11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pokoj sa rodí z pokory. Nič nás tak nekazí ako sebaláska a vlastné preceňovanie. Prečo sme prekvapení, zmätení a netrpezliví, keď vyjde najavo naša nedokonalosť či hriech? Bezpochyby preto, lebo sme sa považovali za dobrých, rozhodných a silných. A keď sa ukáže, že to vôbec nie je pravda a že sme sa ocitli na zemi, cítime sa oklamaní a zmätení, urazení a rozháraní. Keby sme si boli načistom, kto skutočne sme, nežasli by sme nad svojím pádom, ale nad tým, že vôbec dokážeme stáť.

~sv. František Saleský~

20.06.2003 - Miron
čítanosť705 reakcie0
(Share 296 0)


Piatok po 20. nedeli po ZSD / Kol 2, 1-7

Príhovor

      V Kolosách pôsobili falošní učitelia. Obchodná cesta, ktorá cez Kolosy viedla z východu, okrem tovaru prinášala aj myšlienky orientálnych náboženstiev. Na druhej strane pohanské náboženstvo, ktoré prevládalo v Kolosách sa vyznačovalo mysticizmom a emóciami. To všetko ovplyvňovalo týchto falošných učiteľov, ktorí potom do evanjeliovej náuky vkladali i tieto cudzorodé prvky.
      Pred týmto nebezpečenstvom chcel sv. Pavol vystríhať kresťanov v Kolosách. Preto najprv upriamuje ich pozornosť na Krista, „... v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania“. A hneď hovorí prečo: „... aby vás nikto nezviedol peknými rečami“.
      Je to rada, ktorá veľmi prospeje aj nám, kresťanom 20. storočia Nedokonalé poznanie Krista spôsobuje neschopnosť odlíšiť pravú náuku od falošnej. Jeden veriaci to vyjadril tak trošku surovým spôsobom: „Aby nás diabol zviedol, stačí mu, aby pár krát spomenul Božie meno a zacitoval nejaké verše zo Svätého písma. Potom si už môže s nami robiť čo chce.“
      Je na tom niečo pravdy. Ale aby sme sa toho vyvarovali, musíme načrieť do pokladov múdrosti a poznania, ktoré sú v Kristovi. Najprv je poznanie. Hľadať Boha, poznávať ho, teda neustále sa vzdelávať vo viere. Z tohto poznania sa potom rodí múdrosť, ktorá nie je ničím iným ako praktickým použitím vedomostí o Bohu pre dosiahnutie spásy. Samozrejme to všetko v spolupráci s Božou milosťou. Potom ľahko odhalíme falošné náuky dneška, ktoré nás chcú odvrátiť od pravej viery, od Krista... Amen.

      Týždeň po 20. nedeli po ZSD

21.10.2004 | Čítanosť(1435)
Téma: Vďačnosť / Kol 2, 6-7
20.06.2003 | Čítanosť(909)
Kol 2, 8-15
16.06.2003 | Čítanosť(1917)
Kol 2, 16-23
16.06.2003 | Čítanosť(1824)
Kol 2, 1-15


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet