11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď si človek nechce priznať, že nestačí na mieru celej pravdy, začne si túto pravdu pristrihovať na vlastnú mieru.

~JOZEF PORUBČAN~

20.06.2003 - Miron
čítanosť780 reakcie0
(Share 219 0)


2 Kor 2, 14 - 3,3

Príhovor

      Nepriatelia sv. Pavla sa v Korinte chválili odporúčajúcimi listami. Apoštol Pavol takéto listy nepotreboval. Jeho odporúčajúcim listom je cirkev v Korinte. Všetci ľudia vedia, že ju založil. Ale korintská cirkev je aj Kristovým listom, pretože ho napísal skrze Pavla, keď povolal Korinťanov k viere a posvätil ich. Pavol kázal, ale Boží Duch vpísal zákon evanjelia do sŕdc poslucháčov, takže uverili. Keď prijali krst, zrodili sa v nové stvorenie - stali sa Božími deťmi.
      Vytvorili spoločenstvo, ktorým základom je Svätý Duch, ktorý im vdýchol nielen nový život, ale dal im i radosť a silu k uskutočňovaniu evanjelia.
      Naša farnosť je tiež podobným spoločenstvom. Ťažko je nám už povedať, kto skrze Svätého Ducha pred storočiami našim predkom zvestoval evanjelium. Ale podstatný základ je známy: je ním Svätý Duch, On je to, ktorý oživuje každé kresťanské spoločenstvo, aby bolo plné svätého nadšenia a viery.
      Je dobré si toto uvedomiť, pretože nebezpečenstvom pre každé kresťanské spoločenstvo je, že si síce zachová svoju vonkajšiu štruktúru, ale prestane spolupracovať so Svätým Duchom. Takto nastupuje do života spoločenstva, farnosti, formalizmus, ktorý uháša život podľa Svätého Ducha.
      Bolo by možné uviesť mnohé znaky tohto formalizmu. Spomeniem len jeden konkrétny príklad. Jeden muž sa dal prehovoriť manželkou na púť do Lúrd. Je potrebné povedať, že tú cestu bral skôr ako výlet než ako púť. Ale atmosféra Lúrd ho tak oslovila, tak sa dotkla jeho srdca, že sa otvoril pre pôsobenie Svätého Ducha a rozhodol sa žiť inak. Keď sa vrátili domov, začal pravidelne pristupovať k sv. spovedi. Do chrámu prišiel i cez týždeň, i viackrát, ako mu to zamestnanie umožňovalo. Horlivo sa zapájal do farského života, dokonca prichádzal s nápadmi, čo by sa ešte mohlo urobiť. Miestny kňaz bol veľmi šťastný a videl v ňom veľkú oporu vo farnosti. Ale horšie to bolo s ostatnými chlapmi z farnosti. Tí sa mu za chrbtom vysmievali, vraj, do Lúrd išiel ako chlap a vrátil sa ako baba. A to len preto, že sa odvážil výjsť z formalizmu a dal sa viesť Svätým Duchom.
      Kiež by sme všetci v našej farnosti nabrali podobnú odvahu. Lebo formalizmus nedáva život. Amen.
20.06.2003 | Čítanosť(817)
2 Kor 2, 3-15
12.06.2003 | Čítanosť(1767)
2 Kor 2, 1-17


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet