25.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Všetky vedy a celý pokrok tohto sveta nám síce môžu povedať, z čoho vznikol svet a z čoho pozostáva človek, ale nikdy nebudú schopné dať nám odpoveď na otázky: ,Načo som na tomto svete? Prečo je vo svete utrpenie?’”

~ALBINO LUCIANI~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1190 reakcie0
(Share 264 0)


Téma: Súd / Mt 25, 31-46

Myšlienky... 48/2003

      Nedele v prípravnom období pred Veľkým pôstom prinášajú dôležité evanjeliové posolstvá, aby nás priviedli k uvažovaniu o najhlavnejších črtách kresťanského života a tak nás motivovali k náprave, k skorigovaniu smeru nášho života.
      Mäsopôstna nedeľa alebo ak jej dáme názov podľa evanjelia, ktoré sa v túto nedeľu číta – nedeľa posledného súdu, nám kladie túto dôležitú otázku: „Čo je cieľom tvojho života?“ Odpoveď poznáme. Sformulovali by sme ju asi takto: „Cieľom môjho života je dosiahnutie Božieho kráľovstva, dosiahnutie spásy.“ Spása však nie je niečo, čo by sme získali len preto, že sme zapísaní v krstnej matrike. Spása nie je ani záležitosťou nejakej mágie, kde sa mávnutím čarovného prútika bez námahy získa tu, po čom človek túži. Spása je neustála, po celý život trvajúca spolupráca s Božou milosťou, ktorá dáva človeku silu vytrvať v skúškach, prekonať zlé náklonnosti a osvojiť si čnosti. Preto poznanie cieľa nášho života vyvoláva otázku: „Čo mám robiť, aby som bol spasený?“
      Cirkevní Otcovia o dvoch smeroch, o dvoch aspektoch, v ktorých má byť zjavná naša aktivita zameraná na dosiahnutie spásy. Prvým je očistenie sa od vášní a druhým je úsilie o vzrast čností. Tieto dva aspekty sú mnohými spôsobmi vyjadrené vo Svätom písme. Svätý apoštol Pavol pripomína Efezanom, že majú „odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti“ (Ef 4, 22-24). Rimanov napomína slovami: „Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista“ (Rim 13, 13-14). Tieto slová nám ukazujú smer, ktorým sa máme vydať na ceste k spáse. Štart tejto cesty sa začína mýtnikovým zvolaním: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18, 13) a rozhodnutím márnotratného syna: „Vstanem, pôjdem k otcovi...“ (Lk 15, 18).
      Dnešná nedeľa nám prináša motiváciu pre začatie tejto cesty. Pripomína nám: Deň súdu sa blíži! Blíži sa deň, keď sa postavíme pred Boha, keď z nás spadnú všetky masky a náš večný osud bude jasný.
      Ježiš Kristus hovorí: „Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je niekto väčší ako Jonáš! 42 Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“ (Mt 12, 41-42).
      Svätý apoštol Pavol píše Rimanom: „Azda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám ich robíš, unikneš Božiemu súdu?!“ (Rim 2, 3). Korinťanom adresuje slová: „Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé“ (2 Kor 5, 10). V liste Hebrejom čítame: „A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd...“ (Hebr 9, 27).
      Sväté písmo zreteľne hovorí o fakte, s ktorým sa každý z nás raz stretne – o Božom súde. Možno, že sa nás pri tom zmocňuje obava, ba dokonca strach. Svätý Maxim Vyznávač chváli takúto obavu či strach, keď vedie k vykročeniu na cestu nápravy. Práve k tomu nás chce motivovať posolstvo mäsopôstnej nedele.
      Celý pôst budeme mať konkrétne pokyny, čo presne máme robiť. Sú vyjadrené v modlitbe sv. Efréma Sýrskeho, ktorá zaznieva počas Veľkého pôstu:
      „Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, lakomstva a prázdnych rečí.
      Udeľ mne, svojmu nehodnému služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.
      Áno, Pane a Vládca, daj, aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvelebený na veky vekov. Amen.“
      Odmietnutím námahy pri prekonávaní slabostí a hriešnych návykov môžeme prežiť toto nadchádzajúce pôstne obdobie, ale aj celý život, v relatívnom pohodlí. No toto nie je cesta k dosiahnutiu spásy.
      Prijmime naliehanie, ktoré je ukryté v tejto prípravnej nedeli pred Veľkým pôstom, v spolupráci s Božou milosťou pracujme na svojom posvätení, aby okamih súdu, bol pre nás začiatkom večného a blaženého prebývania v nebeskom kráľovstve.
12.06.2003 | Čítanosť(3099)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(3013)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2908)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet