9.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keďže sme zahnali bázeň pred Bohom, svet je plný strachu. Zväzuje nás tisícoraký strach zo seba, z každého, zo sveta, z budúcnosti.

~KLAUS HEMMERLE~

07.08.2003 - Miron
čítanosť2515 reakcie0
(Share 411 0)


Téma: Viera / Mt 14, 22-34

Myšlienky... 170/2003

AI      Ťažké životné situácie sú vždy testom človeka. Rýchlo a niekedy dosť razantne odhalia jeho prednosti, ale i nedostatky. Pre kresťana sú ťažké životné situácie testom jeho viery. Ak je silná, hlboká, neublížia mu, ba priam naopak: ešte viac ju upevnia. Beda však, ak je zanedbaná, ba dokonca mŕtva. V takej situácií je šťastím nájsť silu a zavolať: „Pane, zachráň ma!“
KE      Ježiš nás dnes chce posilniť vo viere. Prezerá si jednotlivé chvíle nášho života a adresuje nám tie isté slová, ktoré povedal Petrovi: „Maloverný, prečo si zapochyboval?“
DI      Keď počujeme výzvu „posilniť vieru!“ vždy usilovne prikyvujeme, ale ak máme byť úprimní, vo väčšine myslíme na toľkých okolo nás, ktorí by si to mali vziať k srdcu. Popri nich sa nám zdá naša osobná viera celkom v poriadku. Veľmi pekne to vystihuje táto epizódka z prvých týždňoch pastorácie novokňaza. Jeden farník sa mu v rozhovore pochválil takto: „Otče, keby všetci verili tak ako ja, to by bolo niečo.“ Kostolník, ktorý začul tieto slová, si neodpustil poznámku: „To by nebolo niečo... to by bola katastrofa.“
      Viera má mať stúpajúcu tendenciu. Viera má neustále rásť. A keby sme tak odložili svoju pýchu, ktorá nás nahovára vidieť sa v príliš dobrom svetle, možno by sme našli až príliš veľa okamihov, kedy sme sa pre pochybnosť duchovne topili ako apoštol Peter.
PAR      Ak chceme a skutočne túžime po tom, aby naša viera vzrastala, musíme sa usilovať, aby náš život bol jedno nepretržité „áno“ na Božie slovo, ktoré nám bolo zvestované pre našu spásu. Tu sa rodí viera. Je to súhlas so zjavenými pravdami.
      Ak by sme sa na to chceli pozrieť zblízka, zistili by sme, že viere predchádzajú ešte dva kroky.
      Tým prvým je prijatie Božieho slova. Nie iba vypočuť, ale otvoriť sa celou dušou, celým srdcom ako daru, ktorý nás privádza k večnému životu.
      Druhým krokom je poznanie. Prijať Božie slovo je vždy prvým krokom i vtedy, ak ho úplne nechápeme. Poznanie zvestovanej pravdy je vždy druhým krokom, pretože prijatie Božieho slova s plnou dôverou privoláva milosť jasného poznania.
      Pevná, stále rastúca viera je dôsledkom prijatia a spoznania Božieho slova.
MY      Pozrite sa. V dobe prvých kresťanov žil v Egypte mladý muž, ktorý sa volal Anton. Raz pri bohoslužbe počul čítať Ježišove slová: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“(Mt 19,21) Ježiš tieto slová povedal bohatému mladíkovi. Ten odišiel od neho smutný. Nenašiel odvahu splniť Ježišove požiadavky.
      Antonom však tieto slová otriasli. Predal a rozdal dedičstvo po rodičoch, odišiel na púšť a tam v kajúcnosti a zbožnosti žil až do chvíle, keď bol povolaný na večnosť. My si ho uctievame ako sv. Antona pustovníka.
      Podobných príkladov by sme mohli nájsť ešte veľmi veľa. No nie je to potrebné. Stačí len, keď sa budeme usilovať prijať a spoznať Božie slovo, lebo z toho vyrastá silná a hlboká viera.
ADE      Ťažké životné situácie sú vždy testom viery. Ak budeme pestovať svoju vieru, vždy v tomto teste obstojíme.

      Inšpirácie – Mt 14, 22-36
29.11.2010 | Čítanosť(4248)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
25.06.2003 | Čítanosť(2807)
Téma: Viera
12.06.2003 | Čítanosť(4548)
Mt 14, 13-21
12.06.2003 | Čítanosť(3218)
Mt 14, 22-36
12.06.2003 | Čítanosť(3046)
Mt 14, 1-12


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet