9.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ak človek posudzuje druhých, je to znamením, že sa ešte nestretol sám so sebou.”


~ANSELM GRÜN~

15.08.2003 - Miron
čítanosť3078 reakcie0
(Share 467 0)


Téma: Kňaz / Viera / Mt 17, 14-23

Myšlienky... 172/2003

AI      Jeden kňaz pomohol svojmu farníkovi vybaviť dôležitú vec. Natešený farník sa ho spýtal: „Otče, ako sa vám len odvďačím?“
      Kňaz mu povedal: „Pomodlite sa, aby Boh posilnil moju vieru.“
      „Ale otče, to nemyslíte vážne. Veď vy nás vediete k viere a ja by som sa mal modliť, aby Boh posilnil vašu vieru?“ Nijako to nemohol pochopiť. Keby sa mal pomodliť za zdravie alebo niečo iné, ale za posilnenie viery u kňaza... To nemohol pochopiť.
KE      Úlohou kňaza uprostred Božieho ľudu nie je len udeľovanie sviatostí, ale tiež vzbudzovať vieru, byť svedkom viery. Len do takej miery bude viesť zverený ľud, do akej miery verí.
DI      Dnešné evanjelium nám hovorí o zlyhaní apoštolov pre nedostatočnú vieru. Keď im nešťastný otec priviedol svojho posadnutého syna, apoštoli chceli vyskúšať, či majú rovnakú moc ako ich Majster. Bolo to bez Kristovho vedomia. Kristus im dal moc uzdravovať i vyháňať zlých duchov (pozri Mt 10, 8), preto boli zvedaví, či si dokážu poradiť i s týmto ťažkým prípadom. No neuspeli. Keď sa Krista pýtali, prečo nemohli vyhnať zlého ducha, povedal im: „Pre svoju malú vieru.“
PAR      Veľkým znamením, ktoré si veriaci na kňazovi ihneď všimnú je okolnosť, či „tomu verí“. Či verí tomu, čo hovorí. Kto hľadá v kňazovi predovšetkým Boha, okamžite si to všimne. Kto v ňom nehľadá Boha, môže sa ľahko mýliť a uviesť v omyl i kňaza, keď v ňom vzbudí pocit, že je dôležitý, skvelý a že ide s dobou. Zatiaľ je v skutočnosti „prázdnym“ človekom.
      Dokonca aj neveriaci, ktorý pristúpi ku kňazovi, pretože hľadá, ihneď vycíti ten rozdiel. Čo ho osloví a čo ho môže vrhnúť do spásonosnej krízy, nie sú obyčajné učené diskusie, ale prostá viera. Viera je nákazlivá. Nikto sa nenakazí vírusom, keď o ňom rozpráva alebo ho študuje. Nakazí sa len vtedy, keď s ním príde do styku. Podobne je to aj s vierou. (Raniero Cantalamessa, Maria, zrcadlo cirkve, Karmelitánske nakladatelství Kostelní Vydří 1995, s. 52.)
MY      Mohli by sme uviesť veľa príkladov, koľko dobrého ovocia prinesie silná viera Božieho služobníka. Spomeňte si len na sv. farára Jána Vianneya, ktorý k Bohu priviedol tisícky duší. Alebo na kapucína Leopolda Mandića. Spomeňte si na kňazov, ktorí vstúpili do vášho života a príkladom svojej viery vás povzbudili vykročiť k Bohu. Nepíšu sa o nich síce knihy, ale celkom isto sú zapísaní do srdca nášho Spasiteľa.
      Cítite, ako je dôležité modliť sa za kňazov, aby Boh posilnil ich vieru?
ADE      Prosím vás teda, modlite sa za mňa, za všetkých kňazov a biskupov, aby Boh posilnil našu vieru. Aby bola aspoň taká veľká ako horčičné zrnko. A Boh zaiste vypočuje tieto modlitby, čo bude na osoh celého Božieho ľudu.
18.09.2003 | Čítanosť(1675)
Téma: Kňaz / Svedectvo
18.09.2004 | Čítanosť(1615)
Téma: Hriech / Kňaz / Súd
25.06.2003 | Čítanosť(1376)
Téma: Kňaz
12.06.2003 | Čítanosť(3804)
Mt 17, 14-21
12.06.2003 | Čítanosť(3635)
Mt 17, 1-13
12.06.2003 | Čítanosť(3376)
Mt 17, 22-27


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet