11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Rovnakou mierou, akou sa otvárame láske k ľuďom, stáva sa pre nás opäť vierohodná i Božia láska. Áno, aby sme povedali pravdu, ľudská láska je jediným dôkazom Boha, ktorý je dnešný svet ochotný ešte prijať.

~Gertrud von le Fort ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť893 reakcie0
(Share 255 0)


2 Kor 11, 5-21

Príhovor

      V posledných rokoch sme svedkami obrovského rozmachu rôznych duchovných hnutí, ktoré majú svoje korene vo veľkých východných náboženstvách alebo v starých pohanských kultoch. Rýchlo vyplňujú duchovné vákuu ktoré tu nastalo po dlhej dobe ateizácie. Človek hľadá duchovno. A ak sa mu ponúkne niečo zvláštne, a ak je to ešte zabalené do zdanlivo kresťanského šatu, potom rýchlo naletí i rôznym falošným apoštolom.
      Tento problém bol však známy i v prvotnej Cirkvi. I tam boli propagátori falošného duchovna. Sv. Pavol hovorí o ich nebezpečnosti: „A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti.“(2 Kor 11, 14-15)
      Aby sme odolali týmto nástrahám, je potrebné osvojiť si umenie „rozlišovania duchov“. Je to výraz, s ktorým sa v literatúre o duchovnom živote stretneme často a to preto, lebo je to dôležité pre duchovný rast človeka. O čo vlastne ide? Podľa Origenesa môže myšlienka pochádzať zo štyroch rôznych príčin: buď je z nášho srdca, to znamená spomienka alebo úvaha, alebo nám ju vnukol zlý duch, alebo Boh, alebo anjeli. Základným pravidlom pre rozoznávanie je toto: Dobrí duchovia vedú človeka k dobrým skutkom, zlí k zlým. Často však nevidíme na začiatku, kde nás myšlienka privedie. Napriek tomu máme akýsi pocit, ktorý nás varuje. I ľudia nám často radia a predsa neveríme každému. Počúvame i zvuk, tón, spôsob reči, a to nás vedie k dôvere či nedôvere.(podľa: T. Špidlík, Prameny světla, s.238)
      Ak sa nám toto zdá ťažké, prijmeme radu sv. apoštola Jána: „Podľa toho sa dajú spoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata.“(1 Jn 3, 10) A ten istý apoštol nám pre dnešnú dobu odporúča, aby sme neverili každému duchu, ale aby sme skúmali, či je z Boha (por. 1 Jn 4, 1). Toto všetko nám pomôže zorientovať sa v dnešnom svete zaplavenom rôznymi falošnými duchovnými prúdmi. Amen.
31.08.2010 | Čítanosť(1524)
Téma: 2 Kor 11, 24-28
12.06.2003 | Čítanosť(2113)
2 Kor 11, 01-15
12.06.2003 | Čítanosť(1896)
2 Kor 11, 16-33


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet