1.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Cnosť všedného dňa je ako nádej, v ktorej robíme, čo je možné a zverujeme Bohu, čo je nemožné.

~Karl Rahner~

03.07.2003 - Miron
čítanosť3563 reakcie0
(Share 554 0)


Téma: Dôvera / Viera / Mt 8, 5-13

Myšlienky... 151/2003

AI      Čím v ťažšej situácií sa človek nachádza, tým viac je vďačný za každé povzbudenie, za slová, ktoré dodávajú silu a nádej.
KE      Prijmime teda s vďakou slová dnešného evanjelia, ktoré nás povzbudzujú k viere.
DI      Viera je základom dôvery. Musíme si ju chrániť a pestovať, aby sa stala v tejto ťažkej dobe našou oporou.
      Žijeme skutočne v ťažkej dobe. Azda ani nie preto, že je nezamestnanosť, slabé zárobky, spoločenská neistota. Najväčším pokušením dnešnej doby je to, že človek svoje správanie pokladá za správne len preto, lebo tak sa správajú druhí. Rozmýšľa, posudzuje, číta, zabáva sa a tvrdí podľa toho, čo sa všeobecne prijíma. Uteká pred tichom a rozmýšľaním do zhonu a rozptýlenia. Nechce mať žiadnu zodpovednosť. Žije podľa zásady: Dobré je to, čo robia všetci, pravdivé je to, s čím všetci súhlasia.
      Nie je však pravdou, že niečo je dobré len preto, že tak robia všetci. Dobré je to, čo predstavuje nejakú hodnotu, to znamená: čo je obrazom Nekonečného. Zle je to, čo hodnotu ničí, znehodnocuje. Dobro teda nespočíva v tom, čo robí alebo hovorí väčšina.
      Dať sa strhnúť masou je nebezpečné. Poznáme veľa príkladov. Za Hitlera sa veľa ľudí stalo brutálnymi a bezohľadnými len preto, že tak konala väčšina. Za Hitlera sa mnohí spreneverili svojej viere, pretože také bolo vtedy zmýšľanie. A podobné znaky nájdeme v každom totalitnom zriadení.
      Dnes sa mnohí dávajú na stranu sexuálnej neviazanosti, korupcie a podvodu len preto, že tak robí väčšina. Normy mravného správania osvedčené storočiami sa popierajú nie preto, že by sa dokázala ich nesprávnosť, ale preto, že ich popiera väčšina.
PAR      Preto je pre kresťana dnešná doba ťažká, lebo musí v sebe nájsť silu vybočiť z rady, ísť proti prúdu všeobecnej mienky a zároveň si dať pozor, aby toto vybočenia z rady ho nezviedlo k pýche a k pohŕdaniu spoločnosťou.
      Viera je v tejto situácií veľmi dobrou oporou. Kto ju pestuje, poznáva pravdu a podľa tejto pravdy formuje svedomie. Vybočiť z radu potom nie je nič iné, ako uposlúchnuť hlas svojho svedomia. Človek sám je však slabý. Preto je dobré nájsť si pre svoj náboženský rast zbožne zmýšľajúcu spoločnosť. Vyhľadať si za manželského partnera rýdzeho človeka, ktorý je oporou v živote viery. Vyhľadať pre svoje deti dobrých a správnych učiteľov. Duchovná klíma, školy, priatelia, na deti viac pôsobia než mnohé rodičovské napomínania. Je potrebné si hľadať priateľov, ktorí vedia pochopiť naše duchovné potreby. Spoločenstvo ľudí, ktorí svoj život riadia podľa evanjelia je mocnou oporou i v tých najťažších skúškach. Takto sa formujú kresťania, pripravení obstáť vo všetkých skúškach.
MY      Ivan Mojsejev bol vojakom Červenej armády. Zomrel v lete 1972 utopením, ako znela oficiálna správa. Jeho rodičom všemožne bránili, aby pred pohrebom ešte raz uvideli svojho syna. No rodičia to nakoniec dosiahli. Všetci prítomní boli zhrození. Hneď bolo jasné, že chlapec sa neutopil, ale že podľahol úderom a hroznému týraniu.
      Čo sa stalo?
      Ivanove posledné správy rodičom o tom hovoria. 14. júla im v liste píše: „Čoskoro prestanú pozdravné posolstvá Vášho syna. Zakázali mi hovoriť o Ježišovi Kristovi.“
      Inokedy písal: „Päť dní mi nedali jesť. Potom sa ma spýtali: No, už si zmenil názory?“
      V poslednom liste pred smrťou čítame: „Mám pred sebou kresťanský boj a vybojujem ho na Ježišov príkaz. Musím im ukázať, aký je veriaci človek a ako žije. Kam potom povedie moja cesta, to neviem.“
      Ale my to už vieme. Jeho cesta viedla k mučeníckej smrti. Zomrel, lebo išiel za hlasom svojho svedomia. (Pierre Lefevre, Veľké pravdy v malých príbehoch, Lúč, Bratislava 1994, s. 55.)
ADE      To je aj naša úloha: byť svetlom pre tento svet a ukazovať aký má byť veriaci človek a ako má žiť. Na tejto ceste sa nemusíme báť, pretože žijeme v Bohu. On je náš Otec, preto mu môžeme plne dôverovať.

      Inšpirácie - Mt 8, 5-13
29.11.2010 | Čítanosť(2650)
Téma: Ž 23, 1-2
25.08.2003 | Čítanosť(2387)
Téma: Dôvera / Modlitba
22.10.2004 | Čítanosť(1315)
Téma: Dôvera / Smrť / Viera
12.06.2003 | Čítanosť(9220)
Mt 8, 28-34
12.06.2003 | Čítanosť(4853)
Mt 8, 5-13
12.06.2003 | Čítanosť(3615)
Mt 8, 18-22


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet