20.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Stáť na ceste k Bohu, to je ako kráčať späť.”

~SV. GREGOR VEĽKÝ ~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť2785 reakcie0
(Share 509 1)


Téma: Podobenstvo o Poslednom súde / Mt 25, 31-46

Myšlienky... 44/2001

      Hlavnou myšlienkou Posledného súdu, o ktorom počúvame čítať v Mäsopôstnu nedeľu, nie je popisovať jeho priebeh, ale ukázať mieru, podľa ktorej Boh meria naše skutky. Tou mierou je milosrdná láska, s ktorou sa človek ujíma toho, kto padol do telesnej alebo duševnej biedy. Bez ohľadu na náboženstvo, národnosť, politické presvedčenie, či rasu. Meradlom tu bude, ako sme sa zachovali voči nášmu blížnemu za takej situácie. Pri poslednom súde to Boží Syn zhodnotí slovami: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“(Mt 25, 40).
      Iste mnohí sme v tlači s dojatím čítali o tom, ako UNESCO udelilo čestný diplom čs. športovcovi – cyklistovi. Vyznamenali ho preto, že zachránil život dieťaťa. V jednej z etáp cyklistických pretekov Okolo Slovenska, mal šancu na víťazstvo. Avšak v najrýchlejšej jazde cez mesto, zjavil sa pred ním tieň. Bolo to malé dievčatko, ktoré mu skočilo do cesty. Stačil nepatrne nahnúť koleso. Tušil, že to bude málo. Ale na záchranu to stačilo. Keď sa spamätal, videl vedľa seba ležať zablatené dievčatko. Ležalo ticho a nehnute. Po ranenej tváričke stekala krv. Chytro vzal ho do náručia, položil na trávu a čakal, kým príde sanitka. Mladý cyklista nezvíťazil síce v etape, ale slávil najslávnejšie víťazstvo v živote: zachránil život dievčaťu (KN 1977, 48).
      Podobných, či obdobných príležitostí máme dosť v živote, aby sme ukázali ľudskú tvár človeku, ktorý našu pomoc či ochranu potrebuje. Boh na to nezabudne, - a to aj vtedy, či si to uvedomujeme, alebo nie.
      Z čítania o Poslednom súde sa dozvedáme, že tak spravodliví ako aj zavrhnutí sa s prekvapením pýtajú, kedy sa to vlastne stalo, že sme preukázali či nepreukázali svoju lásku. Odpoveď je jasná: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“(Mt 25, 40).
      Raoul Follereau, apoštol malomocných, mal raz sen. Videl človeka, ktorý sa objavil pred Božím súdom. „Pozri sa, Bože“ – hovorí, - „tvoje prikázania som zachoval, neurobil som nič zlého, nekradol som, nikoho som nezabil. Moje ruky sú čisté.“ „Čisté áno,“ odpovedal Pán Boh, - „ale prázdne.“
      Podľa Svätého písma nestačí sa len chrániť od zlého a verne plniť Božie prikázania. Treba robiť dobré. Príkaz lásky k blížnemu nás zaväzuje, aby sme celý svoj život zamerali k tomu, aby bol oslavou Boha, do čoho započítali aj náš vzťah k blížnemu. V tomto ohľade musíme byť natoľko dôslední, aby sa náš život aj navonok líšil, aby z nášho správania bolo vidieť, komu sme uverili.
      Známa matka Tereza z Kalkaty na národnom eucharistickom kongrese v Pescare roku 1977 o. i. povedala: „Všetci budeme súdení z toho, čo sme urobili pre Ježiša, - nahého, hladného a väzneného. Hľadajme opusteného Ježiša, ktorý žije v našej blízkosti, dokonca v našom dome. Hľadajme chudobných v našich rodinách a robme im to, čo Ježiš robí nám...“
      Hľaďme, aby sme vo svojom živote vykonali mnoho dobrého, vo svojom prostredí, v ktorom žijeme a za daných okolností... Aby nám Boží Syn nemusel raz povedať, že máme ruky i srdce síce čisté, ale prázdne. Každodennými skutkami lásky, často aj tými najmenšími, môžeme byť postavení medzi tých vyvolených a požehnaných v kráľovstve Boha Otca, ktoré je pripravené od stvorenia sveta (porov. Mt 25, 34).
12.06.2003 | Čítanosť(3079)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2947)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2846)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet