1.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Opravdivý život sa začína len vtedy, keď sa začína sebazaprenie.

~Th. Carlyle ~

10.07.2003 - Miron
čítanosť3269 reakcie0
(Share 574 0)


Téma: Nezneužívajme slová na klamstvo / Slovo / Pravda / Mt 5, 37 / Mt 10, 26 / Mt 12, 36-37

Myšlienky... 158/2003

AI      Každý z vás mi zaiste dá za pravdu, že žijeme v dobe, ktorá si veľmi cení informácie. Obchodná politika firiem je odkázaná na informácie o voľných trhoch. Ak sa k týmto informáciám dostane čo najrýchlejšie a dokáže podľa nich pružne zareagovať, má zaručený úspech. A nielen v obchode. Dalo by sa povedať, že každé odvetvie vedy, hospodárstva či školstva napreduje, ak má stály prísun nových poznatkov.
      No poznáme aj situácie, keď informácie vyvolávajú aj nepríjemné vyhrotenie medziľudských vzťahov. Ide o takzvané „dôverné“ informácie, ktoré si máme nechať len pre seba. Sú obsahom mnohých rozhovorov. Prijímame a odovzdávame tieto informácie o druhých, bez toho, že by sme tušili, aká je vlastne pravda. Nečudo, že takéto šírenie informácií vyvoláva vzájomné podozrievanie, hádky a niekedy i trvalé nepriateľstvo.
KE      Týmto problémom sa môžeme vyhnúť, ak budeme pamätať na Ježišove slová: „Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo.“ (Mt 10, 26)
DI      Najviac bolesti si ľudia spôsobujú nedodržiavaním ôsmeho prikázania: „Nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.“ Azda preto, že mu nepripisujeme veľkú dôležitosť. A práve klamstvo, krivé svedectvo, ohováranie či osočovanie svojou ničivou silou pripomínajú zbrane hromadného ničenia. Najnebezpečnejšie klamstva sú tie, v ktorých je štipka alebo i kus pravdy. Ľudia, ktorí vedia majstrovský skĺbiť klamstvo s pravdou, dokážu hravo zmanipulovať verejnú mienku. Polopravda je vlastne to najnebezpečnejšie klamstvo. Žiaľ práve tieto polopravdy tak často reprodukujeme vo svojich rozhovoroch.
PAR      Neúcta k pravde uráža Boha, pretože On je pravda. Ježiš Kristus odsúdil každé lživé slovo, každú polopravdu a každé zahmlievanie či prekrúcanie pravdy, ako aj prikrašľovanie a zľahčovanie previnenia voči pravde. Urobil to krátkym vyhlásením: „Vaša reč nech je „áno“ - „áno“, „nie“ - „nie“. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“ (Mt 5, 37) Týmto výrokom vyhlásil každodennú drobnú, ale i mimoriadna a veľkú lož za zlo. Človek, ktorý sa stotožňuje s lžou, stotožňuje sa s diablom, ktorý je otcom lží. Každá lož raz vyjde najavo. Sv. evanjelista Matúš nám pripomína Ježišove slová: „Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia. Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.“ (Mt 12, 36-37)
MY      Ak sme sa zachveli pri týchto slovách o Božom súde a rozhodli pre boj s klamstvom, možno že nám k tomu pomôže toto rozprávanie z dávneho staroveku.
      K filozofovi Sokratovi pribehol zadychčaný priateľ a začal rozprávať:
      „Počuj, Sokrates, musím ti niečo dôležité povedať... tvoj priateľ.“
      „Počkaj,“ prerušil ho Sokrates, „preosial si to, čo mi chceš povedať, cez tri sitá?“
      „Cez tri sitá?“ čudoval sa posol správy.
      „Áno, cez tri sitá. Prvé sito je pravda. Si si istý, že všetko, čo mi chceš povedať, je v súlade s pravdou?“
      „No neviem, povedal mi to...“
      „Áno, áno, ale isto si to preosial cez druhé sito a tým je dobro. Ak to, čo mi chceš povedať nie je pravda, je to určite dobré?“
      „Naopak“
      „Tak teda,“ prerušil ho filozof, „použi ešte tretie sito a porozmýšľaj, či to, čo mi chceš povedať, je nevyhnutne nutné.“
      „Nutné? Asi nie.“
      „Tak potom,“ usmial sa Sokrates, „ak to, čo mi chceš povedať nie je pravda, ani dobré, ani nevyhnutne nutné, neobťažuj tým ani seba, ani mňa.“ (WOJTOWICZ, K., O kázni a dáždnikoch. Bratislava : LÚČ, 1991, s. 40.)
ADE      Skúsme teda aj my preosievať všetko, čo by sme chceli povedať, cez tie tri sitá. Asi budeme svoj jazyk menej užívať. Možno, že si niekedy so známym ani nebudeme mať čo povedať. Ale to nevadí. Dôležité je len jedno, aby sme sa stali skutočnými služobníkmi Pravdy. Lebo nič nie je dobré, čo je nepravdivé.

      Inšpirácie – Mt 5, 33-42
      Inšpirácie – Mt 10, 24-42
      Inšpirácie – Mt 12, 22-37
Inšpirácie - Rešpektovanie dobrého mena osôb
23.10.2003 | Čítanosť(2399)
Téma: Slovo / Sila slova
09.03.2004 | Čítanosť(1847)
Téma: Mlčanie / Slovo
25.06.2003 | Čítanosť(1246)
Téma: Klamstvo
12.06.2003 | Čítanosť(4285)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3985)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3875)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet