25.máj 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Omša, ktorú slúžime naším životom, nesmie zostať pri obetovaní. Vyžaduje pozdvihovanie na kríž a prijímanie. Vo svätom prijímaní naša duša vskutku vstupuje do Boha a Boh do nás. A kde je Boh, tam panuje svätosť.”

~Chiara Lubichová~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 80

432 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Iz 12, 1-6

1039 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Ž 81

398 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Vykúpený strach / Úzkosť

1382 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Ako Boh mne, tak ja tebe / Pascha / Veľká noc

2516 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Odvaha k budúcnosti / Nový rok

1308 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Kristov výkrik na kríži ponúka zázrak odpustenia / Pascha / Veľká noc

1363 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Božia láska k nám sa prejavila... (1 Jn 4, 9) / Vianoce

2840 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Nový rok začíname s pohľadom na Matku Božiu

1489 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Podstata Vianoc / Vianoce

1580 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pochopiť Vianoce

3710 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Cesta ku sláve / Kvetná nedeľa

2078 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Život za hranicou smrti / Pascha / Veľká noc

1711 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Obdarovanie narodeného Spasiteľa / Vianoce

1752 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Obeta nám dáva novú kvalitu / Stretnutie Pána

1497 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pravé vzkriesenie prežité v našom srdci / Pascha

1293 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Modlitba – rozhovor s Bohom

1550 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Nový rok – nové predsavzatia

1453 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Duch ukazuje svetu, čo je hriech

1607 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Vianoce – čas naplnenia Božieho prísľubu

1462 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: S nádejou do nového roku / Nový rok

1357 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Pochopiť hlbšie zmysel rodiny / Rodina

1959 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Naša beznádejnosť vo svetle vzkriesenia / Pascha

1272 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3456 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3841 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

8396 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

5912 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

3364 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

4453 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Krstný príhovor

4867 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Náš optimizmus zo vzkriesenia Krista / Pascha

1274 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Podajme ruku vzkriesenému Kristovi / Pascha

1375 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Amen

571 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Milosrdenstvo

1309 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Otec

905 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1262 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Smrť

1460 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 12, 49

1284 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Svätí Peter a Pavol

1208 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa

1090 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kresťanstvo

1066 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Bdelosť

1034 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kristus Kráľ

1449 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 9, 23

1188 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 4, 13-14

1208 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nanebovstúpenie Pána

1290 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Jn 14, 23

1496 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Úspech

1223 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 28, 20

1394 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Nanebovstúpenie Pána

1322 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Pascha / Vzkriesenie

1041 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Kol 3, 1

1019 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 15, 32

1135 / 0 
20.06.2003 -

Životopis
Téma: Sväté apoštolom rovné knieža Vladimír pri svätom krste nazvané Bazil – 15.7.

1560 / 0 
20.06.2003 -

Životopis
Téma: Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna – 22.7.

5484 / 0 
20.06.2003 -

Exegéza
Téma: Reč na vrchu / Mt 5, 1 – 7, 29

1263 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek / Zhovievavosť / Život

1092 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Diabol / Mk 1, 29-39

1589 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 23, 35-43

1105 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 5, 5

581 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 21, 5-19

1410 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zachej / Obrátenie / Lk 19, 1-10

1661 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 18, 9-14

983 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Dôvera / Lk 18, 1-8

1475 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Duša / Lk 17, 11-19

1381 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Viera / Lk 17, 5-10

1624 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 14, 7-14

1154 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 16, 19-31

1328 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 16, 1-13

1368 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 15, 1-32

1107 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Lk 14, 25-33

1348 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2003
Téma: Cestou mýtnika či farizeja? / Lk 18, 10-14

1736 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2003
Téma: Lk 18, 10-14

1150 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2003
Téma: Lk 15, 31-32

1111 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2003
Téma: Spytovanie svedomia / Svedomie

828 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2003
Téma: Túžba po slobode / Sloboda / Lk 15, 11-32 / Gal 5, 13

2060 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2003
Téma: Láska nebeského Otca / Lk 15, 11-32

1083 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2003
Téma: Už koľko rokov ti slúžim... / Lk 15, 11-32

1444 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2003
Téma: Boh / Milosrdenstvo / Lk 15, 11-32

1718 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2003
Téma: Hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho / Lk 15, 20

1355 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Prestaň, a maj dôveru v Boha! / Dôvera

1024 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zvestovanie Pána – 25. 3. / Lk 1, 24-38

1126 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Zvestovanie Presvätej Bohorodičke / Lk 1, 24-38

1086 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2003
Téma: Poslušnosť / Skúška

1293 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2003
Téma: Súd / Mt 25, 31-46

1199 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48/2003
Téma: Súd / Mt 25, 31-46

1264 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2003
Téma: Hriech je nepremlčateľný

1482 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2003
Téma: Blížny / Kristus / Súd / Mt 25, 31-46

1663 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2003
Téma: Bdelosť / Súd / Mt 25, 31-46

1549 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52/2003
Téma: Blížny / Cirkev / Spoločenstvo / Mk 2, 1-12

1709 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 53/2003
Téma: Almužna / Pôst

605 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54/2003
Téma: Hriech / Judáš / Zrada / Mk 14, 43-50

2421 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 55/2003
Téma: Človek / Kresťanstvo

2024 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 56/2003
Téma: Kajajte sa a verte evanjeliu! / Pôst / Mk 1, 15 / Joel 2, 12-13

2948 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2003
Téma: Pôst

444 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2003
Téma: Blížny / Duchovný život / Zbožnosť / Mk 2, 18-22 / Mt 9, 14-17 / Lk 5, 33-39

3421 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2003
Téma: Kto chce byť medzi vami prvý.../ Mk 10, 37

1417 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60/2003
Téma: Askéza / Pôst

587 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2003
Téma: Pôstne zamyslenie / Pôst / Mt 6, 16-18

3346 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2003
Téma: Pôst / Mk 2, 18-22 / Mt 9, 14-17 / Lk 5, 33-39

3318 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet