11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Každý znáša blížneho v tej miere, ako ho miluje. Keď sa milujete, tak sa znášate, keď prestávate milovať, prestávate si rozumieť.

~pápež Gregor Veľký ~

28.07.2003 - Miron
čítanosť3049 reakcie0
(Share 512 0)


Téma: Sväté písmo / Mt 14, 14-22

Myšlienky... 165/2003

AI      Možno, že vám pri čítaní dnešného evanjelia napadlo: „Toto poznám azda aj naspamäť.“ Možno, že je to pravda. Hlavne tí, ktorí sú starší, počuli túto časť evanjelia v nedeľnej liturgií ozaj mnohokrát. Preto tu vzniká priestor pre pokušenie vypnúť svoju pozornosť, neunúvať sa s počúvaním, ale dovoliť myšlienkam zaletieť k „príjemnejším“ veciam.
      Božie slovo však nestráca nikdy na pôsobivosti. Stále nás chce osloviť novým spôsobom. Tak ako na umeleckom diele vždy môžeme spozorovať niečo nové, tak isto i v známom úryvku evanjelia môžeme nájsť vždy nové povzbudenie.
KE      Skúsme si dnes lepšie všimnúť zástupy, ktoré vyhľadali Ježiša na pustom mieste, kde sa utiahol po zvesti o smrti Jána Krstiteľa.
DI      Boli to zaujímaví ľudia - ten zástup. Vyšli zo svojich domov, miest a išli pešo za Ježišom. Neišlo iba o jeden či viac kilometrov. Museli prejsť dlhšiu vzdialenosť. Neišlo sa im ľahko, pretože vzali so sebou svojich chorých a tí zaiste nemali také tempo, ako zdraví.
      Aký musel byť náš Pán, keď k sebe takto priťahoval ľudí? Čo im asi hovoril, keď ten zástup zabudol na čas, na jedlo i na odpočinok?
PAR      Evanjelista nám nenaznačil nič z toho, čo Ježiš učil tieto zástupy. Nie preto, že by to nebolo dôležité, ale preto, že celú Ježišovu náuku máme v evanjeliu zachytenú. Nechcel teda opakovať to, čo už zaznamenal na inom mieste.
      Pri hlásaní evanjelia teda počúvame to, čo počúvali zástupy. Ale ešte sme azda nezažili, že by nás toto Božie slovo zaujalo tak ako spomínané zástupy. Je pravda, že žiaden z Kristových služobníkov sa nevyrovná Majstrovi ani svojou osobnosťou, ani svojim zjavom, ani svojim prednesom. Veď každý evanjelizátor má ako každý človek veľké medzery medzi tým, čo hlása a tým, čo koná.
      Bolo by však chybou zvaľovať všetko na uvedená dôvody. Zvlášť, keď si pripomenieme slová, ktoré povedal apoštolom: „Kto vás počúva, mňa počúva...“
      Pozrime sa preto ešte raz na zástup z dnešného evanjelia a hľadajme, čím sa líšia od nás. Ak budeme úprimní, pochopíme, že to boli rovnako hriešni ľudia ako my, ale mali v sebe veľkú túžbu zbaviť sa svojich vín, túžili po nebi a chceli vedieť ako sa tam dostať. Preto zabudli na všetko, keď ich Kristus učil.
      Tu poznávame dôvod našej unudenosti pri počúvaní Božieho slova. Tento dôvod môžeme charakterizovať dvoma nedostatkami: nedostatočná túžba po očistení sa od hriechov a nedostatočná túžba po nebi. Ak toto v sebe napravíme, vydržíme ľahko počúvať i toho najhoršieho kazateľa celé hodiny. (Podľa: FAUDENOM, A.: Počuli sme slovo Pánovo. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1979, s. 533.)
MY      Dosvedčuje to aj skúsenosť mladého muža, ktorý sa sťažoval svojmu priateľovi, kňazovi: „Vieš, ten tvoj kolega u nás... Ja viem, že už má svoje roky, ale to, ako káže, to sa jednoducho nedá počúvať.“
      Kňaz mu však dal túto radu: „Nepozeraj sa teda na kázeň ako na nejaký celok. Skús si vybrať len jednu jedinú myšlienku. Buď pozorný, aby ti neutiekla. Možno, že bude spočívať len v jednom alebo dvoch slovách. Chyť si tú myšlienku a buď si vedomý, že to k tebe prehovoril Boh. Odnes si ju domov a celý týždeň o nej uvažuj.“
      Keď sa o niekoľko týždňov stretli, ten mladý muž s úsmevom povedal: „Človeče, buď som pozornejší pri počúvaní alebo sa ten náš farár tak zlepšil. Tých myšlienok, ktoré má počas kázne oslovili je toľko, že si ani neviem vybrať.“
ADE      Možno, že ste si pri počúvaní dnešného evanjelia povedali: „To bude nuda, veď to už poznám naspamäť.“ Ale ak ste vytrvali v pozornosti, tak ste určite pochopili, že aj táto známa časť z evanjelia nás môže osloviť novým spôsobom.
29.03.2006 | Čítanosť(1820)
Téma: Sväté písmo
12.06.2003 | Čítanosť(4579)
Mt 14, 13-21
12.06.2003 | Čítanosť(3222)
Mt 14, 22-36
12.06.2003 | Čítanosť(3049)
Mt 14, 1-12


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet