1.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Život je v každom prípade príliš zložitý na to, aby sme sa k nemu stavali s chytrácky vymysleným plánom na zlepšenie a jednoznačne a definitívne mu predpisovali, akým by mal byť.”

~SV. EDITA STEINOVÁ~

01.07.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť1699 reakcie0
(Share 389 0)


Téma: Všetci sme povolaní k svätosti / Svätosť / 1 Pt 1, 15-16

Myšlienky... 149/2003

      Prvú nedeľu po zoslaní Svätého Ducha slávia katolíci východného obradu ako nedeľu Všetkých svätých. Tým sa aj liturgicky dokumentuje skutočnosť, že Božia láska zosobnená vo Svätom Duchu je hlavným a skutočným aktérom nášho posväcovania, že on tvorí pravú podstatu aj našej svätosti, ku ktorej sme povolaní a v ktorej máme neustále rásť a dozrievať.
      Naše predstavy o svätosti môžu byť tak rôzne a môžu byť aj falošné. Obyčajne však zodpovedajú naším predstavám o Bohu. Mnohí si myslia, že ku svätosti možno prísť len cestou veľkých hrdinských činov, ktoré nám Boh ponúkne, len cestou mučeníctva alebo pustovníctva, len cestou panenstva alebo skutkov milosrdenstva k chudobným. Iste aj týmito cestami, ale nielen týmito. Každý človek má svoju cestu k svätosti jedinečnú a originálnu. Je to celoživotné povolanie a vyvolenie v celoživotnom nie raz ťažkom a dlhom zápase a vo všetkých životných situáciách. Svätý Peter to vo svojom prvom liste krásne vystihol, keď zdôraznil, aby sme boli svätí „vo všetkom svojom počínaní“ . Svätosť kresťanov, ktorá pochádza z vyvolenia (Rim 1, 7; 1 Kor 1, 2), vyžaduje od nás rozchod s hriechom a pohanskými mravmi (1 Sol 4, 3). Kresťan má konať podľa svätosti, ktorá pochádza od Boha, a ktorý uchopený Kristom a posväcovaný jeho Duchom má mať účasť na jeho utrpení a potom aj na jeho sláve a na jeho svätosti. Táto účasť na živote vzkrieseného Krista sa realizuje vierou a krstom Svätým Duchom.
      Každý deň má dosť svojich príležitostí, kde sa máme rozhodovať. Sú to väčšinou drobnosti. Ale ak sa rozhodujeme správne v súlade s Božou vôľou, každé naše rozhodnutie je malým sklíčkom do mozaiky našej svätosti, ktorá je náplňou nášho života a účasťou na svätosti Božej.
      Ľudia ostanú často veľmi prekvapení, ak im položíme otázku „na telo“ – chceš byť svätý? Ich tradičná predstava o svätcovi so svätožiarou nad hlavou s palmou alebo ľaliou v ruke vytvára skôr obraz nedostižného modelu už hotového nebeského kanonizovaného svätca, ktorý je hodnú úcty na oltári. Menej známe sú modely svätcov, ktorí ešte žijú medzi nami, zápasia nielen o svoju svätosť, ale o posväcovanie sveta okolo nás, o jeho zbožstvenie. Ako sa dajú spoznať?
      Predovšetkým žijú v pravde voči Bohu, v pravde voči sebe a voči ľuďom. Žijú v spravodlivosti, pokoji a láske voči každému. Žijú v neustálej obetavej službe pre všetkých a v poctivej práci pre spoločné blaho. V ich živote niet egoizmu, niet podvodu a lži, niet závisti a nenávisti, niet pýchy a povyšovania sa nad iných. V ich živote nestretávame sa s tým, aby si na nedele a sviatky nasadzovali na tvár masku svätosti a vo všedné dni ju skladali. Títo svätci našich dní nežijú dva životy – posvätný a profánny, nie sú hercami vo svojej svätosti, ale žijú jeden nefalšovaný, neopakovateľný reálny život ako jedinečnú šancu darovanú Bohom, ktorú neslobodno premárniť. Takýto svätci žijú aj medzi nami, asi ich nie je veľa, ale dajú sa spoznať po ovocí. Sú to modely svätcov našej doby, ktorí sú hodní nasledovania a napodobňovania, pretože oni napodobňujú Krista. Nechajme sa osloviť ich životom, povzbudiť ich zápasmi o svätosť, pretože k nej sme aj my všetci povolaní. Ona totiž dáva účasť na svätosti Božej, ku ktorej nás sám Boh povzbudzuje slovami: „Buďte svätí, lebo ja som svätý!“
      Zvyknutí sme svet vnímať v polarite posvätného a profánneho. Ale kde vstúpil Kristus, čoho sa dotkol, kto sa s ním zjednotil, všetko posvätil. Posvätil svojich apoštolov, učeníkov, posvätil miesta, kde chodil, žil, kde robil zázraky, kde trpel a kde vstal z mŕtvych. Zem, na ktorú on „vstúpil“, voláme Svätou zemou. A čo chce od nás? Aby sme zjednotení s ním svojou svätosťou aj my posväcovali svet, aby sme všetko profánne menili na posvätné, aby raz mohlo platiť nielen – „Zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“ (Ef 1, 10), ale tiež v Kristovi posvätiť všetko, čo je na zemi, aby sa mohlo raz totálne zjednotiť so Svätým, ktorý je v nebi.

      Inšpirácie - 1 Pt 01, 01-25
Čítanosť(219)
Sv. Mikuláš  
19.07.2006 | Čítanosť(1479)
Téma: Dokonalosť / Svätosť
27.03.2004 | Čítanosť(1049)
Téma: Svätosť
27.06.2003 | Čítanosť(2293)
Svätosť
16.06.2003 | Čítanosť(1811)
1 Pt 1, 1-25


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet