Téma: Jednota / Jn 17, 11

1397 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 276/2002
Téma: Svätá prepodobná mučeníčka Anastázia Rímska – 29. 10.

1679 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 277/2002
Téma: Chlieb / Mt 6, 11

1476 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278/2002
Téma: Svätý Duch / Jn 7, 38-39

1208 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 279/2002
Téma: Svätý a slávny veľkomučeník Demeter – 26. 10

2297 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 280/2002
Téma: Blahoslavenstvá

1100 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 281/2002
Téma: Anjel / Pokušenie / Mt 18, 10

2408 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 282/2002
Téma: Svätí divotvorci a nezištníci Kozma a Damián – 1. 11.

2224 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 283/2002
Téma: Odvaha / Ťažkosti

973 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 284/2002
Téma: Svedectvo / Mt 10, 32

2209 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 285/2002
Téma: Svätý apoštol a evanjelista Lukáš – 18. 10.

2706 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 286/2002
Téma: Svedectvo / Mt 5, 16

1399 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 287/2002
Téma: Vzkriesenie / Mk 16, 6

990 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 289/2002
Téma: Utrpenie / Jn 5, 2

1254 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 290/2002
Téma: Anjeli / Sv. Michal Archanjel

1739 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 291/2002
Téma: Boh / Ticho / Lk 24, 50

1202 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 292/2002
Téma: Svätá prvomučenička a apoštolom rovná Tekla – 24. 9.

731 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 293/2002
Téma: Kresťanstvo

1707 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 294/2002
Téma: Ťažkosti

750 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 295/2002
Téma: Boh / Boh nás pozná / Jn 4, 39

1255 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 296/2002
Téma: Svätý otec Ján Almužník, alexandrijský patriarcha – 12.11.

759 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 297/2002
Téma: Modlitba

582 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 298/2002
Téma: Súd / Mt 25, 41

1016 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 299/2002
Téma: Svätý otec Ján Zlatoústy – 13. 11.

2589 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 300/2002
Téma: Bdelosť / Ľahostajnosť / Smrť

1917 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 301/2002
Téma: Bohatý pred Bohom / Bohatstvo / Lk 12, 16-21

2937 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 302/2002
Téma: Svätý apoštol a evanjelista Matúš – 16. 11.

2298 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 303/2002
Téma: Kristus / Lk 2, 21

1137 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 304a/2002
Téma: Človek / Kristus

1179 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 304b/2002
Téma: Kristus / Život / Lk 6, 47-49

1838 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 305/2002
Téma: Viera / Uvedenie do viery / Uvedenie Presv. Bohorodičky do chrámu / Lk 10, 38-42.11,27-38

2072 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 306/2002
Téma: Duchovný život / Lk 2, 41-42

1100 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 307/2002
Téma: Viera / Mk 6, 2-6

1151 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 308/2002
Téma: Svätá veľkomučenica Katarína – 24. 11.

2281 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 309/2002
Téma: Bdelosť / Lk 12, 40; Lk 21, 36; Mt 25, 13

1323 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 310/2002
Téma: Láska / Jn 21, 15-17

1890 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 311/2002
Téma: Pokánie / Mt 3, 2

1747 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 312/2002
Téma: Svätý a všechválny prvý povolaný apoštol Andrej – 30. 11.

1843 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 313/2002
Téma: Kríž / Mt 16, 24

1733 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 314/2002
Téma: Zodpovednosť

907 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 315/2002
Téma: Nasledovanie Krista / Lk 18, 22

913 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 316/2002
Téma: Evanjelizácia / Zodpovednosť / Ef 6, 18-20 / 2 Kor 5, 18-20

1331 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 317/2002
Téma: Kríž / Utrpenie / Mk 10, 32

2222 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 318/2002
Téma: Obrátenie / 2 Kor 5, 17

1382 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet