4.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Boh odmieňa vernosť toho, kto od neho všetko prijíma, kto zostáva ochotný a otvorený voči jeho vôli. Keď sa človek naučí lekciu viery, totiž uspôsobí sa na Božie cesty, vtedy prichádza Boh ako anjel, čo zachránil Izáka pre Abraháma. Prichádza ako osoba, aby nás voviedol do svojej spoločnosti.”

~LUIGI GIUSSANI~

20.08.2003 - Miron
čítanosť2842 reakcie0
(Share 570 2)


Téma: Odpustenie / Mt 18, 23-35

Myšlienky... 174/2003

AI      Ešte nikdy v živote tejto planéty nebolo potrebné hlásať odpustenie s takou naliehavosťou ako dnes. Sme svedkami rôznych nedorozumení, ktoré je potrebné riešiť aktom odpustenia a zmierenia. Toho je však ako šafranu. A tak pre malichernosti sa rozkladajú rodiny, vzrastá napätie a nenávisť v práci. Dokonca aj farnosti, teda spoločenstvá veriacich sú poznačené častou absenciou schopnosti odpúšťať. Toto všetko sa premieta do „veľkého sveta“. Napätie medzi národnosťami i národmi je priam nepochopiteľné zvlášť tam, kde má kresťanstvo stáročné tradície.
KE      Spásonosnú potrebu odpúšťania nám dnes pripomína náš Spasiteľ.
DI      Pre lepšie pochopenie nám uvádza podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Aby sme podobenstvo dobre pochopili, musíme si urobiť jasno v peňažných jednotkách vtedajšieho sveta.
      Sluha dlhoval kráľovi 10 000 talentov. Jeden talent predstavoval hodnotu 26,2 kg striebra. Sluha dlhoval 10000 talentov, to znamenalo 262 ton striebra.
      Ten istý sluha mal tiež dlžníka, ktorý mu dlhoval sto denárov. Jeden denár predstavoval hodnotu 4 g striebra, takže dĺžil 400 g striebra.
      Ten, ktorému bola odpustená dlžoba v hodnote 262 ton striebra, nedokázal odpustiť dlžobu v hodnote 400 g striebra. No táto nemilosrdnosť sa mu nevyplatila.
      Význam dnešného podobenstva vychádza z porovnania odpustenia Božieho a ľudského. Veľkosť viny sa meria podľa miery dôstojnosti urazenej osoby. Boh má nekonečne veľkú dôstojnosť a tak sú ťažké hriechy nekonečne veľkou vinou. A Boh nám všetko milosrdne odpúšťa. Ak by sme chceli vyjadriť hodnotu toho, čo nám Boh odpúšťa, bolo by to číslo s nekonečným počtom núl za sebou. Naša vina je nekonečná ako je nekonečný Boh. Ak si toto uvedomíme, potom bude pre nás jednoduché odpúšťať iným, ktorí sa na nás dopustili krivdy alebo sa nás dotkli nejakou malichernosťou. Zvlášť ak vieme, že je to podmienkou k prijatiu Božieho odpustenia.
PAR      Možno, že v tejto chvíli si v duchu spomínate na všetkých, ktorí vám ukrivdili, urazili vás alebo sa vás dotkli nepríjemným spôsobom. A celkom ľahko sa môže stať, že poviete: „To vôbec nie je jednoduché... odpustiť.“ Táto ťažkosť tu vždy je. Musíme preto hľadať spôsob ako ju prekonať, aby sme neprišli o Božie odpustenie.
      Keď cítime nejakú krivdu, nech už má akúkoľvek formu, musíme ju preskúmať s „čistou hlavou“. To znamená bez emócií pouvažovať, či ten, ktorý nám ublížil nemal predsa len pravdu. Či to nebola len naša pýcha, ktorá nám nedovolila správne vidieť celý konflikt, začiatkom ktorého bola naša chyba. Ak pocítime čo i len maličký podiel viny, neváhajme, hneď požiadajme o odpustenie.
      Ak sme bez viny, potom odovzdajme celú vec do rúk Božej spravodlivosti a protivníka zahrňme všetkou svojou láskou. Boh sám urobí spravodlivú nápravu krivdy, ktorý sa stala.
      Ak nie sme schopní vyriešiť problém krivdy, ktorú nám spôsobili blížni, potom je isté, že náš vzťah k Bohu je vážne narušený. A to je veľké nebezpečenstvo pre našu spásu.
MY      Dovoľte, aby vás povzbudil k odpúšťaniu tento príbeh z Indie.
V čase, keď v Indii ešte panovalo otroctvo, jeden otrok, kresťan, za svoju dobrú službu bol ustanovený za dozorcu nad ostatnými otrokmi. Jednou z jeho úloh bolo sprevádzať pána na trh otrokov a vyberať tých najlepších. Raz keď vybral potrebný počet zdatných otrokov, zbadal ešte jedného starca, ktorý bol tiež na predaj. Povedal obchodníkovi: „Toho mi pridajte k tým kúpeným!“ Obchodník vedel, že by toho starca nikomu nepredal, nuž mu ho s radosťou dal.
Ten starý otrok, len čo došiel na nové miesto, ochorel. A tento dozorca - otrok mu celý čas slúžil a ošetroval ho. Pán sa veľmi čudoval takému konaniu. Nakoniec sa spýtal:
„Čo máš s tým starcom, že sa tak staráš? Je to azda tvoj otec?“ Na to mu otrok povedal: „Nie! Ten muž ma ukradol mojim rodičom, keď som bol malý. Predal ma do otroctva. Ja som mu však odpustil a slúžim mu, pretože tak nám prikázal Kristus.“ (František Dancák, Dal nám príklad, 6. dodatok, Kružlov 1978, s. 78.)
ADE      Nuž prekonajme všetky prekážky, ktoré nám bránia odpustiť blížnym, aby sme sami mohli prijať odpustenie z Božích rúk.

      Inšpirácie – Mt 18, 23-35
      Inšpirácie - Odpustenie
24.04.2004 | Čítanosť(2747)
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(3782)
Mt 18, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(3159)
Mt 18, 23-35
23.08.2003 | Čítanosť(2430)
Odpustenie


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet