28.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Choroba je kláštor, ktorý má svoju regulu, svoju askézu, svoje posvätné ticho i svoje oduševnenie.

~Albert Camus ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 21. nedeli po ZSD / Kol 4, 10-18

743 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 1, 1-5

808 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 1, 6-10

780 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 2, 1-8

984 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 2, 9-14a

765 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 2, 14-20

759 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 23. nedeli po ZSD / 1 Sol 2, 20 – 3, 8

904 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 13. nedeli po ZSD / 1 Sol 3, 8b-13

748 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 23. nedeli po ZSD / 1 Sol 4, 1-12

793 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Sol 4, 13-17

1432 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Sol 4, 1 Sol 5,

657 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Sol 5, 1-8

999 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 23. nedeli po ZSD / 1 Sol 5, 9-13.24-28

781 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Sol 5, 14-23

964 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 1, 1-10

787 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 1, 10 – 2, 2

929 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 2, 1-12

751 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 2, 13 – 3, 5

849 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 3, 6-18

816 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim 1, 1-7

742 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim 1, 8-14

731 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim, 1,18-20 a 2,8-15

921 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 2, 1-7

1010 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim 3, 1-13

724 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 3, 1 Tim 4,

477 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Piatok po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim 4, 4-8.16

810 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 4, 12-16

746 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 5, 1-10

684 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 5, 11-21

688 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 5, 22 – 6, 11a

663 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
1 Tim 6, 17-21

995 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Tim 1,1-2.8-18

474 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Tim 2, 20-26

457 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Tim 3, 16 – 4, 4

1026 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
2 Tim 4, 9-22

928 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Tit 1, 1-4

447 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Tit 1, 5b-14

463 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Tit 1, 15 – 2, 10

551 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Tit 2, 11-15

529 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 2, 1-9

492 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 3, 1-4

751 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 3, 5-11.17-19

774 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 4, 1-13

871 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 4, 14-16

882 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 5, 11 – 6, 8

1405 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 6, 10-15

980 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 7, 1-6

468 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 7, 18-25

484 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 7, 25 – 8, 6

482 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 8, 7-13

494 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 9, 8-23

942 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 10, 11-18

1061 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 10,35 – 11,7

1350 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 11, 8-16

989 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 11, 17-31

982 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 12, 14-18.22

1037 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Hebr 12, 25-27 a 13,22-25

983 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 1, 1-18

1331 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 1, 19-37

1172 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 2, 1-13

1066 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 2, 14-26

995 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 3, 1-10

1086 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 3, 11 – 4, 6

1087 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Jak 4, 7 – 5, 9

1052 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 2, 5-11

1034 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po Pasche / Sk 2, 22-38a

771 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po Pasche / Sk 2, 38-43

768 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Piatok po Pasche / Sk 3, 1-8

804 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po Pasche / Sk 3, 11-16

756 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po nedeli o Tomášovi / Sk 3, 19-26

887 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 4, 1-10

1378 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 4, 13-22

1375 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 4, 23-31

1338 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 5, 1-11

1045 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 5, 21-32

1021 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 6, 8 - 7,5a.47-60

1057 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 1-4

913 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 5-17

915 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 18-25

953 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 26-39

1023 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 8, 40 – 9, 19a

1131 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 9, 19b-31

1017 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 1-16

941 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 21-33

817 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 34-43

846 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 10, 44 - 11, 10

794 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 12, 1-11

764 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pondelok po nedeli o Samaritánke / Sk 12, 12-27

712 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po nedeli o Samaritánke / Sk 12, 25 - 13, 12

861 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po nedeli o Samaritánke / Sk 13, 13-24

723 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Streda po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 14, 6-18

844 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po nedeli o Samaritánke / Sk 14, 20 - 15, 4

897 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 1-5

800 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 5-12

817 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 12-21

652 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 22-29

756 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 30-35

576 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 15, 35-41a

594 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 1-5

734 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sk 16, 6-10

717 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet