18.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak srdce miluje Boha, akože v ňom môže byť ešte miesto pre nepokoj a materiálne starosti?

~Charles de Foucauld ~

20.06.2003 - Mons. Ján Hirka
čítanosť1966 reakcie0
(Share 425 0)


Téma: Cesta ku sláve / Kvetná nedeľa

Príhovor

      Priblížil sa čas Veľkej noci. Ale ešte predtým prežijeme spolu s naším Spasiteľom dve rozdielne udalosti: Cestu jeho slávy a cestu krížovú.
      Nikdy nezabudneme, že to nie sú udalosti, ktoré sa stali len kedysi dávno, ale že sa opakujú stále znovu. My všetci ako by sme boli medzi tými ľuďmi, ktorí vtedy obklopovali Krista. Svojimi myšlienkami a konaním sa pridávame medzi priateľa alebo nepriateľa. Voláme buď „Hosana!“ alebo „Ukrižuj ho!“
      Svojím životom môžeme hrať úlohu nadšených, ale nestálych učeníkov, apoštolov, ktorí Pána vo chvíľach najväčšieho nebezpečenstva opustili, Petra, ktorý zaprel alebo dokonca Judáša, ktorý zradil. Môžeme tiež predstavovať apoštola Jána, Pannu Máriu a zbožné ženy pod krížom. Ale aj Nikodéma a Jozefa z Arimatey, ktorí preukázali Spasiteľovi poslednú službu. Je tu však aj Veronika a Šimon Cyrenejský i plačúce ženy, ktoré majú s Ježišom aspoň súcit. Svojím životom môžeme zohrať ešte mnoho iných úloh. Kajfáš s ostatnými členmi veľrady volajú: „Hoden je smrti!“ Pilát vynáša rozsudok smrti. Kati a vojaci mučia Ježiša, zástup ľudí sa posmieva, alebo ľahostajne sa pozerá.
      Pamätajme si, že hriechom sa stávame nepriateľmi Krista, vernosťou vo viere a svojimi dobrými skutkami stojíme medzi jeho priateľmi. Keď niekomu pomáhame, napodobňujeme Veroniku, Šimona Cyrenejského, sv. Jána, Nikodéma a ďalších priateľov Spasiteľa. Kristus povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
      Stojíme však pred Veľkou nocou a tá je sviatkom návratu života. „Christos voskrese!“ budeme spievať na utierni vzkriesenia. Ale aj my sami by sme sa mali pokúsiť o svoje vzkriesenie. Môžeme to dosiahnuť práve s pomocou samého Krista. Toho, ktorý stojí pri nás, ako pri Lazárovom hrobe. Stojí a čaká len na náš súhlas, aby mohol zavolať do našej duše: „Ty vstaň a poď von zo svojej biednej situácie a začni nový život!“
      Veľmi dobré poznáme aj cestu, ako sa to dá urobiť. Je to úprimná sviatosť zmierenia – spoveď. Je to náprava a obnova života. Je to nový začiatok. Máme opäť možnosť, aby aj pre nás Vzkriesenie bolo naozaj skutočnosťou. Na záver tohto príhovoru nenachádzam vhodnejšie slová než tie, čo píše sv. Pavol: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ (Ef 5, 14).


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet