5.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    V deň, keď si nepohladil mačku, nezalial kvetinu, nepovedal človeku niečo milé – v ten deň, v ktorom si nebol tiež sám k sebe dobrý, v ten deň si žil zbytočne. Len dobro, ktoré robíš, sa počíta...

~Adalbert Ludwig Balling ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 1, 26-38

1164 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 1, 1-18

828 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 3, 13-17

1465 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 1, 35-42

1381 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 1, 14-20

1362 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 2, 22-40

1270 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 13, 1-9

1237 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 16, 24

1201 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 6, 16

1351 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 8, 1-11

1171 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 10, 33 / Jn 13, 15

1332 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 1-9

1246 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 19-31

1267 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 1 Kor 15, 19

988 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Gal 5, 12

857 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 13, 31-35

1118 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 15-21

1255 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 1-12

1306 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 1-10

1320 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 24, 13-35

1319 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 2 Tim 1, 12

399 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 27, 11-54

813 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 9, 1-38

1372 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1302 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1377 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 13, 31-35

1202 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 23-29

1252 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 17, 20-26

1228 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 4, 5-12

1174 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 19-23

1218 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 16, 12-15

1048 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Púšť

727 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vykúpenie

754 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Šťastie

826 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kresťanstvo

1197 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1277 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1310 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Istota / Život

1850 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Služba / Život

1277 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Súd

874 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Hnev

987 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Bohoslužba / Práca / Lk 10, 42

1428 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Sloboda

1128 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Život

429 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek

1242 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Práca / Život

1343 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1709 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Pôst

513 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zodpovednosť / Lk 1, 46 - 50

1453 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Duchovný život / Kríž

1166 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ľahostajnosť

940 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nedeľa

852 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1339 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1433 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska

1034 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Korupcia

623 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obrátenie / Odpustenie

1256 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Boh / Život

535 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Odpustenie

1288 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda / Tolerancia

1070 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k chudobným / Chudoba

1318 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Talent / Vernosť

1025 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol

1036 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie

838 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1106 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Modlitba / Vôľa

795 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

913 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Modlitba

405 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda

1130 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vôľa

729 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1652 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž / Utrpenie

1510 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1186 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

429 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2003
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 15, 11-32

1848 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2003
Téma: ...bol si verný nad málom,... / Talent / Mt 25, 14-30

1913 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2003
Téma: Neplač... / Plač / Utrpenie / Lk 7, 13

1774 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1929 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2003
Téma: Kúpil som päť záprahov volov ... prosím ťa, ospravedlň ma / Lk 14, 19

1363 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2003
Téma: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji... / Lk 2, 29

1309 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2003
Téma: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna...“ / Mk 9, 17

1886 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2003
Téma: Bože, stvor mi srdce čisté... / Ž 51, 12

1219 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2003
Téma: ŽENA, PREČO PLAČEŠ? KOHO HĽADÁŠ? / Jn 20, 15-16

1568 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1552 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Ako ovce bez pastiera.... / Kristus / Pastier / Ž 23

1912 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Za koho Ho my pokladáme? / Kristus

1499 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Téma: Miluješ ma? / Pápež / Peter

1409 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obnova všetkých vecí v Kristovi / Ef 1, 10

1014 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Čas

798 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Cirkev - Baránkova nevesta / Zjv 21, 2

1067 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Staroba

1117 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1051 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1112 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie / Vina / Ž 51

1240 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 147

411 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 92

371 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dt 32, 1-43

423 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 8

376 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 93

376 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 52-90

1376 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet