26.február 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Svetlo, keď vnikne do tmavej izby, vyháňa z nej tmu a osvecuje ju. Takisto Božia bázeň, keď vnikne do srdca človeka, rozháňa každé jeho mračno, naplňuje ho všetkými dobrodeniami a múdrosťou. Pýcha a povyšovanie sa zhodili satana z neba – pokora a lahodnosť vznášajú človeka zo zeme do neba.

~sv. Anton Veľký~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Myšlienky... 244/2002
Téma: Bohatstvo / Dávanie / Lk 6, 38

1414 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 245/2002
Téma: Svet / Jn 15, 18-21

1736 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 246/2002
Téma: Dôvera / Viera / Lk 5, 1-11

1865 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 247/2002
Téma: Modlitba / Ž 91

1712 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 248/2002
Téma: Svätý hieromučeník stotník Kornélius – 13. 9.

1978 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 249/2002
Téma: Pokora / Pokánie / Lk 14, 7-11

1525 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 250/2002
Téma: Povýšenie úctyhodného a životodárneho kríža nad celým svetom – 14. 9.

1490 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 251/2002
Téma: Ž 18,8 – 10, 15

1237 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 252/2002
Téma: Bdelosť / Mt 25, 1-13

1545 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 253/2002
Téma: Humor

1001 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 254/2002
Téma: Vďačnosť / Ž 33, 4-5.6-7.16.19

1439 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 255/2002
Téma: Duchovný život / Svätý Duch

2314 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 256/2002
Téma: Šťastie / Ž 118, 1-2.4-5.7-8

1463 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 257/2002
Téma: Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry, Viera, Nádej, Láska – 17. 9.

4349 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 258/2002
Téma: Kristus / Mt 3, 17 / Lk 4, 24

1982 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 259/2002
Téma: Kríž

1372 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 260/2002
Téma: Modlitba / Jak 5, 13-16

852 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 261/2002
Téma: Svätý veľkomučeník Eustat Plakida – 20. 9.

1490 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 262/2002
Téma: Kristus / Jn 1, 41 / Jn 6, 68-69

1443 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 263/2002
Téma: Diabol / Pokušenie

1293 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 264/2002
Téma: Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla – 24. 9.

2006 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 265a/2002
Téma: Bohatstvo / Mt 19, 16-22

1577 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 265b/2002
Téma: Bohatstvo

1022 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 266/2002
Téma: Bohatstvo / Láska / Mt 19, 16-22

2992 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 267a/2002
Téma: Kristus

921 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 267b/2002
Téma: Kristus - Kráľ

1145 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 268/2002
Téma: Láska / Manželstvo / Obeta

2022 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 269/2002
Téma: Smrť / Večnosť / Život

2272 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 270/2002
Téma: Svätý hieromučeník Cyprián a sv. mučenica Justína – 2. 10.

1558 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 271/2002
Téma: Diabol / Pokušenie / Mk 1, 23-28

1854 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 272/2002
Téma: Čas

1089 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 273/2002
Téma: Svätá mučeníca Paraska zvaná Piatnica – 28. 10.

1705 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 274/2002
Téma: Dôvera / Prozreteľnosť / Mt 6, 11

3382 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 275/2002
Téma: Jednota / Jn 17, 11

1421 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 276/2002
Téma: Svätá prepodobná mučeníčka Anastázia Rímska – 29. 10.

1692 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 277/2002
Téma: Chlieb / Mt 6, 11

1497 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278/2002
Téma: Svätý Duch / Jn 7, 38-39

1223 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 279/2002
Téma: Svätý a slávny veľkomučeník Demeter – 26. 10

2321 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 280/2002
Téma: Blahoslavenstvá

1111 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 281/2002
Téma: Anjel / Pokušenie / Mt 18, 10

2444 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 282/2002
Téma: Svätí divotvorci a nezištníci Kozma a Damián – 1. 11.

2239 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 283/2002
Téma: Odvaha / Ťažkosti

986 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 284/2002
Téma: Svedectvo / Mt 10, 32

2225 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 285/2002
Téma: Svätý apoštol a evanjelista Lukáš – 18. 10.

2727 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 286/2002
Téma: Svedectvo / Mt 5, 16

1411 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 287/2002
Téma: Vzkriesenie / Mk 16, 6

1006 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 289/2002
Téma: Utrpenie / Jn 5, 2

1266 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 290/2002
Téma: Anjeli / Sv. Michal Archanjel

1810 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 291/2002
Téma: Boh / Ticho / Lk 24, 50

1216 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 292/2002
Téma: Svätá prvomučenička a apoštolom rovná Tekla – 24. 9.

740 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 293/2002
Téma: Kresťanstvo

1716 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 294/2002
Téma: Ťažkosti

760 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 295/2002
Téma: Boh / Boh nás pozná / Jn 4, 39

1269 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 296/2002
Téma: Svätý otec Ján Almužník, alexandrijský patriarcha – 12.11.

765 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 297/2002
Téma: Modlitba

597 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 298/2002
Téma: Súd / Mt 25, 41

1031 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 299/2002
Téma: Svätý otec Ján Zlatoústy – 13. 11.

2686 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 300/2002
Téma: Bdelosť / Ľahostajnosť / Smrť

1942 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 301/2002
Téma: Bohatý pred Bohom / Bohatstvo / Lk 12, 16-21

2971 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 302/2002
Téma: Svätý apoštol a evanjelista Matúš – 16. 11.

2314 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 303/2002
Téma: Kristus / Lk 2, 21

1155 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 304a/2002
Téma: Človek / Kristus

1201 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 304b/2002
Téma: Kristus / Život / Lk 6, 47-49

1875 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 305/2002
Téma: Viera / Uvedenie do viery / Uvedenie Presv. Bohorodičky do chrámu / Lk 10, 38-42.11,27-38

2130 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 306/2002
Téma: Duchovný život / Lk 2, 41-42

1113 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 307/2002
Téma: Viera / Mk 6, 2-6

1166 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 308/2002
Téma: Svätá veľkomučenica Katarína – 24. 11.

2327 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 309/2002
Téma: Bdelosť / Lk 12, 40; Lk 21, 36; Mt 25, 13

1352 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 310/2002
Téma: Láska / Jn 21, 15-17

1909 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 311/2002
Téma: Pokánie / Mt 3, 2

1762 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 312/2002
Téma: Svätý a všechválny prvý povolaný apoštol Andrej – 30. 11.

1856 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 313/2002
Téma: Kríž / Mt 16, 24

1765 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 314/2002
Téma: Zodpovednosť

919 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 315/2002
Téma: Nasledovanie Krista / Lk 18, 22

926 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 316/2002
Téma: Evanjelizácia / Zodpovednosť / Ef 6, 18-20 / 2 Kor 5, 18-20

1345 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 317/2002
Téma: Kríž / Utrpenie / Mk 10, 32

2239 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 318/2002
Téma: Obrátenie / 2 Kor 5, 17

1400 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 319/2002
Téma: Utrpenie / Jn 12, 8

1196 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 320/2002
Téma: Duchovný život / Ef 3, 14-15

858 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 321/2002
Téma: Utrpenie / Lk 24, 26

1166 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 322/2002
Téma: Svätá veľkomučenica Barbora – 4. 12.

2622 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 323/2002
Téma: Človek / Kresťanstvo / Život

1416 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 324/2002
Téma: Vzkriesenie / Lk 24, 31.33

1043 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 325/2002
Téma: Svätý otec Mikuláš, arcibiskup lýcijskomyrský, divotvorca – 6. 12.

2570 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 326/2002
Téma: Nedeľa / Prikázania / Mk 3, 1-6

1288 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 327/2002
Téma: Hriech / Modlitba / Uzdravenie / Mk 9, 29

1776 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 328/2002
Téma: Presvätá Bohorodička / Sviatok Nepoškvrneného počatia

894 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 329/2002
Téma: Kríž / Mk 8, 34

1874 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 330/2002
Téma: Pôst

421 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 331/2002
Téma: Blahoslavenstvá / Kresťanstvo / Mt 5, 3-11

1668 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 332/2002
Téma: Odpustenie

1496 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 333/2002
Téma: Svätý kňaz a mučeník Ignác Bohonosec – 20. 12.

1866 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 334/2002
Téma: Bdelosť / Lk 14, 16-24

1452 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 336/2002
Téma: Čas

776 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 337/2002
Téma: Štipka humoru na sviatočný deň

1353 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 338/2002
Téma: Humor

926 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 339/2002
Téma: Duchovný život / Viera / Mt 1, 1-25

2081 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 340/2002
Téma: Svätá mučenica Julianna – 21. 12.

1567 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 341/2002
Téma: Závisť / Lk 15, 29;30

1409 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 342/2002
Téma: Duchovný život / Kol 3, 1-2

979 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet