18.apríl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Človek má takú cenu, ako veci, ktoré si váži.

~Marcus Aurelius~

20.06.2003 - Miron
čítanosť2337 reakcie0
(Share 464 1)


Téma: Duchovný život / Mt 2, 13-23

Myšlienky... 103/2000

AI       Doba medzi Vianocami a Novým rokom je veľmi pekná i zaujímavá. Hlboké posolstvo vianočných sviatkov spôsobuje prísnejšiu bilanciu končiaceho roka ako aj vyvoláva dôležité životné predsavzatia, ktoré si dávame do budúceho roka.
       Ak budeme vnímaví, potom Božie slovo, ktoré nám cirkev predkladá v túto nedeľu, pomôže ľahšie sformulovať správne a dôležité predsavzatia do budúcnosti.
KE       Evanjelium nám rozpráva o troch prípadoch, kedy Jozef svojou múdrosťou a poslušnosťou uchránil Ježiša i jeho Matku pred nebezpečenstvom.
DI       Jozefova múdrosť nebola iba súhrnom nadobudnutých informácií. Jozefova múdrosť vyrastala z hlbokej viery, ktorá mu umožnila rozpoznať obyčajný sen od zjavenia Pánovho anjela. A znovu z tej istej viery pochádza aj poslušnosť, ktorá sa neopiera o vlastný názor, ale dôveruje Bohu a dáva sa ním viesť. I keď sa to zdá celkom jednoduché v skutočnosti môžeme Jozefovu múdrosť a poslušnosť označiť za heroickú.
       Jozef unikol pred nebezpečenstvom. Je teda pre nás dôležité osvojiť si jeho múdrosť i poslušnosť, lebo v tejto dobe na nás striehne nemenej nebezpečenstiev, ktoré chcú vyhasiť Boží život v nás.
PAR       Aby sme si to lepšie uvedomili, skúsme sledovať tragédiu duše, ktorá stráca vieru. Môžeme ju rozdeliť do piatich úsekov.
       Na začiatku prvého je zanedbanie modlitby. Nikto sa nevzdia1i od Boha, ak najskôr nezanedbá modlitbu. Prvý krok, ktorý urobí človek pred pádom, je prerušenie spojenia s Bohom.
       Nasleduje druhý úsek. Človek, ktorý zanedbá modlitbu, cíti ešte nevyhnutnosť niečo robiť pre Boha a tak sa vrhá do často nepremyslenej činnosti, ktorá mu však na čas dáva útechu.
       No nie nadlho. Skúsenosť dokazuje, že náboženská činnosť bez modlitby sa čoskoro premení na ľahostajnosť, vlažnosť. To je tretí úsek cesty k strate viery.
       Štvrtým úsekom je hmotárstvo, silne naviazanie na materiálne veci. Je to celkom prirodzené. Ak sa Boh vytratí zo života, človek niečím musí naplniť tú prázdnotu svojho vnútra. Vyhľadáva luxus, napĺňa všetky požiadavky tela, ale nikdy ho nič úplne neuspokojí.
       To už ale vstupuje do piateho úseku, ktorý by sme mohli nazvať ľudský chlad. Všetko, čo predchádzalo otupilo súcit, takmer uhasilo lásku. Človek nie je šťastný a nedokáže urobiť šťastného ani blížneho. No napriek tomu, nikdy sa mu nepodarí zabudnúť na Boha. Kým žijeme, vždy máme nádej na návrat.
MY       Je dôležité ponoriť sa do svojho vnútra, aby sme zistili na ktorom úseku sa práve nachádzame. Nech sme na hociktorom, musíme si uvedomiť, že v tomto stave nie sme schopní nielenže brániť sa nebezpečenstvu, ba dokonca nie sme schopní ho ani spoznať. To, že sa mnohí priam rútia do hriechu, naznačuje, že stratili spojenie s Bohom, skrze ktoré prichádza múdrosť i poslušnosť pravde.
       Francúzsky mysliteľ B. Pascal takto radil nevercom a ľuďom vlažným vo viere: „Nestačí len hľadať pravdu. Je treba o ňu prosiť, modliť sa... Preto kľakajte, spínajte ruky, modlite sa a uvidíte, že boh sa vám ukáže.“
ADE       Ak nás ohromila Jozefova múdrosť i poslušnosť a radi by sme si osvojili tieto vlastnosti, dajme si do budúceho roku predsavzatie, že naplníme slová svätého Augustína, ktorý povedal: „Kresťan je človek oddaný modlitbe.“ Ak to dokážeme, pochopíme, že skrze modlitbu dostaneme ešte oveľa viac, než od nej očakávame. Amen.
27.05.2011 | Čítanosť(4973)
Téma: Človek / Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(3531)
Mt 2, 13-23
27.06.2003 | Čítanosť(3521)
Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(3059)
Mt 2, 1-12


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet