4.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Kázeň o kríži by bola márna, keby nevyjadrovala život zjednotený s Ukrižovaným.”

~SV. EDITA STEINOVÁ ~

07.07.2003 - Miron
čítanosť1979 reakcie0
(Share 406 0)


Téma: Božie kráľovstvo / Matúš / Mt 9, 13

Myšlienky... 155/2003

      Keď Ježiš Kristus uvidel mýtnika Matúša, povedal mu: „Poď za mnou!“ (Mt 9, 9). Matúš hneď vstal, zanechal všetko a nasledoval Ježiša. Nepremýšľal, čo ho to bude stáť, aké dôsledky pre jeho život toto rozhodnutie vyvolá. Túto odpoveď apoštola Matúša na Ježišove slová radi využívajú kazatelia ako príklad pohotovosti, akým má kresťan reagovať na Božie slovo.
      Keď však túto epizódu vnímame v súvislosti s dôležitými udalosťami, ktoré predchádzali povolaniu Matúša, otvorí sa pred nami aj iný, nie menej významný aspekt. Skúsme si ich preto v krátkosti pripomenúť.
      Začnime povolaním štyroch rybárov – Petra, Andreja, Jakuba a Jána (Mt 4, 18-22). Aj oni pohotovo odpovedali na Ježišovi povolanie, zanechali všetko a išli za ním. Počúvajúc Ježišovu reč na vrchu učili sa, čo znamená byť jeho učeníkmi. Medzi rečou na vrchu a povolaním Matúša je celá šnúra udivujúcich vecí, ktoré vykonal Ježiš: uzdravenie malomocného, uzdravenie stotníkovho sluhu a Petrovej svokry, vyháňanie zlých duchov, demonštrácia moci nad prírodou pri utíšení búrky, uzdravenie posadnutých. To všetko vyvolávalo úžas ľudu, ktorý ho oslavoval, ale i odpor zo strany náboženských vodcov, ktorí spochybňovali Ježišovu autoritu a obávali sa jeho popularity. Stret s touto skupinou sa odohral tesne pred povolaním Matúša, keď k Ježišovi priniesli ochrnutého na lôžku. Ježiš Kristus mu povedal, že sa mu odpúšťajú hriechy. To vyvolalo veľké pohoršenie medzi zákonníkmi. Hovorili si, že je to rúhanie, veď nikto nemôže odpúšťať hriechy okrem Boha. Spasiteľ preto dokazuje svoju moc odpúšťať hriechmi tým , že uzdravuje ochrnutého. Hneď na to prichádza k mýtnici a povoláva Matúša. A keď jeho stolovanie s mýtnikmi a hriešnikmi vyvolalo medzi farizejmi pohoršenie hovorí na ich adresu tieto slová: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 12-13).
      Z tohto stručného prehľadu cítime, že v rozprávaní o povolaní Matúša neide primárne o Matúša, ale o Ježiša. Povolanie Matúša je jedným z mnohých prvkov, ktoré ľuďom približujú charakter ohlasovaného Božieho kráľovstva. Ak teda cítime pri ohlasovaní evanjelia alebo pri jeho čítaní, že nás Božie slovo povoláva k nasledovaniu Ježiša Krista v tej ktorej oblasti života, neide tu len našu súkromnú vec. Sú to okamihy, kedy sa skrze náš súhlas odhaľuje charakter Božieho kráľovstva tomuto svetu.

      Inšpirácie – Mt 9, 9-13
30.09.2010 | Čítanosť(890)
Téma: Božie kráľovstvo /
12.06.2003 | Čítanosť(3990)
Mt 9, 1-8
12.06.2003 | Čítanosť(3880)
Mt 9, 27-38
18.01.2010 | Čítanosť(1154)
Matúš


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet