11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    My vyznávame tú Pannu za Božiu Matku a pripomíname si slávnostne po celom svete jej uspenie. My ju ale nemáme za bohyňu. Sme ďaleko od toho a od pohanských žvanení, to sú proste výmysly. My priznávame tiež jej smrť, ale uznávame ju za Matku vteleného Boha.

~sv. Ján Damascenský~

20.06.2003 - Miron
čítanosť805 reakcie0
(Share 225 0)


1 Kor 9, 13-18

Príhovor

      Ježiš Kristus pred svojim nanebovstúpením dal apoštolom príkaz hlásať evanjelium. Vieme, že apoštoli tento príkaz splnili i keď za cenu svojho života. Sv. Pavol hovorí: „Beda by mi, ak by som evanjelium nehlásal.“
      Toto poslanie, hlásanie evanjelia, je príkazom pre každého človeka. Druhý vatikánsky koncil to pekne hovorí v Dekréte o apoštoláte laikov: „Poslaním Cirkvi je spasiť ľudí vierou v Krista a jeho milosťou. Preto apoštolát Cirkvi a všetkých jej členov je zameraný na to, aby slovom i skutkom sprístupnil blahozvesť Kristovu svetu a sprostredkoval mu Kristovu milosť. ... aj laici majú mať pritom dôležitý podiel, aby boli spolupracovníkmi na šírení pravdy.“ (čl. l6)
      Teda každý z nás je povolaný slovom a skutkom sprístupňovať Kristovu blahozvesť svetu. To nás núti k spytovaniu svedomia. Aké sú moje slová? Koľko zbytočných, prázdnych, ba dokonca zlých slov povieme v priebehu jedného dňa. A ako málo, ak vôbec nejaké sú, je slov, ktoré by toho druhého priviedli k bližšiemu poznaniu Krista. To isté by sa dalo povedať aj o skutkoch.
      Každý z nás je údom Kristovho tajomného tela, ktorým je Cirkev, teda každý z nás má svoj podiel i zodpovednosť na hlásaní evanjelia. Nech nás toto poznanie ženie k stále väčšiemu misionárskemu úsiliu. Mnohokrát nebudeme vypočutí, možno, že sa nám vysmejú, ale i v takom prípade sa môžeme zapojiť do misijnej úlohy Cirkvi modlitbou, vzývaním Svätého Ducha o milosť viery pre tých, ktorí odmietajú hlásané evanjelium. Amen.
12.06.2003 | Čítanosť(2092)
1 Kor 9, 1-27


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet