25.máj 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Treba uvažovať o prirodzenosti pozemských vecí, aby sme zahoreli láskou k večnosti.

~sv. Ján Zlatoústy~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 9, 1-38

1432 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1426 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 10, 27-30

1463 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 13, 31-35

1274 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 23-29

1336 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 17, 20-26

1285 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 4, 5-12

1216 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 20, 19-23

1267 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 16, 12-15

1115 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Púšť

777 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vykúpenie

795 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Šťastie

861 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kresťanstvo

1243 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1326 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1366 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Istota / Život

1901 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Služba / Život

1356 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Súd

914 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Hnev

1047 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Bohoslužba / Práca / Lk 10, 42

1485 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Sloboda

1170 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Život

454 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek

1295 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Práca / Život

1385 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1746 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Pôst

538 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zodpovednosť / Lk 1, 46 - 50

1537 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Duchovný život / Kríž

1200 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ľahostajnosť

972 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nedeľa

916 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1385 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k Bohu

1477 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska

1061 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Korupcia

659 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obrátenie / Odpustenie

1321 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Boh / Život

569 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Odpustenie

1351 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda / Tolerancia

1095 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Láska k chudobným / Chudoba

1397 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Talent / Vernosť

1067 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol

1080 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie

877 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1173 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Modlitba / Vôľa

837 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

946 / 0 
20.06.2003 -

Výstrižky...
Téma: Modlitba

432 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pravda

1193 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Vôľa

752 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

1683 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž / Utrpenie

1560 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kríž

1228 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pôst

450 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2003
Téma: Hriech / Odpustenie / Lk 15, 11-32

1943 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2003
Téma: ...bol si verný nad málom,... / Talent / Mt 25, 14-30

2024 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2003
Téma: Neplač... / Plač / Utrpenie / Lk 7, 13

1851 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1990 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2003
Téma: Kúpil som päť záprahov volov ... prosím ťa, ospravedlň ma / Lk 14, 19

1418 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2003
Téma: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji... / Lk 2, 29

1380 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2003
Téma: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna...“ / Mk 9, 17

1968 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2003
Téma: Bože, stvor mi srdce čisté... / Ž 51, 12

1306 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2003
Téma: ŽENA, PREČO PLAČEŠ? KOHO HĽADÁŠ? / Jn 20, 15-16

1641 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2003
Téma: A neuveď nás do pokušenia... / Pokušenie / Skúška / Mt 6, 13

1620 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Ako ovce bez pastiera.... / Kristus / Pastier / Ž 23

1980 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Za koho Ho my pokladáme? / Kristus

1554 / 0 
20.06.2003 -

Homília
Téma: Miluješ ma? / Pápež / Peter

1470 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Obnova všetkých vecí v Kristovi / Ef 1, 10

1060 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Čas

829 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Cirkev - Baránkova nevesta / Zjv 21, 2

1139 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Staroba

1165 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1105 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätý Duch

1169 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pokánie / Vina / Ž 51

1276 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 147

470 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 92

390 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dt 32, 1-43

452 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 8

408 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 93

395 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 52-90

1425 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 148

426 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 2, 2-5

439 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 96

423 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 85

418 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

464 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dan 3, 57

805 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 149

386 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 5

726 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 26, 1-12

421 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 67

417 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 33

407 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 98

413 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1231 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 87

426 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 40, 10-11. 13. 17

412 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 99

389 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jer 14, 17-22

537 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: 1 Jn 4, 7-8

1400 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Spoveď / Mk 1, 15 / Mt 4, 17

1878 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 10, 21-22

1369 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 77

687 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 62

467 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet