17.apríl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kľúčom ku každému jednému problému je princíp, tak ako kľúčom ku každej šifre je kód. Keď človek pozná svoj vlastný princíp akcie, môže konať.

~Chesterton~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1313 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1386 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 13, 31-35

1217 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 23-29

1277 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 17, 20-26

1245 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 4, 5-12

1186 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 19-23

1233 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 16, 12-15

1062 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Púšť

750 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vykúpenie

764 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Šťastie

840 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kresťanstvo

1217 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1293 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1332 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Istota / Život

1864 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Služba / Život

1305 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Súd

885 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Hnev

1011 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Bohoslužba / Práca / Lk 10, 42

1456 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Sloboda

1145 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Život

440 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek

1270 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Práca / Život

1360 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1723 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Pôst

524 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zodpovednosť / Lk 1, 46 - 50

1484 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Duchovný život / Kríž

1178 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ľahostajnosť

952 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nedeľa

886 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1359 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1450 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska

1045 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Korupcia

630 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obrátenie / Odpustenie

1285 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Boh / Život

548 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Odpustenie

1316 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda / Tolerancia

1078 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k chudobným / Chudoba

1346 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Talent / Vernosť

1045 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol

1055 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie

849 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1125 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Modlitba / Vôľa

813 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

924 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Modlitba

416 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda

1156 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vôľa

732 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1661 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž / Utrpenie

1533 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1199 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

438 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2003
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 15, 11-32

1876 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2003
Téma: ...bol si verný nad málom,... / Talent / Mt 25, 14-30

1979 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2003
Téma: Neplač... / Plač / Utrpenie / Lk 7, 13

1798 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1952 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2003
Téma: Kúpil som päť záprahov volov ... prosím ťa, ospravedlň ma / Lk 14, 19

1387 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2003
Téma: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji... / Lk 2, 29

1335 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2003
Téma: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna...“ / Mk 9, 17

1922 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2003
Téma: Bože, stvor mi srdce čisté... / Ž 51, 12

1267 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2003
Téma: ŽENA, PREČO PLAČEŠ? KOHO HĽADÁŠ? / Jn 20, 15-16

1587 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1575 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Ako ovce bez pastiera.... / Kristus / Pastier / Ž 23

1929 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Za koho Ho my pokladáme? / Kristus

1522 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Téma: Miluješ ma? / Pápež / Peter

1430 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obnova všetkých vecí v Kristovi / Ef 1, 10

1025 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Čas

812 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Cirkev - Baránkova nevesta / Zjv 21, 2

1100 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Staroba

1135 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1067 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1123 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie / Vina / Ž 51

1254 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 147

444 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 92

377 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dt 32, 1-43

435 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 8

388 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 93

380 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 52-90

1400 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 148

406 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 2, 2-5

418 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 96

411 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 85

399 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

446 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 57

791 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 149

366 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 5

709 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 26, 1-12

372 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 67

405 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 33

395 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 98

394 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1200 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 87

410 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 40, 10-11. 13. 17

396 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 99

376 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jer 14, 17-22

522 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 1 Jn 4, 7-8

1371 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Spoveď / Mk 1, 15 / Mt 4, 17

1776 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 21-22

1334 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 77

660 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

447 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 80

417 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet